Detaylı olarak

Yüksek öğrenim


Bu bölümde yüksek öğrenim için matematiksel içerik bulacaksınız. İstediğiniz konuyu ve iyi çalışmaları seçin!

Sınır

Sezgisel limit kavramı
Eşik Özellikleri
Yan Sınırlar, Süreklilik
Sonsuzluğu içeren limitler
Trigonometrik Limitler
Üstel Limitler

Türev

Teğet çizgi
Ne türetilir?
String kuralı ve ters fonksiyonların türevi
Trigonometrik fonksiyonların türevleri
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri
Hiperbolik fonksiyonların türevleri
Yüksek mertebeden türevler

Integraller

Tanımsız integraller
Tanımlı İntegraller
Tanımlı İntegraller (devam)
Tanımlı integraller (örnek)
Belirli integralin hesaplanması
İntegral hesaplama prensibi
Entegrasyon Formülleri
Parçalı entegrasyon
Belirli integraller için parçalı entegrasyon
İndirgeme Formülleri
Trigonometrik İntegraller

Diferansiyel Denklemler

Tanım ve sınıflandırma
Homojen doğrusal denklemler, 2. dereceden
N mertebesinin doğrusal diferansiyel denklemleri

Logaritmik ve Üstel Fonksiyonlar

Ters fonksiyonlar
Ters fonksiyonların alan adı ve görüntüsü
Ters fonksiyon grafikleri
Logaritmik ve Üstel Fonksiyonlar
logaritma
Logaritmik Fonksiyonlar
Açıkça ve dolaylı olarak tanımlanmış işlevler
Örtük Farklılaşma
X'in rasyonel güçlerinin türevleri
Logaritmik fonksiyonların türevleri
Logaritmik Farklılaşma
Üstel Fonksiyonların Türevleri
Ters trigonometrik fonksiyonların türevleri

Seriler ve Diziler

Sandviç Dizileri ve Teoremi
dizi
Geometrik Seriler
P serisi, alternatif seriler ve kuvvet serileri
Leibniz testi
D'Alembert testi, Mutlak Yakınsama
Seri Özeti
<