Haberler

Bernhard Riemann


Georg Friedrich Bernhard Riemann, 17 Eylül 1826'da doğdu ve 20 Temmuz 1866'da öldü.

19. yüzyılın en etkili Alman matematikçilerinden biriydi.Kısmi diferansiyel denklemler, karmaşık değişken teorisi, diferansiyel geometri, analitik sayı teorisi konularını geliştirdi ve modern topolojinin temellerini attı.

1854 yılında sunulan "Uber die Hypothesen, Welche der Geometrie zu Grunde liegen" adlı makalesi (Geometrinin temelini oluşturan hipotezlerde), bir matematik klasiği haline geldi ve sonuçları Albert EINSTEIN'in göreli kütleçekim teorisine dahil edildi.

Monastyrsky, Michael, Riemann, Topoloji ve Fizik, çev. James ve Victoria King (1987) tarafından

Video: Bernhard Riemann: The Habilitation Dissertation (Temmuz 2020).