Haberler

Dört kelimeden türetilmiş kelimeler


Dört kelimeden türetilmiş birkaç kelime vardır. Dört yüz, dört bin, kırkıncı sayıya ek olarak, şunları da ekleyebiliriz:

dörtgen - dört taraflı çokgen.
çeyrek daire - çevrenin dördüncü bölümüne karşılık gelen ark.
dört ayaklı - dört ayağı var.
dörtlü - Dört ses veya dört enstrümanla çalınan bir müzik parçası. Vokal dörtlüsü söz konusu olduğunda, tamamlayıcı sesler soprano, alto, tenor ve bastır.
Quatríduo - dört günlük alan.
ödünç - Paskalya Pazarından önce Pazar günleri sayılmaz, kırk gün (Kül Çarşamba gününden beri). Bu dönem Katoliklerin dualarına ve oruçlarına ayrılmıştır.
pint - katmanın dördüncü kısmı.
quadrennium - dört yıllık süre.
dörtlü - dört ile çarpılır; dört kat daha büyük.
Quadricelular - ki bu dört hücreye ayrılmıştır.
quadriga - eski araç dört at tarafından çizilmiş.