Nesne

Modül 6 Konuları - Matematik


Kursun bu modülünde aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

 • 6.A: Modül 1-3'ü gözden geçirin
 • 6.B: Modül 4-5'i gözden geçirin
 • 6.C: Final Çalışması
 • 6.D: Final Sınavı

Eureka Matematik 7. Sınıf Modül 6 Ders 1 Cevap Anahtarı

Eureka Matematik 7. Sınıf Modül 6 Ders 1 Örnek Cevap Anahtarı

Örnek 1.
Bütünler iki açının ölçüleri 2:3 oranındadır. İki açının ölçülerini bulunuz.
Cevap:

2x + 3x = 180
5x = 180
((frac<1><5>))5x = ((frac<1><5>))180
x = 36
Açı 1 = 2(36)° = 72°
Açı 2 = 3(36)° = 108°

Örnek 2.
İki doğru aynı zamanda bir açının tepe noktası olan bir noktada buluşur. x ve y için uygun bir denklem kurun ve çözün.

Cevap:
16 + y = 90 Tümler açılar
16 – 16 + y = 90-16
y = 74

x + (74) = 180 Bütünler açılar
x + 74 – 74 = 180 – 74
x = 106

Eureka Matematik 7. Sınıf Modül 6 Ders 1 Alıştırma Cevap Anahtarı

1. Egzersiz.
Tam bir cümleyle, şemadaki ilgili açı ilişkilerini tanımlayın. Şekilde gösterilen açı ilişkisi için bir denklem yazın ve x için çözün. Bir iletki ile açıyı ölçerek cevaplarınızı onaylayın.

Cevap:
x° ve 22° açıları tamamlayıcıdır ve toplamları 180°'dir.
x + 22 = 180
x + 22 – 22 = 180 – 22
x = 158
Açının ölçüsü 158° dir.

Egzersiz 2.
Bir çift tamamlayıcı açıda, daha büyük açının ölçümü, daha küçük açının ölçüsünün üç katıdır. İki açının ölçülerini bulunuz.
Cevap:
x + 3x = 90
4x = 90
((frac<1><4>))4x = ((frac<1><4>))90
x = 22,5
Açı 1 = 22,5°
Açı 2 = 3(22.5)° = 67.5°

Egzersiz 3.
Bir açının bütünlerinin ölçüsü, açının ölçüsünün iki katından 6° fazladır. İki açının ölçüsünü bulunuz.
Cevap:
x + (2x + 6) = 180
3x + 6 = 180
3x + 6 – 6 = 180 – 6
3x = 174
((frac<1><3>))3x = ((frac<1><3>))174
x = 58
Açı 1 = 58°
Açı 2 = 2(58)° + 6° = 122°

Egzersiz 4.
Bir açının tümleyeninin ölçüsü, açının 3 katından 32° fazladır. İki açının ölçüsünü bulunuz.
Cevap:
x + (3x + 32) = 90
4x + 32 – 32 = 90 – 32
4x = 58
((frac<1><4>))4x = ((frac<1><4>))58
x = 14.5
Açı 1 = 14,5°
Açı 2 = 3(14,5)° + 32° = 75,5°

İskele çözümleri:
bir. x° açısı ve 22° açısı tamamlayıcıdır ve 180°'nin toplamıdır.
b. x + 22 = 180
c. Denklem, bilinmeyen bir değer olan x (diyagramdaki bilinmeyen açıdır) artı 22'nin 180'e eşit olduğunu gösterir. 22, bildiğimiz açıyı temsil eder, yani 22 derecedir.
d.
x + 22 = 180
x + 22 – 22 = 180 – 22
x = 158
x = 158, diyagramda eksik açının 158° olduğu anlamına gelir.
158°'nin cevabı doğrudur. 158'i x yerine koyarsak, gerçek bir sayı cümlesi olan 158 + 22 = 180 elde ederiz. Bu mantıklı çünkü diyagrama baktığımızda açının geniş olmasını beklerdik.

Eureka Matematik 7. Sınıf Modül 6 Ders 1 Problem Seti Cevap Anahtarı

Soru 1.
Aynı zamanda bir ışının bitiş noktası olan bir noktada iki doğru buluşur. x ve y'yi belirlemek için uygun denklemleri kurun ve çözün.

Cevap:
x + 55 = 90 Tümler açılar
x + 55 – 55 = 90 – 55
x = 35

55 + y = 180 Bütünler açılar
55 – 55 + y = 180 – 55
y = 125

Soru 2.
İki doğru aynı zamanda bir açının tepe noktası olan bir noktada buluşur. x ve y'yi belirlemek için uygun denklemleri kurun ve çözün.

Cevap:
y + x = 90 Tümler açılar

x + 32 = 90 Tümler açılar
x + 32 – 32 = 90 – 32
x = 58

y + (58) = 90 Tümler açılar
y + 58 – 58 = 90 – 58
y = 32

Soru 3.
İki doğru aynı zamanda bir açının tepe noktası olan bir noktada buluşur. x ve y için uygun bir denklem kurun ve çözün.

Cevap:
x + y = 180 Bütünler açılar

28 + y = 90 Tümler açılar
28 – 28 + y = 90 – 28
y = 62

x + (62) = 180 Bütünler açılar
x + 62-62 = 180 – 62
x = 118

Soru 4.
s ve t için uygun denklemleri kurun ve çözün.

Cevap:
79 + t = 90 Tümler açılar
79 – 79 + t = 90 – 79
t = 11

19 + (11) + 79 + s = Bir doğru üzerinde 180 Açı
109 + s = 180
109 – 109 + s = 180 – 109
s = 71

Soru 5.
İki doğru, aynı zamanda iki ışının bitiş noktası olan bir noktada buluşur. m ve n için uygun denklemleri kurun ve çözün.

Cevap:
43 + m = 90 Tümler açılar
43-43 + m = 90-43
m = 47

38 + 43 + (47) + n = 180 Bir doğru üzerinde açı
128 + n = 180
128-128 + n = 180-128
sayı = 52

Soru 6.
Bir açının ölçüsünün tümleyeni, açının üç katından 16° eksiktir. Açının ölçüsünü ve tümleyenini bulunuz.
Cevap:
x + (3x-16) = 180
4x-16 + 16 = 180 + 16
4x = 196
((frac<1><4>))4x = ((frac<1><4>))196
x = 49
Açı = 49°
Ek = 3(49)°-16° = 131°

7. soru
Bir açının tümleyeninin ölçümü, açının ölçüsünü %25 oranında aşıyor. Açının ölçüsünü ve tümleyenini bulunuz.
Cevap:
x + (x + (frac<1><4>) x) = 90
x + (frac<5><4>) x = 90
(frac<9><4>)x = 90
((frac<4><9>)) (frac<9><4>)x = ((frac<4><9>))90
x = 40
Açı = 40°
Tamamlayıcı = (frac<5><4>)(40)° = 50°

Soru 8.
Bir açının ölçümünün tümleyenine oranı 1:2'dir. Açının ölçüsünü ve tümleyenini bulunuz.
Cevap:
x + 2x = 90
3x = 90
((frac<1><3>))3x = ((frac<1><3>))90
x = 30
Açı = 30°
Kompleman = 2(30)° = 60°

Soru 9.
Bir açının ölçüsünün tamamlayıcısına oranı 3:5'tir. Açının ölçüsünü ve tümleyenini bulunuz.
Cevap:
3x + 5x = 180
8x = 180
((frac<1><8>))8x = ((frac<1><8>))180
x = 22,5
Açı = 3(22.5)° = 67.5°
Ek = 5(22.5)° = 112.5°

Soru 10.
x, bir dar açının derece cinsinden ölçümünü temsil etsin. x'in tümleyeninin x'in tümleyenine oranı 2:5'tir. Tahmin edin ve x'in değerini belirlemek için kontrol edin. Cevabınızın neden doğru olduğunu açıklayın.
Cevap:
Çözümler x = 30° değişecektir.
30°'nin tümleyeni 60°'dir. 30°'nin eki 150°'dir. 60'a 150 oranı 2:5'e eşittir.

Eureka Matematik 7. Sınıf Modül 6 Ders 1 Çıkış Bileti Cevap Anahtarı

Soru 1.
x değeri için bir denklem kurun ve çözün. ∠EAF ölçümünü belirlemek için diyagramdaki x değerini ve ilgili açı ilişkisini kullanın.

Cevap:
x + 63 = 90
x + 63 – 63 = 90 – 63
x = 27
∠CAG ve ∠EAF, 63°'nin tamamlayıcılarıdır. ∠CAG ölçümü 27°'dir, bu nedenle ∠EAF ölçümü de 27°'dir.

Soru 2.
Bir açının tümler ölçüsü, açının yarısından 39° fazladır. Açının ölçüsünü ve tümleyenini bulunuz.
Cevap:
x + ((frac<1><2>)x + 39) = 180
1.5x + 39 = 180
1.5x + 39 – 39 = 180 – 39
1.5x = 141
1.5x ÷ 1.5 = 141 ÷ 1.5
x = 94
Açının ölçüsü 94°'dir.
Ekin ölçümü (frac<1><2>)(94)° + 39° = 86°'dir.
VEYA
x + ((frac<1><2>)x + 39) = 180
(frac<3><2>)x + 39 = 180
(frac<3><2>)x + 39 – 39 = 180 – 39
(frac<3><2>)x = 141
((frac<2><3>))((frac<3><2>)x) = ((frac<2><3>))141
x = 94
Açının ölçüsü 94°'dir.
Ekin ölçümü (frac<1><2>)(94)° + 39° = 86°'dir.


Lineer Cebir

 • vektörler
  tanım, skalerler, toplama, skaler çarpma, iç çarpım(nokta çarpım), vektör izdüşüm, kosinüs benzerliği, ortogonal vektörler, normal ve ortonormal vektörler, vektör normu, vektör uzayı, doğrusal kombinasyon, doğrusal yayılma, doğrusal bağımsızlık, temel vektörler
 • matrisler
  tanım, toplama, devrik, skaler çarpma, matris çarpma, matris çarpma özellikleri, hadamard çarpımı, fonksiyonlar, doğrusal dönüşüm, determinant, birim matris, tersinir matris ve ters, rank, trace, popüler matris türü- simetrik, köşegen, dik, dik normal , pozitif tanımlı matris
 • Özdeğerler ve amp özvektörler
  kavram, sezgi, önem, nasıl bulunur
 • Temel bileşen analizi
  kavram, özellikler, uygulamalar
 • Tekil değer ayrışımı
  kavram, özellikler, uygulamalar

6. Sınıf Matematik

6. Sınıf Matematik için uygun dersler, videolar, oyunlar, etkinlikler ve çalışma sayfaları mı arıyorsunuz? Burada bir sürü kaynak bulun.

Bu ders derlemeleri, ölçümleri, tam sayıları, sayı özelliklerini, kesirleri ve karışık sayıları, bilimsel gösterimi, tahmin ve yuvarlamayı, ondalık sayıları, cebir, üsleri ve karekökleri, geometriyi, koordinat geometrisini, oranları, orantıları ve yüzdeleri, olasılık ve istatistikleri kapsar.

Ölçümler

Tamsayılar

Tamsayılı Oyunlar
Tam Sayı Doğrusu, Tam Sayıları Karşılaştırma, Tam Sayıları Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme Tam Sayıları
Yörünge Tamsayıları
Tamsayılar ekleyin. Uzay geminize güç sağlamak için doğru cevaba tıklayın. 4 oyuncuya kadar.
Tamsayı Çarpıtma
Tamsayıları Çarpın. Uzay geminize güç sağlamak için doğru cevaba tıklayın. 4 oyuncuya kadar.
Tamsayı Uygulaması
Tamsayıları ekleyin, tamsayıları çıkarın, tamsayıları çarpın ve tamsayıları bölün Bir veya iki oyuncu.
Tamsayılar Jeopardy Oyunu
Bu oyunun 4 kategorisi var: tamsayıları ekle, tamsayıları çıkar, tamsayıları çarp ve tamsayıları böl. Tek başınıza veya takım halinde oynayabilirsiniz.


"Öğrenciler düşünmeyi, strateji oluşturmayı ve problem çözmeyi öğrenirler... sadece cevap almayı değil."

- JILL DİNİZ, Baş Akademik Görevli, Eureka Math
Matematik Eksi Ezberleme

Bir hikaye gibi düşünceli bir şekilde inşa edilmiş ve tasarlanmış, Eureka Matematik titizlikle tutarlıdır, zamanla katmanlaşan ve kalıcı bilgi yaratan temel kavramlara yoğun bir şekilde odaklanır. Öğrenciler, yalnızca ayrı bir beceri seti değil, eksiksiz bir matematik bilgisi bütünü kazanırlar. Sınıftan sınıfa aynı modelleri ve problem çözme yöntemlerini kullanırlar, bu nedenle matematik kavramları her yıl onlarla birlikte kalır.

Baskı Malzemeleri

Eureka Matematik Öğretmen Sürümleri, Öğrenci Çalışma Kitapları ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir PreK–12 basılı materyali sunar. Yeni Öğren, Pratik Yap, Başarılı Ol öğrenci çalışma kitapları (K-8 Sınıfları), öğretmenlere öğretimi farklılaştırmak, ekstra pratik sağlamak ve öğrenci öğrenimini değerlendirmek için birçok yol sunar ve Ermenice, Arapça, Fransızca, Korece, Mandarin ve İspanyolca dillerinde mevcuttur.

Senkronizasyonda Eureka Matematik

Günümüzün akıcı öğrenme ortamında esnek olacak şekilde tasarlandı, Senkronizasyonda Eureka Matematik tümüne erişmenizi sağlar. Eureka Matematik ihtiyacınız olan kaynaklar, her zaman, her yerde. Sindirilebilir video dersleri ve indirilebilir ve doldurulabilir PDF'ler içeren, Senkronizasyonda Eureka Matematik ev ve sınıf arasında sorunsuz geçiş sağlar.

Eureka Matematik Donanımı

Öğrencilerin öğrenmeyi yakalamalarına yardımcı olmak için oluşturuldu, Eureka Matematik Donanımı™ - bir dijital ön modül değerlendirme aracı - öğretmenlerin tüm öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için bilgi boşluklarını belirlemelerine ve düzeltmelerine yardımcı olur.

Eureka Matematik Onayı

onayla ® mükemmel bir tamamlayıcıdır Eureka Matematik Donanımı. onayla eğitimcileri, öğrencilerin ilerlemesini takip etmeye ve ihtiyaç alanlarını belirlemeye yardımcı olan, biçimlendirici öğelerden ve analitik araçlardan oluşan sağlam bir veritabanıyla donatan, modül ortası ve sonu değerlendirme ve uygulama aracıdır.

Profesyönel geliştirme

Great Minds öğretmen-yazarları tarafından tasarlanan profesyonel gelişim kaynakları yelpazemiz, eğitimcileri uygulamada desteklemektedir. Eureka Matematik.

Eureka Math'ı Merak Ediyor musunuz?

İster yeni başlıyor olun Eureka Matematik veya daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, Kaynağa Genel Bakış Oturumu web seminerlerimiz müfredatı keşfetmenin harika bir yoludur.


Modül 6 Konuları - Matematik

Hoşgeldiniz! Bu site 16/17 öğretim yılında aşamalı olarak kaldırılmaktadır. Lütfen yeni ve geliştirilmiş sitemizi kullanmaya başlayın: http://EMBARC.online

4. Sınıf Matematik destek sayfasına hoş geldiniz!

Bu siteyi misafir olarak kullanabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Duane Habecker'e [email protected] adresinden e-posta göndermekten çekinmeyin.

30/10/15 güncellendi: Bu, mevcut ilerleme hızı kılavuzu PUSD'dir. Bu kılavuz artık Eureka Matematik .

Dereceye göre Standartlarda vurgulanan matematiksel içeriği detaylandıran iki sayfalık PDF. Bu, zaman ve diğer kaynaklarla ilgili öğretim kararlarını bilgilendirmek için kılavuz olarak kullanılabilir.

Bunlar 4. Sınıf matematik için Ortak Çekirdek Standartlardır. Lütfen indirmeniz ve öğretmeniz gerekenleri öğrettiğinizden emin olmak için sürekli bir referans olarak kullanın.

Çerçeve, Ortak Temel Standartların nasıl öğretileceğine ilişkin ek açıklamalar sağlar. Spesifik öğretim tekniklerine ve modellerine örnekler verilmektedir. Standartlar bu çerçevede yer almaktadır.

4. Sınıf Eureka Matematik Kaynağı

Eureka Math modüllerinin resmi adı Birimlerin Hikayesi. Bu, bunların nasıl uygulanacağını açıklayan 45 sayfalık harika bir genel bakış. Doğrudan okunması gerekmeyen kolay bir okumadır. Sizin için geçerli olan parçaları seçin ve seçin.

Modüllerin herhangi biri (veya tümü) için Öğretmen Sürümleri, Öğrenci Sürümleri, Uygulama Sorunları, Çıkış Biletleri, Sprintler ve Malzeme Listelerini indirmek için bu bağlantıyı kullanın. PUSD öğretmenleri, paylaşın burada ekstra fikirler "Zenginliği Paylaş" klasöründe.


MATH - MAT GAM&lowbar02&colon Module 6 Test&period Soru ve Cevapları

MATH - MAT GAM&lowbar02&colon Modül 6 Test&periyodu Sorular ve Cevaplar&periyot &NewLineSoru 1 &NewLineTwo Firmalar aşağıdaki oyunu oynuyor &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLineSayılar, ASetiminde Firma A ve Boff'ta Boff'un getirileridir. doğru seçenek ve dönem seç tek ve kolon & NewLinea & dönemi & lpar1 & comma2 & rPar & NewLineb & dönemi & lpar2 & comma1 & rPar & NewLinec & dönemi & lpar2 & comma1 & rPar doğru d & dönemi & lpar1 & virgülle 3 rPar & Yeni satır ve NewLineQuestion 2 NewLineTwo Firmalar A ve B A B & aposs pazarını & dönemini & newline & Yeni satır ve NEWLINEE sayıları girmek için karar verirken aşağıdaki oyun oynuyorlar Firma A ödemeler vardır ve B sırasıyla&dönem B Savaşmayı seçerse&virgül A Firması &NewLine &NewLine'ı seçmelidirDoğru seçeneği seçin&dönem Bir&iki nokta üst üste &NewLinea&period&TabFight &NewLineb&period&TabDon&rsquot Fight &NewLinec&period&TabExit Correct &NewLined&periodq&TabDon&rs uot Girin &NewLine &NewLine &NewLineQuestion 3 &NewLineİki oyuncu Bob ve Alice şu oyunu oynuyor &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLineHücrelerdeki sayılar, kurallara göre oyunculara verilen getirilerdir &NewLineEğer Bob &apos seçerse &apos&apos&apos Olasılık ve Fight&apos &apos ile &apos&com ile savaş&com x ve equalsy ve equals10 ve virgül karışık strateji dengesi ve Yeni satır ve Yeni satır ve NewLineSelect doğru seçeneği ve süresi seçin on kolon ve NewLinea ve süresi ve LPAR p equals1 ve sol2 ve virgül q equals1 ve sol2 ve rPar B & dönemdir ve lparp ve equals1 ve sol3 ve virgül q equals1 ve sol3 ve rPar ve NewLinec ve strateji dengesi doğru d süresi ve lparp ve equals2 ve sol3 ve virgül q equals2 ve sol3 ve rPar ve Yeni satır ve NewLineQuestion 4 ve NewLineA sıralı oyun süresi Resim karışık kolon ve ve NewLineAt denge ve tercih virgül doğru seçeneği Yeni satır ve Yeni satır ve yeni satır ve yeni satır ve aşağıda gösterilmiştir aşağıdakilerden Doğru seçeneği&noktayı seçin &YeniSatırBir&iki nokta üst üste seçin &N ewLinea ve süresi ve TabFirm bir seçer ve OpenCurlyDoubleQuoteDon ve rsquot Invest rdquo ve oda seçer ve OpenCurlyDoubleQuoteaccommodates ve rdquo ve NewLineb ve süresi ve TabFirm bir seçer ve OpenCurlyDoubleQuoteInvest ve rdquo ve oda seçer ve OpenCurlyDoubleQuoteFight ve rdquo ve NewLinec ve dönem ve TabThe denge ödemeler olan ve lpar2 ve comma1 ve rPar Doğru ve NewLined ve süresi ve TabThis oyunu Yeni satır ve Yeni satır ve NewLineQuestion 5 ve NewLineA ve ardışık oyun kolon ve Yeni satır ve Yeni satır ve yeni satır ve yeni satır ve yeni satır ve NewLineIdentify oyunu seçin SPE ve aşağıda gösterilmiştir bir SPE sahip doğru seçenek&nokta &YeniSatırBir&kolon &YeniLinea&noktayı seçin &lpar&lparX&virgülX&virgülM&rpar Doğru &YeniSatır &YeniLineb&dönem &lpar&lparY&virgülY&rpar&virgülL&rpar &YeniLinec&dönem &lperi&lparY&vir&r


6. sınıf matematik sınavları çevrimiçi - 6. sınıf matematik sınav testleri

6. sınıf matematik sınavları çevrimiçi - 6. sınıf matematik sınav testleri. Bu sayfada 6. sınıf için interaktif matematik sınavları bulacaksınız. Aşağıdaki gibi konuları kapsayan matematik sınavlarımız var: Cebir, Modeller, Ondalık Sayılar, Bölme, Metrik Sistem, Çarpma, Çıkarma, Oranlar, Yüzdeler, Tamsayılar, Çarpanlara ayırma, tamsayılar, LCM, HCF, Güçler ve daha fazlası.

Altıncı Sınıf Matematik Yerleştirme Testi

5. sınıf on ile çarpma oyunu

Beşinci sınıf için çarpma korsan oyunu

Beşinci sınıf için çarpım tablosu oyunu

5. sınıf çevresini bul oyunu

Kesirlerin eklenmesi oyunu

Çevrimiçi üç basamaklı çıkarma oyunu

Büyük sayıların eklenmesi

İki kesirde çıkarma oyunu

Sayıların on oyuna bölünmesi

Sayıların yüzlerce oyuna bölünmesi

Kesirleri karşılaştırın oyun 5. sınıf

Kesirleri ondalık sayılara dönüştürme oyunu 5. sınıf

Beşinci sınıf için değer oyunu

Çocuklar için çevrimiçi Roma rakamları oyunu

Cebir öncesi çarpma oyunu çevrimiçi

Cebir öncesi lineer denklemler oyunu çevrimiçi

Online sayı oyunu yüzdeleri

Öğrenciler için çevrimiçi operasyon oyunu siparişi

Kesirlerin çıkarılması korsan oyunu

İnceleme için sayıları çevrimiçi olarak on oyunla çarpın

Çevrimiçi beş oyunla çarpma

Çevrimiçi bir sayı oyununun kesirini bulun

Gözden geçirme için çevrimiçi ek oyun

Sayıların bölünmesiyle ilgili çevrimiçi oyun

Çevrimiçi kesirleri ondalık sayılara dönüştürme oyunu

Ondalık sayıları çevrimiçi kesirlere dönüştürme oyunu

Çevrimiçi kesirler oyununun karşılaştırılması

Cebirsel ifadeler oyunu çevrimiçi

Açı türleri 5. sınıf matematik oyunu

5. sınıf için yazım numaraları oyunu

3 haneli sayı toplama oyunu çevrimiçi

Kesirlerin en düşük terimlere sadeleştirilmesi

İşte ücretsiz bir koleksiyon 6. sınıf matematik testleri internet üzerinden. Her biri 6. sınıf matematik sınavı Aşağıdaki formatlardan herhangi birinde etkileşimli bir testtir: çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, uzun denemeler vb. Öğrenciler, sayıları ikinci kuvvet, 3. kuvvet, 4. güç, beşinci güç ve daha fazlası. Öğrenciler ayrıca 6. sınıf cebirsel ifade problemlerini mcq&rsquos aracılığıyla çözerler. Ayrıca toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve ondalık sayıları içeren cebir öncesi sınavlar da vardır. Çocuklar bu problemleri çözdükçe cebirin farklı alanlarındaki becerilerini geliştirirler. En büyük ortak çarpanları eşleştirme sınavıyla öğrenciler, kümedeki en düşük sayıyı bulmaya devam etmeden önce iki sayının çarpanlarının listesini nasıl bulacaklarını öğrenecekler. Yüzdeler, burada kısa sınavlarla işlenen başka bir 6. sınıf konusudur. Öğrenciler örneğin 1200 gibi bir sayının %10'unu bulacaklardır. Yüzdeler, kelime problemlerine, finansal aritmetik, matematik mantık problemlerine ve daha fazlasına uygulandığı görülecek bir kavramdır. 6. sınıf geometri etkinlikleri ile öğrenciler, küp ve silindirlerin hacimlerini, karmaşık şekillerin çevresini ve alanını, standart formülü kullanarak bir dairenin alanını ve daha fazlasını çözmeyi ve bulmayı öğreneceklerdir. Öğrencilerin bir sayı çiftinin oranını bulmaları ve ayrıca oranlar ve kesirler arasındaki bağlantıyı anlamaları için oranlarla ilgili etkinlikler vardır.
Bu seviyede, matematik oyunları giderek daha zorlu hale gelir ve sadece sürekli revizyon bir fark yaratacaktır. Bu sınavlarla öğrenciler, ustalaşana kadar her bir beceriyi gözden geçirebilirler. Sürekli gözden geçirme gereklidir, ayrıca benzer konuları kapsayan altıncı sınıf yazdırılabilir testler de vardır. Oyunlar menüsü aynı zamanda eğlenceli bir dönüşle aynı aktiviteleri içerir.

Ondalık Sayılar Sınavları ve Egzersizleri

Kesirler Testleri ve Egzersizleri

Sayı teorisi: Çarpanlar, Bölünebilirlik, Çarpanlara ayırma, Basamak değerleri, tam sayılar, asal ve bileşik sayılar

Yüzdeler, Oranlar, Oranlar, Ölçekler

Para Sınavları

Sayı Sınavları

Sayı Teorisi: Faktörler, Bölünebilirlik, Çarpanlara ayırma, Basamak değerleri, tam sayılar, asal ve bileşik sayılar

Desen Testleri

Zaman Sınavları

Ondalık Sayı Sınavları

Ondalık Sayılar Sınavları ve Egzersizleri

Bölüm Sınavları ve Egzersizler

Kesirler Testleri ve Egzersizleri

Geometri Sınavları

Grafik Sınavları

Karma İşlem Testleri

Romen Rakamları Testleri

Testleri ayarlar

Çıkarma Sınavları

Cebir Sınavları

Kesirler Sınavları

Geometri Sınavları


Proje Tabanlı Öğrenme Hakkında

Projeler, öğrencilerin öğrenmelerini kişiselleştirmelerine yardımcı olur ve temel bilgi ve içerik anlayışı kazanmak ve şu soruyu yanıtlamak için idealdir: Bunu nerede kullanacağım? Proje tabanlı öğrenme (PDÖ) sınıflara tanıtıldığında, "Öğretmenler ve okullar harici olarak geliştirilen PBL müfredatından yararlanabilir, kendi PBL yaklaşımlarını geliştirebilir veya PBL tüm okul reform çabasının bir parçası olabilir" (Condliffe, Quint, Visher, Bangser, Drohojowska, Saco, & Nelson, 2017, s. iii).

Proje tabanlı öğrenmenin (PDÖ) en büyük faydaları arasında öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin kazanılması ve kişilerarası ve kişilerarası becerilerinin geliştirilmesi yer alır. PDÖ aynı zamanda öğrencilerin Ortak Temel Standartlarda tanımlanan konuşma ve sunum becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak için ideal bir yoldur. Matematikte PDÖ, özellikle takımlar halinde tamamlandığında, öğrencilerin "bildikleri matematiği günlük yaşamda, toplumda ve işyerinde ortaya çıkan sorunları çözmek için "uygulamalarında", "araçları stratejik olarak kullanmalarında" ve "uygulanabilir argümanlar oluşturmalarında ve akıl yürütmeyi eleştirmelerinde" "matematikle model oluşturmalarına" yardımcı olur. Matematiksel Uygulama için Ortak Çekirdek Standartlarında (2010) belirtildiği gibi.

Ancak, uygulama kaygısız değildir. Condliffe ve meslektaşlarının (2017) belirttiği gibi, matematik öğretmenleri PDÖ'yi uygulamayı zor bulmuşlardır. Genel olarak:

Öğretmenlerin rollerini (yönetmenlerden öğrenme kolaylaştırıcılarına) değiştirmelerini ve yalnızca belirsizliği değil, aynı zamanda sınıfta daha fazla gürültü ve hareketi tolere etmelerini gerektirir. Öğretmenler yeni sınıf yönetimi becerilerini benimsemeli ve uygun olduğunda teknolojiyi kullanarak öğrencilerini öğrenmede en iyi nasıl destekleyeceklerini öğrenmelidir. Ve öğrencilerinin bu yaklaşımla tam olarak öğrenebileceklerine inanmaları gerekir. Bu zorluklar göz önüne alındığında, mesleki gelişim - hem başlangıç ​​eğitimi hem de sürekli destek - PBL'nin başarılı bir şekilde uygulanması için büyük olasılıkla gerekli olacaktır." (s. iii)

Ek olarak, birçok öğrenci projesinde önemli bir eksiklik, eğitimcilerin projeleri sadece yapmak için atama eğiliminde olmalarıdır (Goodwin, 2010). Bryan Goodwin'in PDÖ üzerine yaptığı literatür taramasında bulduğu gibi, "Eğitimciler bu fenomenden kaçınabilir ve projeleri bir çerçeve etrafında çerçeveleyerek öğrencilerin eleştirel düşünmesini teşvik etme potansiyelini fark edebilirler. sürüş sorusu" (2010, s. 81). Buck Eğitim Enstitüsü'nden PBLWorks'te, amaçları hakkında daha fazla bilgi edinmesi ve çeşitli K-12 sınıflarında ve konularında kullanım örneklerini görmesi gerekenler için Sürüş Soruları üzerine arşivlenmiş bir web semineri bulacaksınız.

BIE'den John Larmer ve John R. Mergendoller'e (2010) göre, bu zorlu açık uçlu sürüş sorusu veya sorunu, anlamlı projelerin temel unsurlarından sadece biridir. PBL modellerini 2014'te "altın standart" olarak adlandırdıkları şekilde güncellediler (Nedeniyle ilgili 2015 blog yazılarına bakın, bu aynı zamanda PBL'deki görüntünün kaynağıdır).

Her iyi proje, öğrencilerin temel bilgi ve anlayış kazanmaları için standartlara bağlanmalıdır. Dört temel alan, PBL'nin standartlara dayandığının göstergesi olarak hizmet eder:

 1. Müfredat İçeriği
 2. 21. Yüzyıl Becerileri
 3. Biçimlendirici ve Özetleyici Öğrenme Fırsatları
 4. Kasıtlı, Hizalanmış, Çeşitli ve Sürekli Değerlendirme (Gorman, 2019, paragraf 1).

Gorman (2019), önce bir öğretmenin içeriği teslim etmesinin ve ardından bir takip projesine sahip olmanın gerçekten PDÖ olmadığını belirtti. "Gerçek Proje Tabanlı Öğrenmede proje, önemli içeriği ortaya çıkarır ve öğrenmeyi kolaylaştırır. PBL “nasıl”dır " (paragraf 5).

Öğrencilerin çalışmayı kendileri için anlamlı olarak algılaması gerekir. Bu anlamı ekleyen bir giriş etkinliğine net bir bağlantı, hemen hemen her şey yoluyla olabilir: "kota videosu, canlı bir tartışma, bir konuk konuşmacı, bir okul gezisi veya bir senaryo oluşturan bir parça sahte yazışma" (Larmer & Mergendoller, 2010, s. 35). Sınırlı seçeneklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ve "öğretmenlerin kendi tarzlarına ve öğrencilerine uygun öğrenci seçimi kapsamında projeler tasarlaması gerektiğini" (2010, s. 36) akılda tutarak, öğrencilerin proje gerekliliklerini yerine getirmede söz ve seçime ihtiyaçları vardır. öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini (veya başarı becerilerini) geliştirme ve yaşamda ve işyerinde kendileri için faydalı olacak teknolojiyi kullanma fırsatları. "Gerçek sorgulama yenilik getirir--sürücü bir soruya yeni bir cevap, yeni bir ürün veya bir soruna bireysel olarak oluşturulmuş bir çözüm" ile (2010, s. 37).

Gerçek dünyadaki çalışmaların genellikle revizyon içerdiğini öğrenmek, öğrenciler revizyonda kullanmak üzere geri bildirim almalıdır. Dışarıdan uzmanlar veya danışmanlar da girdi sağlayabilir (Larmer & Mergendoller, 2010). Bu geri bildirimi sağlayanlar sadece öğretmenler olmamalıdır. Uygun dereceli puanlama anahtarları veya kontrol listeleri yardımıyla akran düzenleme oturumları öğrencilerin kaba taslaklarını birbirlerine sunmaları için faydalı olabilir (Pahomov, 2014).

Öğrenciler, gerçek bir izleyici kitlesinin onu göreceğini bildiklerinde kaliteli bir ürün üretmek için daha fazla motive olacakları için çalışmalarını halka açık olarak sunmalıdır (Larmer & Mergendoller, 2015, 2010). Larissa Pahomov'un (2014) belirttiği gibi, "Öğrenciler neden yalnızca bir kişinin görebileceği bir ürün için bu kadar çaba sarf etsinler?" -- öğretmen (s. 92). Projeleri paylaşmak için canlı sunumlar olsa da, "resmi sunum bittikten sonra kendi başlarına duracak şekilde de tasarlanmaları gerekir" (s. 87). Tamamlanmış projelerin sunulduğu bir mekan, "kotalar basit bir şekilde koridorda bir galeri kurmak veya projelere bağlantılar için bir giriş sayfası" olabilir (s. 92). Bir blog veya wiki, projeleri okul duvarlarının ötesine taşıyan çevrimiçi sunumlar yayınlamak için idealdir. "Ancak bu süreci anlamlı kılan şey, öğrencilerin projelerini belirli bir hedef kitleyi düşünerek oluşturmaları ve içerik yayınlandıktan sonra bu hedef kitleyi hedeflemeleridir" (s. 98). Projeler yarışmalara ve yarışmalara katılabilir veya geri bildirim için gerçek dünyadaki profesyonellere sunulabilir.

Projeler ekip çalışmasını içeriyorsa, eğitimcilerin grup çalışmasının başarısı için temel bir bileşen olarak ekibe bağlılığı vurgulaması gerekecektir. Larmer (2014), bunun otomatik olarak ortaya çıkmayabileceğini, ancak "akranlarına karşı sorumluluk duygusunun, takımlar halinde bir proje üzerinde çalışan öğrenciler için en güçlü motive edici faktörlerden biri olabileceğini" belirtti (s. 45). Ekip çalışmasını desteklemeye yardımcı olmak için, öğretmenler, öğrencilere birlikte nasıl çalışacakları konusunda sözleşmeler yazdırarak onlara görev planlayıcılar ve çevrimiçi işbirliği platformları gibi araçlar sağlayarak ve onlara çatışmaları nasıl çözeceklerini ve karar vereceklerini öğreten "normlar listesi veya bir değerlendirme listesi oluşturmayı düşünebilir. . Bir proje sırasında, işlerin düzgün gittiğinden emin olmak için ekip üyelerinin birbirleriyle ve öğretmenle sık sık görüşme yapmasını sağlayın" (s. 45).

Son olarak, projeler yansıtma unsurunu içermelidir. Larmer ve Mergendoller'e (2015) göre, "öğrenciler ne öğrendikleri, nasıl öğrendikleri ve bir projede neleri başardıkları üzerine düşünmeliler" (İki yeni unsur bölümü). BIE'nin PBLWorks'ünden Proje Çalışması Üzerine Öz-Yansıtma böyle bir şablondur.

Yukarıda söylenenlerle birlikte, Volker Ulm (2011) öğretmenlere matematik proje tabanlı öğrenmeyle ilgili bazı sağlam tavsiyelerde bulundu:

Sınıf öğretimini projelerle zenginleştirmek kesinlikle en zorlayıcı ama aynı zamanda bağımsız öğrenmenin en faydalı şeklidir. Öğrenciler açısından üst düzey beceriler gerektirdiği için zordur, örn. yöntemleri uygulama becerileri, öz-yönetim ve sosyal yeterlilik. Dolayısıyla proje tabanlı öğrenme, hiçbir zaman öğretmenin tüm planlamayı, yapılandırmayı ve düzenlemeyi yaptığı, tüm materyalleri hazırladığı ve tedarik ettiği, hatta sonuçları üretip sunduğu öğretmen merkezli bir eğitim kursuna dönüşmemelidir. (s. 44)

ne demek istiyoruz 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek?

Çok sayıda belge şu veya bu faaliyetin gerekliliğine değinmiştir. 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek kariyer ve üniversiteye hazırlık için gerekli. Ancak, herkesin kolayca hatırlayabileceği terimlerle ifade edilen bu ne anlama geliyor?

Ulusal Araştırma Konseyi (2012, s. 2), yetkinliklerin organize edilmesinin bir yolu olarak üç geniş alan önerdi - bu tür beceriler ve yetenekler: bilişsel, içsel ve kişilerarası. Bununla birlikte, insani gelişme ve öğrenme temelinde iç içedirler.

Her birinin içindeki belirli beceriler veya yetkinlikler üzerinde ayrıntılı olarak durulmasına rağmen, bu alanların hatırlanması kolaydır. kısaca:

 • bilişsel alan düşünme, akıl yürütme ve ilgili becerileri içerir
 • içsel alan, kişinin davranışlarını ve duygularını hedeflere ulaşmak için düzenleme yeteneği de dahil olmak üzere kendi kendini yönetmeyi içerir.
 • Kişilerarası alan, başkalarına bilgi ifade etmenin yanı sıra, diğerlerinin mesajlarını yorumlamayı ve uygun şekilde yanıt vermeyi içerir. (s. 2)

Bununla birlikte, okuyucuları şaşırtmayan şey, "kısmen bu tür tanımları destekleyecek çok az araştırma olduğu için, "21. yüzyıl becerileri" için kullanılan birçok terimin kesin tanımlarının şu anda mümkün olmadığıdır" (s. 2).

Anahtar sorular

Bu nedenle projeler, öğrencilerin temel soruları yanıtlama girişimlerinden kaynaklanmalıdır. Pek çok biçimde olabilirler: ürünler, sunumlar, performanslar. Üç yapıdan herhangi birine uyabilirler: kişilerarası, bilgi paylaşımı veya problem çözme. Mevcut bir projeyi seçerken veya kendi projenizi oluştururken aşağıdakileri göz önünde bulundurun. Matematik projeleri açısından:

Proje sadece matematiğe mi (ya da tek bir konu alanına) ayrılmış mı, yoksa diğer müfredat alanlarıyla bir bağlantısı var mı?

Proje, Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi, Ortak Çekirdek Standartları veya Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları gibi ele alınan müfredat alanları için standartlara bağlı mı?

Proje, sınıf öğretim materyalleri (ör. öğretmen kaynakları, öğrenci etkinlikleri, dereceli puanlama anahtarları ve değerlendirme araçları) ile birlikte mi geliyor?

Sınıfınızdaki tüm öğrenciler katılabilir mi? Projeler, yetenekli ve üstün zekalı öğrencilerinize ayrılmamalı, tüm öğrenciler yararlanabilmelidir.

Projenin tamamlanması için toplam süre nedir?

Proje doğada işbirlikçi mi? Özellikle kendi okul ortamınız dışındaki öğrencileri içeren ortak bir proje, öğrencilerin bir ekibin parçası olmayı ve başkalarıyla uygun şekilde iletişim kurmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için daha fazla zaman ve izleme alacaktır.

Öğrenciler projeye katılımlarından hem akademik hem de kişisel olarak nasıl fayda sağlayacaklar? Öğrencilerin, ülke çapında veya uluslararası alanda diğer öğrenciler ve uzmanlarla etkileşime girdiklerinde, çeşitlilik konusunda daha geniş bir fikir edindiklerini göz önünde bulundurun. Gerçek bir gerçek dünya etkinliğine katılımları, onları en iyi çalışmalarını yapmaya ve matematiğin günlük yaşamlarındaki uygunluğunu görmeye teşvik edebilir. Öğrencilerin proje seçimine girdileri varsa ve konuyu beğenirlerse, öğrenmeleri konusunda daha ilgili ve heyecanlı olma eğiliminde olacaklardır.

Katılımın bir maliyeti var mı?

Ev-okul bağlantısını unutmayın!

Öğrencileriniz için önemli bir projeye katılmaya karar verirseniz, ebeveynler bunu bilmekten memnun olacaktır. PDÖ'yi, projenin doğasını, öğrencilerin nasıl değerlendirileceğini ve yardımcı olmak için neler yapabileceklerini açıklamak için ebeveynlere bir mektup göndermeyi düşünün. BIE'nin PBLWorks'ü Ebeveynlere Mektup için bir Şablona sahiptir.

İskele projeleri.

Screencast-O-Matic gibi araçları kullanarak yol boyunca sözlü geri bildirim kaydederek öğrencilerin proje kilometre taşlarına ulaşmalarına yardımcı olun.

Metodoloji -- PBL modelleri ve ipuçları

Adding to the above, educators need to decide on what they mean by project-based learning (PBL) and which model is needed. In World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial Students, Yong Zhao noted three forms of PBL, according to J. Robinson (2013): an academic model, a mixed model, and an entrepreneurial model.

 • In an academic model, all elements are controlled by the teacher. The goal is to teach prescribed content and skills. Products are not meant for authentic consumption.
 • In a mixed model of PBL, the artifacts students create (sometimes for consumers outside of school) and prescribed content are valued. Still under the control of the teacher, students have a degree of freedom within the project. The focus is more on learning real world skills, rather than transmitting knowledge. Both of these latter models are about teaching the curriculum.
 • The third PBL method is a product-oriented Entrepreneurial Model, which is the most valued for developing 21st century skills and an entrepreneurial mindset. Students who work individually or collaboratively are more in control of products, which must meet an authentic consumer need. Students develop a business plan and the teacher takes on the role of consultant. (Robinson, 2013)

Michael Stone (Schwartz, 2016) provided the following tips for success to guide the methodology.

 1. Make projects explicitly tied to standards. This helps justify the time investment.
 2. Balance clear expectations with open-ended problems. Stone indicated, "the strength of a project depends heavily on the initial driving question developed by the teacher." The rubric should be clear about expectations and designed around the driving question.
 3. Assess process alongside content. Per Stone, process-oriented goals "like collaboration, critical thinking, communication and innovation" should be included on the rubric "alongside the specific content goals." This demonstrates their equal importance. Students should document the development of their projects to illustrate their role in achieving process goals.
 4. Anticipate the skills and design scaffolds. "In addition to thinking through the driving question and the learning standards students would need to answer that question, the teacher also thinks ahead about the likely gaps in skills students are going to have both in content and process." Scaffold categories might include whole class activities, station activities, workshops, and focus groups.
 5. Transfer accountability to students. Consider using contracts--"students make contracts with one another about how each member of a group is expected to participate, and students set the consequences for failure to do so." To illustrate, Stone indicated students have assigned detentions or reduced final project grades when others did not meet the terms of the contract.

As projects should be ongoing, Gorman (2019) suggested that proper scaffolding within a PBL unit "includes both learning activities and effective ongoing assessment. In fact, some of these activities might actually be existing lessons that a teacher has always used. It is even possible and probable that part of the scaffold will include readings, lectures, and even a worksheet, although it is important to keep a balance using all of Bloom’s levels. While assessment is varied, there is nothing wrong with including a summative test" (para. 5).

In order to tie projects to math standards, Andrew Miller (2011) suggested that teachers need to pick or make an appropriate time for projects (e.g., during a three-week unit on a specific math learning target). Pick a standard with an easy real-life application.

Learn More on Project-based Learning

These resources are for those who need to know more before engaging in projects and inquiry-based learning.

Designing Learning is a section within the Galileo Educational Network Association, which includes a series on the nature of inquiry-based learning. Learn about what inquiry is all about, choosing a topic, essential questions, inquiry and assessment, and then go to the section for Classroom Examples of projects for elementary, middle, and secondary students and a rubric for assessing inquiry projects.

Krauss, J., & Boss, S. (2013). Thinking Through Project-Based Learning: Guiding Deeper Inquiry provides an overview of PBL including findings on brain development and connections to Common Core Standards numerous how-tos and sample projects for K-12 strategies for integrating PBL into main subject areas, across disciplines (science, social studies, language arts, math), and with technology and social media ideas to involve the community and showcasing student work.

PBL-Online has all the resources you need to design and manage high quality projects for middle and high school students. You can learn how to design your own project, what project based learning is all about, search for projects developed by others or contribute your own, review research on PBL, and access other web resources on the topic. PBL-Online was created under the leadership of the Buck Institute of Education, with major contributions from the George Lucas Foundation and others.

PBLWorks from the Buck Institute for Education (BIE) has an overview of project based learning (PBL), plus numerous resources for conducting PBL. Educators desiring to implement PBL will benefit from Setting the Standard for Project Based Learning (2015) by John Larmer, John Mergendoller, and Suzie Boss of the BIE. They provide the step-by-step method to create, implement, and assess PBL in classrooms, systemwide, and in informal settings. Sample projects in various grade levels and subject areas are included. In their follow-up book, Project Based Teaching: How to Create Rigorous and Engaging Learning Experiences, Suzy Boss and John Larmer (2018) further elaborate on the gold-standard for PBL and the seven practices integral to project based teaching. ASCD published these books.

HOT : Project-Based Learning: A Resource for Instructors and Program Coordinators from the National Academy Foundation and Pearson Foundation provides comprehensive coverage on this topic. You'll find a definition of PBL, questions to consider for when to use PBL, conditions and research supporting PBL, PBL examples and links to resources and training. Commentary on PBL includes: "The best projects skillfully weave together opportunities for students to engage in classroom activities (Level 1) that address content standards (Level 2) while encouraging them to develop habits of mind (Level 3) and the ability to take responsibility of their own learning (Level 4)" (p. 12). The 6 A's of PBL are addressed: Authenticity, Academic Rigor, Adult Connections, Active Exploration, Applied Learning, and Assessment Practices. Finally, within Project Delivery you'll learn about the scaffolding that teachers must consider when implementing sophisticated projects in their classrooms.

Project-Based Learning Professional Development Guide at Edutopia.org from the George Lucas Educational Foundation can be used as a two- to three- hour learning module, or expanded to day-long workshops. Find out what project based learning is, why it is important, how it works, and get some supporting resources. Also see Edutopia's Project-Based Learning section.

Project Based Learning explained by Common Craft is a short video with an easy explanation of PBL.

Project Approach to Teaching and Learning in school addresses the foundation theory for using projects, strategic planning, and project development structure. This is an award winning site by Sylvia Chard of the University of Alberta, Canada. You might also be interested in the interview of Dr. Chard addressing project-based learning, which is Edutopia of the George Lucas Educational Foundation.

In Using the Internet to Promote Inquiry-Based Learning, authors D. Jakes, M. Pennington, and H. Knodle describe a structured approach to inquiry-based learning that uses the World Wide Web. They address an intuitive 8-step process that begins with an essential question and ends with a knowledge product produced by students, typically completed in a cooperative setting. They discuss the skills that students and teachers require to make inquiry-based learning and the Internet a successful endeavor and the components of a Project Page, which include the scenario, task, resources, product students will build, and assessment.

What is Project-Based Learning? is a video tutorial from New Tech Network, which provides an in-depth overview of this method. Related videos are also available.

PBL in Math

Teaching the Common Core Math Standards with Hands-On Activities, Grades 6-8 by Judith, Gary, and Erin Muschla (2012) has over 100 activities correlated to the CCSS math standards.

Hands-On Math Projects With Real-Life Applications: Grades 6-12 by Judith and Gary Muschla (2006) contains 60 math projects.

MathART Projects and Activities (Grades 3-5) by Carolyn Brunetto contains dozens of projects within standards for geometry, number & computation, measurement, patterns, statistics, fractions. You can also find them by season and holiday. Tips for success are included.

Yetkiner, Z. E., Anderoglu, H., & Capraro, R. M. (2008). Research summary: Project-based learning in middle grades mathematics. https://my.pblworks.org/resource/document/pbl_in_middle_grades_mathematics


MATH - MAT GAM&lowbar02&colon Module 6 Test&period Questions and Answers&period

MATH - MAT GAM&lowbar02&colon Module 6 Test&period Questions and Answers&period &NewLineQuestion 1 &NewLineTwo Firms A and B are playing the following game as shown &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLineThe numbers are the payoffs for Firm A and B respectively&period Identify the payoffs to A and B at SPE &NewLineSelect the correct option&period Select one&colon &NewLinea&period &lpar1&comma2&rpar &NewLineb&period &lpar2&comma1&rpar &NewLinec&period &lpar2&comma-1&rpar Correct d&period &lpar1&comma-3&rpar &NewLine &NewLineQuestion 2 &NewLineTwo Firms A and B are playing the following game where A is deciding whether to enter B&aposs market&period &NewLine &NewLine &NewLineThe numbers are the payoffs for Firm A and B respectively&period If B chooses to Fight&comma Firm A should choose &NewLine &NewLineSelect the correct option&period Select one&colon &NewLinea&period&TabFight &NewLineb&period&TabDon&rsquot Fight &NewLinec&period&TabExit Correct &NewLined&period&TabDon&rsquot Enter &NewLine &NewLine &NewLineQuestion 3 &NewLineTwo players Bob and Alice are playing the following game &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLineThe numbers in the cells are the respective payoffs to the players as per convention &NewLineIf Bob chooses &aposFight&apos with probability &aposp&apos and Alice chooses &aposFight&apos with probability &aposq&apos&comma for x&equalsy&equals10&comma the mixed strategy equilibrium is &NewLine &NewLine &NewLineSelect the correct option&period Select one&colon &NewLinea&period &lpar p&equals1&sol2&comma q&equals1&sol2&rpar b&period &lparp&equals1&sol3&comma q&equals1&sol3&rpar &NewLinec&period No mixed strategy equilibrium Correct d&period &lparp&equals2&sol3&comma q&equals2&sol3&rpar &NewLine &NewLineQuestion 4 &NewLineA sequential game is shown below&colon &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLineAt equilibrium&comma choose the correct option from the following Select the correct option&period &NewLineSelect one&colon &NewLinea&period&TabFirm A chooses &OpenCurlyDoubleQuoteDon&rsquot Invest&rdquo and B chooses &OpenCurlyDoubleQuoteaccommodates&rdquo &NewLineb&period&TabFirm A chooses &OpenCurlyDoubleQuoteInvest&rdquo and B chooses &OpenCurlyDoubleQuoteFight&rdquo &NewLinec&period&TabThe equilibrium payoffs are &lpar2&comma1&rpar Correct &NewLined&period&TabThis game has no SPE &NewLine &NewLine &NewLineQuestion 5 &NewLineA sequential game is shown below&colon &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLine &NewLineIdentify the SPE of the game Select the correct option&period &NewLineSelect one&colon &NewLinea&period &lpar&lparX&commaX&commaM&rpar Correct &NewLine &NewLineb&period &lpar&lparY&commaY&rpar&commaL&rpar &NewLinec&period &lpar&lparY&commaY&rpar&commaM&rpar &NewLined&period &lpar&lparY&commaX&rpar&commaM&rpar


Videoyu izle: MODÜLER ARİTMETİK - Şenol Hoca (Ekim 2021).