Nesne

18.4E: Alıştırmalar


Pratik yapmak mükemmelleştirir

Aşağıdaki alıştırmalarda Kuadratik Formülü kullanarak çözün.

1. (4 m^{2}+m-3=0)

2. (4 n^{2}-9 n+5=0)

3. (2 p^{2}-7 p+3=0)

4. (3 q^{2}+8 q-3=0)

5. (p^{2}+7 p+12=0)

6. (q^{2}+3 q-18=0)

7. (r^{2}-8 r=33)

8. (t^{2}+13 t=-40)

9. (3 u^{2}+7 u-2=0)

10. (2 p^{2}+8 p+5=0)

11. (2 a^{2}-6 a+3=0)

12. (5 b^{2}+2 b-4=0)

13. (x^{2}+8 x-4=0)

14. (y^{2}+4 y-4=0)

15. (3 y^{2}+5 y-2=0)

16. (6 x^{2}+2 x-20=0)

17. (2 x^{2}+3 x+3=0)

18. (2 x^{2}-x+1=0)

19. (8 x^{2}-6 x+2=0)

20. (8 x^{2}-4 x+1=0)

21. ((v+1)(v-5)-4=0)

22. ((x+1)(x-3)=2)

23. ((y+4)(y-7)=18)

24. ((x+2)(x+6)=21)

25. (dfrac{1}{3} m^{2}+dfrac{1}{12} m=dfrac{1}{4})

26. (dfrac{1}{3} n^{2}+n=-dfrac{1}{2})

27. (dfrac{3}{4} b^{2}+dfrac{1}{2} b=dfrac{3}{8})

28. (dfrac{1}{9} c^{2}+dfrac{2}{3} c=3)

29. (16 c^{2}+24 c+9=0)

30. (25 d^{2}-60 d+36=0)

31. (25 q^{2}+30 q+9=0)

32. (16 y^{2}+8 y+1=0)

Cevap

1. (m=-1, m=dfrac{3}{4})

3. (p=dfrac{1}{3}, p=2)

5. (p=-4, p=-3)

7. (r=-3, r=11)

9. (u=dfrac{-7 pm sqrt{73}}{6})

11. (a=dfrac{3 pm sqrt{3}}{2})

13. (x=-4 pm 2 sqrt{5})

15. (y=-dfrac{2}{3}, y=-1)

17. (x=-dfrac{3}{4} pm dfrac{sqrt{15}}{4} i)

19. (x=dfrac{3}{8} pm dfrac{sqrt{7}}{8} i)

21. (v=2 pm 2 sqrt{2})

23. (y=-4, y=7)

25. (m=-1, m=dfrac{3}{4})

27. (b=dfrac{-2 pm sqrt{11}}{6})

29. (c=-dfrac{3}{4})

31. (q=-dfrac{3}{5})

Aşağıdaki alıştırmalarda, her ikinci dereceden denklem için gerçek çözümlerin sayısını belirleyin.

  1. (4 x^{2}-5 x+16=0)
  2. (36 y^{2}+36 y+9=0)
  3. (6 m^{2}+3 m-5=0)
  1. (9 v^{2}-15 v+25=0)
  2. (100 w^{2}+60 w+9=0)
  3. (5 c^{2}+7 c-10=0)
  1. (r^{2}+12 r+36=0)
  2. (8 t^{2}-11 t+5=0)
  3. (3 v^{2}-5 v-1=0)
  1. (25 p^{2}+10 p+1=0)
  2. (7 q^{2}-3 q-6=0)
  3. (7 y^{2}+2 y+8=0)
 1. Cevap

  33. gerçek çözümler yok b. (1) c. (2)

  35. (1) b. gerçek çözümler yok c. (2)

Aşağıdaki alıştırmalarda, her bir ikinci dereceden denklemi çözmek için kullanılacak en uygun yöntemi (Faktoring, Karekök veya İkinci Derece Formül) belirleyin. Çözmeyin.

  1. (x^{2}-5 x-24=0)
  2. ((y+5)^{2}=12)
  3. (14 m^{2}+3 m=11)
  1. ((8 v+3)^{2}=81)
  2. (w^{2}-9 w-22=0)
  3. (4 n^{2}-10=6)
  1. (6 a^{2}+14=20)
  2. (left(x-dfrac{1}{4}sağ)^{2}=dfrac{5}{16})
  3. (y^{2}-2 y=8)
  1. (8 b^{2}+15 b=4)
  2. (dfrac{5}{9} v^{2}-dfrac{2}{3} v=1)
  3. (left(w+dfrac{4}{3}sağ)^{2}=dfrac{2}{9})
 1. Cevap

  37. Faktör b. Kare Kök c. İkinci dereceden formül

  39. İkinci Dereceden Formül b. faktör

 1. (x^{2}+10 x=120) denklemini çözün
  1. kareyi tamamlayarak
  2. Kuadratik Formülü kullanarak
  3. Hangi yöntemi tercih edersiniz? Neden?
 2. (12 y^{2}+23 y=24) denklemini çözün
  1. kareyi tamamlayarak
  2. Kuadratik Formülü kullanarak
  3. Hangi yöntemi tercih edersiniz? Neden?
 3. Cevap

  41. Cevaplar değişir

Kendi Kendine Kontrol

bir. Alıştırmaları tamamladıktan sonra, bu bölümün hedeflerine ne kadar hakim olduğunuzu değerlendirmek için bu kontrol listesini kullanın.

b. Bu kontrol listesi, bu bölümdeki ustalığınız hakkında size ne söylüyor? Geliştirmek için hangi adımları atacaksınız?


Kimya 204: Organik Kimya

Kurs, öğrencilerin hem CHEM 123 (113) hem de CHEM 203'te sunulan organik içeriğe aşina olduğu varsayımı üzerine kuruludur ve bu varsayım altında çalışır.

Değerlendirme: Ara Sınavlar (iki) %20, Final %45, Çevrimiçi Kısa Sınavlar %10, Laboratuvar %25

İçerik Özeti:

1) Genel kavramlar: asit/baz dengesi ve gerekçeleri, organik redoks kavramları, rezonans ve çeşitli sistemler üzerindeki etkileri

2) Karbonhidratlar: Yukarıda kapsanan karbonil reaksiyonlarının kimyasının gösterimi. Temel tanımlayıcı terimler (a, b anomerler, D, L konfigürasyonları, vb.) Temel kimya. Disakkaritler.

3) Nükleofilik Asil İkamesi: Karboksilik asitlerin hazırlanması. Çeşitli asil türevlerinin birbirine dönüşümünün tartışılması. Hidroliz, alkoliz, amonoliz, indirgeme, Grignard reaktif ilavesi. Mekanik vurgu.

4) a-Enolat Reaksiyonları: yoğunlaşma reaksiyonları (aldol, Claisen – hem basit, hem karışık hem de molekül içi varyasyonlar). Asetoasetik ve Malonik ester sentezi. Mekanik vurgu. Biyokimyasal süreçlere paraleldir.

5) Aromatiklik: rezonans etkilerinin bir uzantısı olarak temel giriş. Hückel Kuralı ve aromatik sistemlerin tanınması, aromatikliğin asitlik/baziklik benzilik reaktivitesi üzerindeki etkileri.

6) Benzen ve Türevlerinin Reaksiyonları: Elektrofilik aromatik yer değiştirmenin tartışılması. Mekanik vurgu.

7) Aminlerin Reaksiyonları: nükleofilik ve temel özellikler

8) Karbon-Karbon Bağ Oluşumu ve Sentezi: Alken metatezi (Grubbs) dahil olmak üzere bazı modern karbon-karbon bağı oluşumu yöntemlerine giriş ve katalitik temelli başka bir işlem örneği (Heck).

Chem 204 Ders İçeriği

Bu ders için önerilen ders kitabı:
Organik Kimya, Dördüncü Baskı, Brown, Foote ve Iverson

Gerekli Malzeme:
BAYKUŞ (Ön-çizgisi Web tabanlı Lkazanç) Erişim Kartı*

Önerilen diğer malzemeler şunlardır:
BF&IOrganic Chemistry için Çalışma Kılavuzu ve Çözümler Kılavuzu, Dördüncü Baskı
Prentice Hall Özel Model Seti (veya eşdeğeri)

*Ders kitabına ek olarak TÜM öğrencilerin Çevrimiçi Web Tabanlı Öğrenme (OWL) kaynağına kaydolmaları gerekir. OWL, öğrencilere öğrenme sürecinde yardımcı olmak için kullanılacak ve CHEM 204'teki final notlarının bir kısmı, dönem boyunca verilen OWL ödevlerinin sonuçlarından belirlenecektir. BF&I ders kitabının tüm yeni satın alımlarına OWL için bir kayıt kiti dahildir. Bu metni (veya diğerlerini) OWL kaynağı olmadan elde eden öğrenciler, UBC Bookstore'dan OWL kayıt paketini satın almalıdır.

Önerilen problemler her ders kitabı bölümü ile birlikte verilmiştir. Tüm öğrencilerin bu problemleri yapması önerilir. Bazı öğrenciler OWL alıştırmalarına hazırlık olarak ders kitabı problemlerini kullanmayı tercih edebilir, diğerleri OWL ödevlerini tamamladıktan sonra önerilen problemleri yapmak isteyebilir.

CHEM 204 BF&I Anahat:

Rezonans/Asitler ve Bazlar Bölüm 1 ve 4'te kapsanan fikirler ve kavramlar ve sonraki bölümlerdeki ilgili ek okumalar, organik bileşiklerin yapısı ve reaktivitesinin anlaşılması için temeldir. Bu materyalin neredeyse tamamı daha önce bir düzeyde sunuldu ve buna biraz aşina olmanız gerekir. Asit/baz kavramlarını ve rezonans fikirlerini biraz ayrıntılı olarak tartışacağız.
Bölüm 1 Kovalent Bağlar ve Moleküllerin Şekilleri Bölüm 2, 6 Problemler: 15, 16, 17, 50-54
Bölüm 4 Asitler ve Bazlar Bölümler: Tüm Problemler: 1-3, 6, 7, 11, 12, 16, 23, 26, 31, 34, 38, 41, 42, 44, 46, 47. Ayrıca okunacak: Bölüm 16 (Aldehitler ve Ketonlar) ) Bölüm 16.9 A Bölüm 16 Problemler: 9 Bölüm 17 (Karboksilik Asitler) Bölüm 17.4 Bölüm 17 Problemler: 2, 3, 25, 26, 28 Bölüm 18 (Karboksilik Asitlerin Fonksiyonel Türevleri) Bölüm 18.2 Bölüm 18 Problemler: 2 Bölüm 21 (Benzen) ve Aromatiklik Kavramı) Bölüm 21.4 AC Bölüm 21 Problemler: 6, 32-38 Bölüm 23 (Aminler) Bölüm 23.5 Bölüm 23 Problemler: 6-8. 30.
25. Bölümkarbonhidratlar Bölümler: 1-5 (1D, 3D, 3E'yi atlayın) Problemler: 1-5, 7-13, 16-23, 24 (a, c, d, f), 25 (a, c, d, f), 26 -28, 37, 38 (a).
17. BölümKarboksilik asitler Bölümler: Tümü (5B, 7C'yi atlayın) Ayrıca okunacak Bölüm 18 Bölüm 18.4E Problemler: 1, 4, 6-10, 14, 15, 18 (a, b, d), 19, 20, 22 (ad), 32 (ae, g), 34, 35, 38-40.
18. Bölüm Karboksilik Asitlerin Fonksiyonel Türevleri Bölümler: Hepsi (Fosfat esterlerinde 1C'yi atlayın) Problemler: 1, 3, 4, 6-8, 10, 11, 14-17, 19, 20, 23, 24, 26-28, 31, 32, 43.
Bölüm 19 Enolate Anyonları ve Enaminler Bölümler: 1-4, 6, 7 Ayrıca okunacaktır Bölüm 16 Bölüm 16.9 ve Bölüm 17 Bölüm 17.9 Problemler: 1-5, 6b, 10-12, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 32- 34, 45.
Bölüm 21 Benzen ve Aromatiklik Kavramı Bölümler: Tümü (4E, 4F'yi atlayın) Problemler: 2, 5, 7-9, 11-16, 18, 21a, 25-29, 40, 49 (a-l), 51, 61.
Bölüm 22 Benzen ve Türevlerinin Reaksiyonları Bölümler: 1-2 Problemler: 1-5, 7-9, 15-17, 19-21, 27, 38, 41, 49.
23. Bölüm Aminler Bölümler: 1-8 (MS 23.8'i atlayın) Ayrıca okunacak: Bölüm 16 Bölüm 16.8 Problemler: 1-5, 10, 12, 13, 16-19, 22, 25, 27, 33, 34, 43, 44-46 , 54.
Bölüm 24 Karbon-Karbon Bağı Oluşumu ve Sentezi Bölümler: 1-3, 5 Problemler: 1, 2, 4, 10-19, 23, 24.


ENFLASYONUN ETKİLERİ

Genel fiyat seviyesindeki sürekli önemli artış, mevcut refah ve gelecekteki ekonomik kalkınma açısından topluluğun sosyal ekonomik çıkarlarına zarar verir. Enflasyon, paranın değeri düştüğü ve daha az mal satın alınabileceği için tüketicilerin gerçek harcanabilir kişisel gelirlerini ve harcama modellerini etkiler.

 Tasarruf Büküm sırasında, sabit mevduat, bono, hayat sigortası poliçeleri ve paranın değeri reel gelir açısından değer kaybeder. Gerçek gelir, o paranın satın alınabilecek mal ve hizmet miktarıyla ölçülen satın alma gücüdür. Enflasyon sabit mevduatın değerini düşürdüğü için insanlar daha az tasarruf edecek ve yatırımlar konut ve arazi gibi finansal olmayan sektörlere yapılacak.  Üretim Fiyatlar genel düzeyi yükselir ve üreticiler daha yüksek karlar elde eder. Bu, üreticilerin üretim ve yatırım düzeylerini artırmalarına yol açacaktır. Artan üretim ve yatırım, daha fazla iş fırsatı yaratacak ve işsizliği azaltacaktır.  Denge ticareti Birçok ülke, ithalatın ihracattan daha fazla olması nedeniyle ticaret dengesi açığıyla karşı karşıyadır. Bu, yerli ürünlerin fiyatları arttığında ortaya çıkar, çünkü bu onları yabancılar için daha az çekici hale getirerek yerli ürünlere olan talebin azalmasına neden olur. Aynı zamanda ithal ürünler artık yerli ürünlere göre daha ucuz olduğu için ithalat artıyor.

Enflasyonu kontrol etme önlemi, işsizlik önlemlerine aykırıdır. Hükümet, I) Para Politikası II) Maliye Politikası III) Doğrudan Politika Genişletici para ve maliye politikaları işsizliği kontrol etmeye yönelik uygulamalardır ve daraltıcı para ve maliye politikaları enflasyonu kontrol etmek için kullanılmaktadır.

 1. PARA POLİTİKASI Para arzının merkez bankası tarafından kontrol edilmesinden oluşur ve aşağıdakiler gibi farklı parasal araçlar kullanılarak uygulanır:

a) Açık Piyasa İşlemi-Menkul Kıymet veya Kısa Vadeli Tahvil Satışı Kamu bankası tarafından kısa vadeli tahvil veya devlet iç borçlanma senetleri ve hazine bonolarının halka ve bankacılık camiasına satışı. Kamu varlık portföyündeki toplam nakit bakiyesini azaltmak ve menkul kıymetlerin satışı menkul kıymet fiyatlarında düşüşe neden olacak ve para arzını azaltacaktır. b) Zorunlu Karşılığın Artırılması Merkez bankası, ticari bankalardaki nakit kaynaklarını azaltmak için zorunlu karşılıkları yükseltir. Bu ticari bankaları kredi vermeye zorlamak ticari bankaların kredi verme faaliyetlerini kısıtlamaya zorlayacak ve para arzında azalmaya yol açacaktır. c) İskonto Oranının veya Banka Faizinin Artırılması Merkez bankası para politikası, enflasyonu kontrol etmek için kredi sıkıştırmasına yöneliktir. Dolayısıyla iş dünyası için bankalardan borçlanmanın fiyatı artacak ve bu da bankacılık sistemini kredi politikalarını yeniden gözden geçirmeye zorlayacaktır.

d) Faiz Oranının Artırılması

Merkez bankası, ticari bankaları faizli mevduat oranlarını artırmaya ikna edecekti. Faiz oranı yüksekse insanlar tasarrufa yönelecek ve teşvik edecek ve bu da tasarruf düzeyini artıracaktır. e) Seçici Kredi Kontrol Politikası, ticarete yönelik direktifler yayınlamak ve emtia karşılığında borç verilmesini yasaklamak veya verilen toplam kredi limitini azaltmak şeklini alır.

 1. MALİYE POLİTİKASI Bu, bir ekonomi üzerindeki enflasyonist baskıyı azaltan önemli bir mali önlemdir.

a) Vergilerin Artması Enflasyonun ekonomi üzerindeki etkisini azaltacak ve bireyler üzerindeki harcanabilir geliri azaltacak ve mal ve hizmet tüketimleri de fiyatların düşmesine neden olacaktır. b) Devlet Harcamalarında Azalma Devlet harcamalarının azalması ve memur maaşının tamamının kesilmesi ve satın alma gücünü azaltmak için kalkınma projelerinin ertelenmesi toplam talebi etkileyecektir.

3. DOĞRUDAN KONTROL ÖNLEMLERİ


OH Cuyahoga İlçesi ÇKP Çocuk Formları

 • OH-CUYA-A JUV Beyannamesi
 • Velayet/Ebeveynlik Süresinin/Paylaşılan Ebeveynlik Planının/Ziyaretinin Belirlenmesi için OH-CUYA-ADCPTSPP JUV Başvurusu
 • OH-CUYA-AER JUV Kaydı Silme Başvurusu
 • OH-CUYA-AI JUV Yoksulluk Beyannamesi
 • OH-CUYA-AP JUV Yayın Beyanı
 • Bir Rekor Mühürlemek için OH-CUYA-ASR JUV Başvurusu
 • OH-CUYA-CAA JUV Kapıcı Yetkilendirme Beyannamesi
 • OH-CUYA-CAACSOJO JUV İdari Nafaka Kararının Yargı Kararı Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Şikayet
 • OH-CUYA-CCFPCS JUV Çocuk Nafakasının Ödenmemesi Nedeniyle Şikayet Edildi
 • OH-CUYA-CIIS JUV Gözetim Alımı Bilgi Formu
 • OH-CUYA-COA JUV Adres Değişikliği
 • OH-CUYA-CPICF JUV Dosyalamada Bulunan Gizli Kişisel Tanımlayıcılar
 • OH-CUYA-CSANPHI JUV Nafaka Sözleşmesi (Özel Sağlık Sigortası Yoktur)
 • OH-CUYA-CSAWH JUV Nafaka Sözleşmesi (Özel Sağlık Sigortası)
 • OH-CUYA-CSCW JUV Çocuk Nafaka Hesaplama Çalışma Sayfası
 • OH-CUYA-DS JUV Yerleştirme Bildirimi
 • OH-CUYA-FDF JUV Finansal Açıklama Formu
 • OH-CUYA-FS JUV Bilgi Formu
 • OH-CUYA-GPA JUV Büyükbaba Vekaleti
 • OH-CUYA-IS JUV Servis Talimatları
 • OH-CUYA-ISCISF JUV Servis Formu Talimatlarını Doldurmak için Talimat Sayfası
 • Süreklilik için OH-CUYA-MC JUV Hareketi
 • OH-CUYA-MMCSPPPT JUV Velayeti Değiştirme Hareketi/Paylaşılan Ebeveynlik Planı/Ebeveynlik Süresi/Ziyaret
 • OH-CUYA-MOTION JUV Motion
 • OH-CUYA-MTP JUV Bildiri Transkriptleri için Önerge
 • OH-CUYA-MWAF JUV Başvuru Ücretinden Feragat Hareketi
 • OH-CUYA-NA JUV Temyiz Önergesi
 • OH-CUYA-NIR JUV Yer Değiştirme Niyet Bildirimi
 • OH-CUYA-OAO JUV İdari Karara İtiraz
 • OH-CUYA-OMD JUV Sulh Ceza Mahkemesi Kararına İtirazlar
 • OH-CUYA-PA JUV Yoksulluk Beyannamesi
 • OH-CUYA-PRAECIPE JUV Praecipe
 • OH-CUYA-RI JUV Bilgi Talebi
 • OH-CUYA-RTP JUV İşlemlerin Transkript Talebi
 • OH-CUYA-SPP JUV Paylaşılan Ebeveynlik Planı
 • OH-CUYA-SRIS JUV Mühürleme ve Kayıtlar Bilgi Formu
 • OH-CUYA-SUBPOENA JUV Mahkeme celbi
 • OH-CUYA-TACRF JUV Transkript/Sesli Kopya Talep Formu
 • OH-CUYA-UCCJEA JUV UCCJEA Beyannamesi
 • OH-CUYA-WL JUV Tanık Listesi

En İyi Geniş Olan Nötr Yol Koşu Ayakkabısı

Nötr bir ayak vuruşunuz varsa (yani koşarken veya yürürken ayaklarınız dik duruyorsa) bunları deneyebilirsiniz.

Nike Hava Zoom Pegasus 36

Nike'ın klasik nötr yol koşu ayakkabısı Pegasus, şu anda 4E fit olarak mevcuttur. Bu, daha geniş ayağı olanların bu ikonik ayakkabıyı giymelerini sağlar, çünkü standart genişlik aslında dar taraftadır. Diğer 4E fit ayakkabılar kadar geniş olmayacak, ancak New Balance, Brooks, vs.'de genellikle 2E giyen herkese rahatça uyacak. Yastıklama hafif ve yumuşaktır. Bu ayakkabının büyük esnekliği ile rahat bir sürüş ve koşarken güzel bir akış elde edersiniz.

Yeni Denge 1080

New Balance'ın en rahat nötr ayakkabısı hafiftir, esnektir ve darbeleri çok emer. Daha doğal, orta ayak vuruşunu desteklemek için 8 mm'lik bir düşüş üzerine inşa edilmiştir. Erkek 1080, geniş (2E) ve ekstra geniş (4E) bağlantı seçenekleriyle sunulur. 4E 1080, bildiğimiz kadarıyla, mevcut tüm nötr ayakkabıların en genişidir. Kadınlar geniş bir kesime sahiptir (D). New Balance geniş kalıpları genellikle diğer geniş kalıplara göre biraz daha derindir, bu nedenle iç taban ile üst kısım arasında biraz daha fazla boşluk bırakarak ayağınız için daha fazla hacim sağlar.

Erkekler New Balance 1080v11 2E
Siyah/Beyaz 𧴿,00

Erkekler New Balance 1080v10 2E
Siyah/Beyaz 𧴡.00 𧴿.00

Erkek New Balance 1080v11 4E
Siyah/Beyaz 𧴿,00

Kadın Yeni Denge 1080v11 D
Mavi/Lacivert 𧴿.00

Kadın Yeni Denge 1080v11 D
Siyah/Beyaz 𧴿,00

Kadın Yeni Denge 1080v10 D
Siyah/Beyaz 𧴡.00 𧴿.00

Yeni Denge 880

New Balance 880, nötr bir yol koşu ayakkabısıdır. New Balance 1080 ile karşılaştırıldığında, 880 daha hafif bir his ile biraz daha esnektir, ancak yine de çok kararlı ve yastıklıdır. Topuk düşüşü 10 mm'dir.

Erkekler Yeni Denge 880v11 2E
Mavi/Lacivert 𧴰.00

Erkekler Yeni Denge 880v10 2E
Kaya 䀋.00 𧴰.00

Erkekler Yeni Denge 880v10 2E
Kırmızı 䀋.00 𧴰.00

Bayanlar Yeni Denge 880v11 D
Gri/Mavi 𧴰.00

Bayanlar Yeni Denge 880v10 D
Mor 䀋.00 𧴰.00

Bayanlar Yeni Denge 880v10 D
Mavi 䀋.00 𧴰.00

Brooks hayaleti

İyi yastıklamalı, dengeli, nötr ayakkabılardan oluşan Brooks Ghost serisi son derece popülerdir. BioMogo DNA yastıklama, topuktan ön ayağa kadar tutarlı bir şekilde yumuşak ancak hızlı tepki veren yastıklama sağlar ve esnek, mühendislik ürünü file üst kısım, ayağın doğal yumrularına ve tümseklerine göre şekillenir. Brooks Ghost, erkekler için 2E genişliğinde ve kadınlar için D genişliğinde gelir.

Erkekler Brooks Ghost 13 2E
Lacivert/Mavi 𧴰.00

Erkekler Brooks Ghost 13 2E
Siyah/Lime 𧴰.00

Erkekler Brooks Ghost 13 4E
Siyah/Siyah 𧴰.00

Kadın Brooks Ghost 13 D
Siyah/İnci 䀏.00 𧴰.00

Kadın Brooks Ghost 13 D
Siyah/Siyah 䀏.00 𧴰.00

Brooks Gliserin

Gliserin, yumuşaklığın zirvesidir! Brooks serisinin en iyi nötr ayakkabısı, adım atarken son derece rahat ve yastıklı bir his için hava ve kauçuk içeren bir DNA Loft orta tabana sahiptir, ancak yine de bir koşu ayakkabısından ihtiyacınız olan tüm tepki ve dayanıklılığı sunar. Uyarlanabilir çift jakarlı file saya, ayağınızın bireysel şekline uyum sağlar. Brooks Glycerin, erkekler için 2E genişliğinde ve kadınlar için D genişliğinde gelir.

Erkek Brooks Gliserin 19 2E
Lacivert/Mavi 𧵄.00

Kadın Brooks Gliserin 19 D
Buz Mavisi 𧵄.00

Brooks dyad

Düz ve sağlam Dyad, yeterli şok emilimi ve ayak altı rahatlığı için peluş, yastıklı bir iç taban ile iyi ve dengeli bir nötr koşucudur. Erkekler için 4E ekstra geniş ve kadınlar için 2E ekstra geniş stoklarımız var.

Bayanlar Brooks Dyad 11 2E
Lacivert/Pembe 䀋.00

Hoka Bondi

Hoka One One, neredeyse platform ayakkabılara benzeyen büyük boy orta tabanlara sahip son derece iyi yastıklı koşu ayakkabıları ile tanınır. Ultra mesafe koşucuları, kalıcı yaralanma sorunları olan koşucular ve koşarken veya yürürken ciddi şekilde yastıklama hissini sevenler tarafından tercih edilirler. Müşterilerimizin çoğu, Hoka ayakkabılarının kalıbını kendileri için çok dar buluyor, bu nedenle, nötr forvet için Hoka'nın sevilen ve güvenilen ultra yastıklı yol koşu ayakkabısı Bondi'yi geniş genişlikte sunabildiğimiz için mutluyuz. Bondi'nin sıkıştırma kalıplı EVA orta tabanı, topukta 33 mm ve ön ayakta 29 mm kalınlığında olup, yumuşak bir taban hissi ve sizi topuktan ayağa sallayan bir meta rocker ile bol miktarda darbe emilimi sağlar ve yumuşak bir ileri hareketi kolaylaştırır.

Erkekler Hoka One One Bondi 7 Geniş
Lacivert/Siyah 𧴺.00

Erkekler Hoka One One Bondi 7 Geniş
Türbülans/Şili 𧴺.00

Erkekler Hoka One One Bondi 7 Ekstra Geniş
Gri 𧴺.00

Bayanlar Hoka One One Bondi 7 Geniş
Siyah/Beyaz 𧴺.00

Bayanlar Hoka One One Bondi 7 Geniş
Siyah 𧴺.00

En İyi Geniş Olan Pronasyon Önleyici Yol Koşu Ayakkabısı

Koşarken veya yürürken ayaklarınız içe doğru çökme eğilimindeyse, her adımda bacağınız doğru pozisyondan dışarı çekiliyor ve ayağınızı dik tutmak ve yaralanmayı önlemek için ayakkabının iç kısmında biraz desteğe ihtiyacınız var. Öyleyse bunlardan birine bir şans verin.

Brooks GTS

Adrenalin GTS, etrafındaki en popüler ve etkili antipronasyon ayakkabılarından biridir. Destek özellikleri pronasyonu azaltır ve güvenle koşabilmeniz veya yürüyebilmeniz için ayağı optimum konumda tutar. BioMogo DNA yastıklaması, iniş sırasındaki şoku azaltır. Ayağı saran orta ayak selesine sahip süper rahat saya, deneyimi tamamlar. Erkekler için 2E ve 4E, kadınlar için D ve 2E.

Erkekler Brooks Adrenalin GTS 21 2E
Lacivert/Kırmızı 𧴰.00

Erkekler Brooks Adrenalin GTS 21 2E
Siyah/Siyah 𧴰.00

Erkekler Brooks Adrenalin GTS 21 4E
Siyah/Siyah 𧴰.00

Bayanlar Brooks Adrenalin GTS 21 D
Siyah/Ahududu 𧴰.00

Bayanlar Brooks Adrenalin GTS 21 D
Siyah/Siyah 𧴰.00

Brooks bağımlılığı

Addiction, ağır aşırı pronasyonu bile düzeltecek kadar güçlü, uzatılmış bir rollbar'a sahip, düz ömürlü ve son derece destekleyici bir antrenman ayakkabısıdır. Peluş dolgulu topuk yakalı rahat üst kısım ve süper yumuşak iç taban, Addiction'a uzun veya kısa mesafe koşuları veya gerekirse her gün giymek için rahat bir his verir. Kadınlarda D genişliği.

Erkekler Brooks Bağımlılığı 14 2E
Siyah 𧴜.00

Kadın Brooks Bağımlılığı 14 2E
Siyah/Pembe 𧴜.00

Asics kayano

Asics Kayano, koşu ayakkabılarının Rolls Royce'udur. Bir Duomax destek sistemi, ayakların fazla eğilmesini durdurmak için dengeleyici bir topuk dolgusu ve destek (dış tabanda ayağın ortasının altındaki köprü) ile çalışır. Asics'in iki üst orta taban malzemesi &ndash Flytefoam Lyte ve Flytefoam Propel &ndash bir araya gelerek şoku emer ve size fazla ağırlık olmadan esnek ve yastıklı bir sürüş sağlar. Çift katmanlı jakarlı file üst kısım nefes alabilirlik ve rahatlık sunar. Erkekler 2E.

Erkek Asics Jel Kayano 27 2E Geniş
Siyah/Gümüş 𧵓,00

Yeni Denge 860

Nefes alabilen ve esnek bir mühendislik ürünü file üst kısım, rahat bir uyum için ayağınızın şekline uyum sağlar. Üstte daha yumuşak malzemeler ve altta daha sert malzemeler bulunan çift katmanlı orta taban, yastıklamalı bir taban deneyimi sunar. Yapısal olarak sağlam, iç kısımdaki daha sıkı bir yoğunluk direği, pronasyon yapan ayakları dengeler. Tecrübelerimize göre, geniş oturan New Balance ayakkabılar diğer markalardaki muadillerine göre biraz daha geniş olma eğilimindedir, bu nedenle diğerlerinden biraz daha fazla hacim sunarlar. Erkekler için geniş ve ekstra geniş (2E ve 4E.) Kadınlar için Geniş D genişliği.

Erkekler Yeni Denge 860v11 2E
Mavi/Lacivert 𧴰.00

Erkekler Yeni Denge 860v11 4E
Gri/Siyah 𧴰.00

Bayanlar Yeni Denge 860v11 D
Turkuaz/Mavi 𧴰.00

Bayanlar Yeni Denge 860v11 D
Mavi 𧴰.00

Geniş Uyan En İyi Patika Koşu Ayakkabısı

Yıllardır, özellikle geniş bir arazi koşusu ayakkabısı için pazarda bir boşluk oluştu. Şimdiye kadar, diğerlerinden daha geniş olan standart genişlikteki arazi koşu ayakkabılarıyla idare etmek zorundaydık ve bu, benim maliyetime göre bulduğumdan yıldan yıla değişebiliyor. Bir yıl geniş ayaklarıma uyan bir ayakkabı gelecek yıl güncellenir ve artık yatay olarak zorlanan et tabaklarımı onlara sıkamam. Salomon ve Hoka bize bir çözüm sağladı.

Salomon Speedcross Geniş

Geniş ayaklar için özel olarak üretilen bu Speedcross, yumuşak, ıslak zeminde, 6 mm'lik şerit şeklindeki çıkıntıların hem yokuşta hem de yokuşta ve düzlükte harika bir tutuş sağladığı öğesindedir. Islak zeminde tutuş sağlayan kauçuk dış taban, ıslak kayalarda veya kaldırımlarda kaymayı azaltacak kadar yapışkandır. Yerleşik çamurluğa sahip sağlam, döküntü önleyici file saya, engebeli arazilerde ayakları korur ve kalıplı bir EVA orta taban, zemin daha sert olduğunda ayağı yastıklar. Geniş ayaklar için süper arazi koşusu gücü.

Erkekler Salomon Speedcross 5 Geniş
Siyah 𧴰.00

Bayanlar Salomon Speedcross 5 Geniş
Mavi/Lacivert 𧴰.00

Hoka Meydan Okuyan

Yolda ve arazide koşmak için tasarlanan Hoka Challenger'ın kendine özgü kalın orta tabanı size bol miktarda güzel yastıklama sağlar ve 4 mm'lik çıkıntılı dış taban, düz, yol tipi yüzeylerde kullanım için fazla agresif olmadan yumuşak ıslak zeminde tutuş sağlar.

Bayanlar Hoka One One Challenger ATR 6 Geniş
Siyah/Mercan 𧴫.00

Hoka sürat keçisi

Challenger ile karşılaştırıldığında, Hoka Speedgoat daha dayanıklı bir Vibram Megagrip dış tabana sahiptir. Sadece daha derin kulplara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda ayakkabılarınızdaki çamuru silkelemenize ve ayaklarınızı hafif tutmanıza yardımcı olacak 'basamaklı' pabuç özelliği de sunar.

Erkekler Hoka One One Sürat Keçisi 4 Geniş
Mavi/Kırmızı 𧴵.00

Erkekler Hoka One One Sürat Keçisi 4 Geniş
Lacivert/Lime 𧴵.00

Bayanlar Hoka One One Sürat Keçisi 4 Geniş
Lacivert/Sarı 𧴵.00

Brooks Cascadia

Cascadia 14 2E, Brooks'un kayalık, çamurlu veya engebeli arazide geniş ayaklar için koruma ve konfor sunan geniş tabanlı bir arazi koşu ayakkabısının ilk vücut bulmuş halidir. Yerleşik kaya plakası, keskin kayalara ve taşlara karşı ekstra koruma sağlar. Topuk düşüşü, zemine daha iyi bağlantı için 8 mm'dir. Kumlu arazide koşarken tozluk kullanma seçeneğine sahip olmanız için cırt cırtlı tozluk eki içerir (tozluklar dahil değildir).

Erkekler Brooks Cascadia 15 2E
Siyah/Lime 𧴰.00

Bayanlar Brooks Cascadia 15 D
Siyah/Gül 𧴰.00

Nathalie 25 Haziran 2021, 22:21

Merhaba Nandati,
6 beden, D genişliğinde brooks ariel ve brooks adrenalin giyiyorum. Ben ılımlı bir pronatorum ve cömert yastıklamalı ayakkabıları tercih ederim. Cloudflow stillerini denemek istiyorum. Hangisine gitmem gerektiğini önerebilir misiniz?

Nandanti Martaskova 1 Temmuz 2021, 11:51

Yorumun için teşekkür ederim. Brooks Ariel ve Adrenalin'inizden memnunsanız ve benzer On koşu ayakkabılarını denemek istiyorsanız On Cloudflyer'ı öneririm. Couldflow'ta nötr bir koşu ayakkabısı var, Ariel ve Adrenalin'iniz destekleyici, yani Clouldflow'un aşırı pronasyonunuzu düzeltmek için destek özelliği yok. Clouldflyer'ın yerleşik desteği vardır, bu nedenle Brooks ayakkabılarınıza daha yakındır. Bu yardımcı olur umarım.

Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Koşmanızda en iyisi.

Bob hanner 18 Mayıs 2021, 16:56
Nandanti Martaskova 18 Mayıs 2021, 17:35

Merhaba Bob, yorumunuz için teşekkür ederiz. Geniş kesimli minimal koşu ayakkabılarını bulmak imkansız. Ayakkabı şirketleri onları üretmiyor, bunun sinir bozucu olabileceğini biliyorum. Temmuz ayında On Cloudflow'u geniş bir uyum içinde alacağız. Bu, 6 mm'lik bir topuk düşüşü üzerine inşa edilmiştir ve hızlı tepki veren bir hisse sahiptir. Bu yaz ilk kez On geniş kesimli koşu ayakkabılarını tanıtıyor. Bu yardımcı olur umarım. Herhangi bir sorunuz varsa veya yardımcı olabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Teşekkür ederim.

Andrew 4 Mayıs 2021, 18:26
Nandanti Martaskova 5 Mayıs 2021, 18:42
Lee Avery 1 Mayıs 2021, 22:17
James 7 Nisan 2021, 11:52
Nandanti Martaskova 7 Nisan 2021, 17:35

Merhaba James, yorumun için teşekkürler. Evet, erkek ve kadın On Cloudflow'u Temmuz ayında geniş kapsamlı olarak alacağız (On taraftan ertelenmediği sürece). Bu, ilk kez On, geniş Cloudflow'u pazara getiriyor. Geniş Cloudflash hakkında hiçbir şey bilmiyorum. On Cloudflyer'ı Haziran ayında yaygınlaştıracağız. Bu yardımcı olur umarım. Teşekkürler, Saygılarımla Nandanti

Steph English 4 Nisan 2021, 21:03

Sonunda, geniş fit ayakkabılar tedarik etmek için bir kaynak olduğunu söylemek için uğradım. Sürat keçisi 4'lerde tabanlıksız koşuyorum ve iyi durumdalar. Yoldaki sürat keçilerini mahvetmemek için sizden Bondi 7 genişlik satın alacağım.

Lütfen lütfen sitenizin bu bölümünü güncel tutun - bunu yaparsanız, yönlendirmelerin her zaman standart genişlikteki ayakkabıları göstermesi gibi basit bir nedenden dolayı başka hiçbir yerden alışveriş yapmayacağım!

Nandanti Martaskova 7 Nisan 2021, 3:29

Merhaba Steph, güzel yorumun için teşekkür ederiz. Geniş kapsamlı blog yazımızı faydalı bulduğunuzu duyduğuma çok sevindim. Blog yazılarımıza çok güzel tepkiler alıyoruz. Blog gönderileri, tavsiyemize ihtiyaç duyanlar için koşu topluluğuna yaptığımız katkılardır. Bizimle alışveriş yaptığınız için çok teşekkür ederiz, bu bizi desteklediğinden ve koşuculara elimizden gelenin en iyisini sunabilmemiz için bizi işimizde tuttuğu için çok teşekkür ederiz. Koşunuzda en iyisi. Teşekkür ederim. Saygılarımla

Kate 24 Mart 2021, 22:13
Nandanti Martaskova 26 Mart 2021, 11:21

Yorumun için teşekkür ederim. Ayağınıza uygun koşu ayakkabısı bulmakta zorluk çektiğinizi duyduğuma üzüldüm. Inov-8 ayakkabılarının tasarımı genellikle yere yakın, daha minimal. Bildiğim kadarıyla ayakkabı firmaları geniş veya ekstra geniş kalıpta ince tabanlı ayakkabılar yapmıyorlar. Biliyorum, bu üzücü. Yelpazemizden size sadece yastıklı kadın Dyad 2E'yi sunabilirim, gerçekten istediğiniz gibi değil. 8 Temmuz civarında kadınları CloudFlow'da geniş bir uyumla alacağız. Bu, daha düşük topuk düşüşü ve daha sıkı/duyarlı yastıklama ile çok hafif, esnek bir ayakkabı. Şu anda bu ayakkabı sadece standart genişlikte mevcuttur ancak geniş kesim Temmuz'dan itibaren satışa sunulacaktır. Bunun ihtiyaçlarınıza uygun olabileceğini düşünüyorum. Bu yardımcı olur umarım. Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Teşekkür ederim.

Heather 22 Şubat 2021, 3:00pm
Nandanti Martaskova 23 Şubat 2021, 10:11

Merhaba Heather, oğlunuzun koşmaya başladığını duyduğuma sevindim. Geniş oturan koşu ayakkabılarından oluşan çok iyi bir seçimimiz var. Bana göre, oğlunuz için ayaklarını görmeden ve yürüyüşünü kontrol etmeden doğru tipte koşu ayakkabısı konusunda tavsiyede bulunmak zor. Mağazalarımız şu anda kapalı, bu nedenle müşterilerimize doğru düzeyde destekle en rahat ayakkabıları önermek için çevrimiçi yürüyüş analizi sunuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Teşekkürler, saygılarımla, Nandanti

Belinda Johnson 21 Şubat 2021, 9:56
Nandanti Martaskova 22 Şubat 2021, 17:43

Merhaba Belinda, yorumun için teşekkür ederiz. Ayaklarınızı görmeden size doğru tipte spor ayakkabı tavsiyesi vermek benim için çok zor. Mağazalarımız kapalıyken müşterilerimize online yürüyüş analizi sunuyoruz. Yürüyüşünüzü kontrol ettikten ve koşma şeklinizi gördükten sonra size doğru türde koşu ayakkabısı önerebiliriz. Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Teşekkürler, saygılarımla, Nandanti

Ro 10 Şubat 2021, 6:30am
Kozan Ahmet 7 Şubat 2021, 14:44
Nandanti Martaskova 8 Şubat 2021, 17:11

Merhaba Kozan, yorumunuz için teşekkür ederiz. Koşu ayakkabıları 6E bağlantı parçasında mevcut değildir. Ayakkabı şirketleri onları üretmiyor. Biraz sinir bozucu olduğunu biliyorum.

4E uyum içinde mevcut en geniş nötr koşu ayakkabısı Brooks Ghost veya New Balance 1080'dir. Aşırı pronasyon için desteğe ihtiyacınız varsa Brooks Adrenaline GTS veya New Balance 860 vardır.

Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Teşekkürler, saygılarımla, Nandanti.

Toni Thouvenel-Avenas 30 Kasım 2020, 17:35
Nandanti Martaskova 1 Aralık 2020, 11:36

Merhaba Toni, yorumunuz için teşekkür ederiz. En yeni 1080, sürüm 10'dur. Sürüm 3'ten biraz farklıdır. İleri hareketi teşvik etmek için hoş bir rocker hissi ile daha yastıklıdır. Diğer seçenek ise New Balance 880 olacaktır. Bu ayakkabı bence şu anki 1080 v3'ünüze daha çok benziyor.

Bedeninizle ilgili olarak, şu anda sahip olduğunuz bedenle aynı bedene bağlı kalmanızı öneririm: Yukarıdaki her iki stilde de UK6. Ayakkabıları her zaman evin etrafında deneyebilirsiniz ve çok küçük olduklarını fark ederseniz, daha büyük bir bedenle kolayca değiştirebilmeniz için ücretsiz iade politikası sunuyoruz. Lütfen en büyük parmağınız ile ayakkabının ucu arasında yarım parmak boşluk olduğundan emin olun. Ayak parmaklarınız ayakkabının ucuna değmemelidir. Herhangi bir sorunuz varsa veya yardımcı olabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Teşekkür ederim.

Janice thomson 27 Kasım 2020, 14:56
Nandanti Martaskova 30 Kasım 2020, 10:55

Merhaba Janice, yorumunuz için teşekkür ederiz. Brooks, 2E genişliğindeki kadın Adrenalin GTS'sini durdurdu, ancak kadın Bağımlılığı 14'te 2E genişliğinde bazı bedenleri kaldı. Bu ayakkabıyı 2E genişliğinde stoklamıyoruz, bu yüzden bizden almak isterseniz lütfen ihtiyacınız olan bedeni söyleyin, ben de sizin için sipariş vereyim (eğer stokta varsa). GTS ve Bağımlılık özelliği, aşırı pronasyonu düzeltmek için destek sağlar ve aradaki fark desteğin yapısındadır. GTS, yerleşik Kılavuz ray desteğine sahiptir ve Bağımlılık, medial post desteğine sahiptir. Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Teşekkürler, Saygılarımla Nandanti

James Lloyd 25 Kasım 2020, 12:29

Şu anda Mizuno Wave Horizon 4'e 11 beden İngiltere'de kış mevsiminde sahibim, şimdi burada pistler yol ayakkabıları için fazla çamurlu. Genelde tebeşirle Downland koşusu için geniş bir ultra eğitim arazi ayakkabısı satın almak istiyorum, bu yüzden hangi ayakkabılara bakılacağına dair bazı tavsiyeler istedim.

Zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkürler.

Nandanti Martaskova 25 Kasım 2020, 3:11pm

Merhaba James, yorumun için teşekkürler. Birkaç yıl önce Mizuno Wave Horizon'u stoklardık, bu ayakkabıyı hatırlıyorum. Yüksek düzeyde yastıklama ile aşırı pronasyonu düzeltmek için destekleyici bir koşu ayakkabısıdır. Geniş kalıplı arazi ayakkabılarımızın seçimini yukarıdaki gönderide görebilirsiniz. Hepsi desteksiz tarafsızdır. Koşu markalarının hiçbiri geniş, destekleyici patika koşu ayakkabılarını yapmaz. Onlar sadece mevcut değiller. Hayal kırıklığı olduğunu biliyorum. Bunun nedeni, engebeli yol yüzeylerinde ayaklarınızın zaten her yöne hareket etmesidir. Her ayakkabı farklı olduğu için hangisinin sizin için en uygun ve hissi olacağını size tavsiye etmek benim için zor. Bunu öğrenmenin en iyi yolu ayakkabıları denemek olacaktır. 2 Aralık'ta Londra mağazamızı yeniden açacağız. Mağazalarımızdan birine gelmeniz mümkün değilse, her zaman bizden birkaç seçenek sipariş edebilir ve evinizde deneyebilirsiniz. Teslimat ve iade ücretsizdir. Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Teşekkür ederim,

Katie 10 Kasım 2020, 15:15

Bir atlet için geniş bir orta veya uzun mesafe koşu spike ayakkabısı bulmaya çalışıyorum. Nispeten destekleyici olmaları gerekecek, böylece potansiyel olarak bir ülke çapında artış işe yarayabilir. Sivri uçlar için genişlik ölçüleri bulamadığım için tavsiyede bulunabilir misiniz, sadece eğitmenler.

Nandanti Martaskova 11 Kasım 2020, 11:12

Merhaba Katie, yorumunuz için teşekkür ederiz.

Ayakkabı şirketleri geniş bir kalıpta palet çivileri veya kros çivileri yapmazlar. Pist çivileri, sporcuların ayaklarını güvenli bir şekilde tutmak için rahattır. Stoklarımızda bulunan tüm arazi koşuları dışında Adidas ve Nike diğerlerinden biraz daha geniştir, ancak yine de standart bir kesimdir.

İşte XC sivri uçlarımızın seçimi. Bu yardımcı olur umarım. Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin.

Teşekkür ederim,
Saygılarımla

Tina Griffiths 21 Ekim 2020, 3:29pm
Nandanti Martaskova 22 Ekim 2020, 11:35

Yorumun için teşekkür ederim. Koşu için geniş eninde erkek 860 kullanıyordunuz. 2E genişliği olduğunu varsayıyorum. Şu anda piyasada geniş 2E bağlantı parçasında pronasyon önleyici arazi koşu ayakkabısı bulunmamaktadır. Patika ayakkabılarının çoğu nötrdür.Geniş montajda size Brooks Cascadia 15 2E veya Salomon Spedcross 5'e bakmanızı önerebilirim. Ayak desteğinizi sağlamak için her zaman pronasyon önleyici tabanlık kullanabilirsiniz. En güçlüleri Superfeet'tir. Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin.

Jonathan Stuart 14 Eylül 2020, 12:13pm

Geniş ayaklarım ve yüksek kemerlerim var ve uygun koşu ayakkabısı bulmakta zorlanıyorum. Koşularımın çoğu Inov-8 Trail Talons ayakkabılarıyla oluyor ve normal ayakkabılar 10 numara olmasına rağmen 11 numaraya ihtiyacım var. Trail Talons harikadır ancak taşlı (çakmaktaşı ve küçük kayalar) zeminde uzun koşular için yeterli koruma sağlamaz, bu nedenle Geniş montajda Brooks Cascadia veya Salomon Speedcross'u denemeyi düşünüyorum. Bu ayakkabılar Trail Talons'tan daha fazla koruma sağlar ve taşlı zemine uygun olur mu ve hangi bedeni denememi önerirsiniz?

Nandanti Martaskova 14 Eylül 2020, 16:27

Merhaba Jonathan, yorumun için teşekkür ederiz. Brooks Cascadia, ayaklarınızı keskin kayalara ve taşlara karşı korumak için bir kaya plakasına sahiptir. Kaya plakası, üstte yastıklama ile orta tabanın içine yerleştirilmiştir, böylece farkına bile varmazsınız. Salomon Speedcross bir kaya plakasına sahip değildir ve Brooks Cascadia'dan biraz daha dardır. Ayaklarınızı görmeden size beden tavsiyesi vermem zor. UK 11'e bağlı kalmanızı öneririm ve uygun olmaması durumunda farklı bir boyutla değiştirebilmeniz için ücretsiz iade yaparız. Umarım bu yardımcı olur. Herhangi bir sorunuz varsa veya sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. Teşekkür ederim. Saygılarımla, Nandanti

DaveP 19 Ağustos 2020, 10:13

Merhaba, geniş ayaklara ve büyük olasılıkla uygun olmayan eğitmenlere sahip olmakla ilgili olduğunu düşündüğüm çok özel bir sorunum var.

Çoğu gün eliptik kullanıyorum ve ayak uyuşmasından rahatsız oluyorum. Her zaman yaklaşık 30-40 dakika sonra başlar ve sol ayağımda, ayak başparmağımın yanında bulunur.

Nandanti Martaskova 19 Ağustos 2020, 15:48

Merhaba Dave, ayak sorunlarınızı duyduğuma üzüldüm. Benim için ayaklarınızı ve yürüyüşünüzü görmeden size uygun ayakkabı türünü önermek zor. Mağazalarımızda doğal yürüyüş analizi sunarak müşterilerimizin doğru tipte koşu ayakkabısı bulmasını sağlıyoruz. Gelip ziyaret etmen mümkün mü? Aksi takdirde, doğru ayakkabı türünü aldığınızdan emin olmak için çevrimiçi yürüyüş analizi sunuyoruz. Umarım bu yardımcı olur. Sizin için yapabileceğim başka bir şey olup olmadığına dair herhangi bir sorunuz olursa lütfen bana bildirin. Teşekkürler, Saygılarımla Nandanti

DaveP 20 Ağustos 2020, 8:57am
Marie 26 Aralık 2020, 11:53pm
Claire Dumbreck 17 Haziran 2020, 19:50
Nandanti Martaskova 18 Haziran 2020, 11:34

New Balance W860SB3, aşırı pronasyon için destekleyici ayakkabılardır. Çok iyi bir desteğe sahipler. Tecrübelerime göre, bazı koşucular ortez tabanlıklarıyla giymek için hala destekleyici ayakkabılara ihtiyaç duyarken, diğerleri sadece bir çift nötr ayakkabıya ihtiyaç duyuyor.

Mağazalarımızda doğal yürüyüş analizi sunarak müşterilerimizin doğru ayakkabı tipine sahip olmalarını sağlıyoruz. Mağazamıza gelmeniz size uygun gelmiyorsa online yürüyüş analizimizi yapabilirsiniz. Ortezinizle koştuğunuzu gördüğümüzde, size doğru koşu ayakkabısı türü (nötr veya destekleyici) konusunda tavsiyelerde bulunabileceğiz. Herhangi bir sorunuz varsa bana bildirin.

Koşmanın tadını çıkar
Nandanti

James Reina 30 Mayıs 2020, 12:13pm
Nandanti Martaskova 1 Haziran 2020, 3:41pm

Satın aldığınız Challenger'ın yeterince geniş olmadığını duyduğuma üzüldüm. Tüm Hoka ayakkabılarında aynı geri bildirime sahibiz. Geniş kalıp olsalar da diğer markaların geniş kalıpları kadar geniş değiller. Altra ayakkabılar, ayakkabılarını ayağa göre şekillendiriyor, bu da çok beğeniliyor. Altra ayakkabılarınızı beğendiğinizi duyduğuma sevindim, yorumunuz için teşekkür ederim.

Koşmanızda en iyisi.
Nandanti

Laura Turner 4 Mayıs 2020, 16:56

Kesinlikle harika bir makale, teşekkürler! Ayakkabı söz konusu olduğunda kesinlikle berbatım ve ayaklarım sürekli ağrıdığı için uygun bir çift geniş spor ayakkabı almam gerektiğine karar verdim.

Nandanti Martaskova 5 Mayıs 2020, 13:42

Güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz. Bu makaleyi beğendiğinizi duyduğuma sevindim. Mağazalarda, doğru seviyede destek aldığınızdan emin olmak için ayaklarınızı kontrol ettiğimiz doğal yürüyüş analizi yapıyoruz. Farklı markalardan birkaç farklı ayakkabı deneyebilir, böylece en iyi uyum ve rahatlığı elde edebilirsiniz. Sizi mağazada görmek için sabırsızlanıyoruz. Koşmanızda en iyisi.

Ahmed Halil 7 Aralık 2019, 4:19am
Nandanti Martaskova 7 Aralık 2019, 16:36

Yorumunuz için teşekkür ederim, bu blog gönderisini beğenmenize sevindim.

Sorunuza gelince, evet koşu ayakkabılarını antrenmanlarınız (koşuda) ve yarışlarınız için de kullanabilirsiniz. Bazı koşucular, yalnızca koşu antrenmanı için bir çift koşu ayakkabısına ve yarış için farklı bir çift koşu ayakkabısına sahiptir. Futbol, ​​tenis veya voleybol gibi diğer spor dallarında antrenman yapmak için koşu ayakkabısı kullanmanızı tavsiye etmem. Koşu ayakkabısı sadece ileri hareket için tasarlanmıştır, yan yana hareket için değil. Onları başka bir spor için kullanırsanız, uzun sürmezler.

Koşunda iyi şanslar.
Saygılarımla
Nandanti

Mike Edwards 15 Kasım 2019, 12:22
Evelyn Romero 15 Kasım 2019, 13:00

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Sorunuza gelince, korkarım bu sefer size yardımcı olamayız. Tüm bu gereksinimleri karşılayan herhangi bir ayakkabı stoğumuzda bulunmamaktadır. Gördüğünüz gibi geniş ayakkabılarımız var ama bunlardan sadece bir tanesi su geçirmez (geniş değil). Hiçbir tedarikçimizin böyle bir şey yaptığından haberdar değiliz.

Christopher J Nisan 29, 2019, 1:08pm
Nandanti Martaskova 29 Nisan 2019, 17:20

Ayağınıza en uygun ayakkabıyı görmeden önermek biraz zor.

Brooks Ghost 11'i 2E genişliğinde (geniş genişlik) veya Brooks Adrenaline GTS 19 2E veya 4E genişliğinde denemenizi öneririm. Bu sezon Brooks ayakkabılar ayağın üst kısmına (ayak köprüsü) daha iyi oturuyor çünkü bazı müşterilerimiz New Balance ayakkabılarını burada biraz daha sıkı buluyor. Tabii ki ayak şekline bağlı. Brooks Adrenaline GTS 19, destekleyici bir ayakkabıdır. GTS 19'daki destek, orta tabandaki olağan medial blog yazısı değil, topuk sayacının takviyesi olan &lsquoguide rail' tipidir. Bu, nötr bir koşucu veya yürüteç tarafından da giyilebilmesinin nedenidir.

Çok uygun bir ücretsiz iade politikamız var. Bizden farklı bedenlerde birkaç çift ayakkabı satın alabilirsiniz. Ücretsiz teslimat seçeneğiyle, bize geri dönen ve postaneye bırakabileceğiniz istenmeyen pakete yapıştırabileceğiniz ücretsiz bir iade etiketi alacaksınız. Ayakkabıları sizden geri aldığımızda size geri ödeme yapacağız.

Georgie 20 Nisan 2019, 11:23

Bu gerçekten yararlı bir makale, teşekkürler!

Geniş burunlu (bunyonlar!) bir koşu ayakkabısı arıyorum ama daha minimal bir tarz arıyorum çünkü herhangi bir topuğun bunyon ağrısına neden olduğunu düşünüyorum.

Nandanti Martaskova 20 Nisan 2019, 17:13

Merhaba Georgie,
E-postan için teşekkürler.

Geniş oturan minimal yol ayakkabısı konusunda daha az seçenek var.

Bir seçenek, Hoka Bondi 6'yı seçmek olabilir. Çok fazla yastıklama ile 4 mm'lik bir topuk düşüşüne sahipler.

'Yere daha yakın' bir his elde etmeyi tercih ediyorsanız, Altra ayakkabı tercih etme seçeneğiniz de var. Altra ayakkabılar ayak şekline göre şekillendirilmiştir. Onları geniş bir genişlikte yapmazlar, ancak parmak kutuları yuvarlaktır ve çoğu durumda daha geniş ayaklara uyarlar. Tarafsız seçenekler Escalante veya Torin'dir. Aşırı ifade için Paradigma'yı deneyin.

Terry Braverman 25 Ocak 2019, 12:32pm
Shankara Smith 25 Ocak 2019, 17:39pm

Geçmişte, aşırı pronasyon için tüm destek ayakkabıları en son bir tahtaya veya en son kombinasyona sahip olma eğilimindeydi ve nötr ayak vuruşu için olan ayakkabılar en son kaymaya sahipti. Koşu ayakkabısı tasarımı geliştikçe, tahtanın yerini diğer malzemeler ve kılavuz raylar gibi şeylerle sağlanan destek aldı ve bu da ayakkabıların daha esnek ve rahat olmasını sağladı. Nötr ayakkabılar, geleneksel kayma özelliğine sahip değildir, iç tabanın altında merkezi bir dikiş çizgisi yoktur, ancak ayağın hemen altındaki malzemeler, daha fazla olmasa da daha yumuşak ve esnektir. Tahminimce nötr bir ayak vuruşunuz var ve koşu ayakkabılarınızdan gerçekten duyarlı, pürüzsüz bir sürüş arıyorsunuz, nötr ayakkabıların çoğu tam olarak bu deneyimi sunacak. Hala tarafsız olmasına rağmen daha fazla rehberlik yönü olan bazıları var ve bunları çok kısıtlayıcı bulabilirsiniz, ancak bu kural değil istisna olacaktır.

Umarım bu, bazı şeyleri biraz netleştirmeye yardımcı olur.

Cc rizza 20 Eylül 2018, 2:34am

Yeni denge 1123 beden 8 4 E kadın için bir yedek diliyorum.
Aynı boyda 1540'ı kalite korkunç, ayak parmağı daha dar ve kemer desteği ve yastıklama çok daha az olduğu için iade ettim.
New Balance kalitesi bozuldu.
4E kadın ayakkabısı önerebilir misiniz?

Bhashini Neve Eylül 20, 2018, 10:59am

Soruşturma için teşekkürler. Burada, Birleşik Krallık'ta, yalnızca erkeklere özel 4E kadın koşu ayakkabısı bulunmamaktadır. New Balance'dan uzaklaşmak ve iyi yastıklama ve kemer desteği ile farklı bir şey denemek istiyorsanız, Brooks GTS 4E'yi öneririm.

Eğer bir kadın 8US iseniz, bu bir 6UK anlamına gelir, ancak bir erkek 8US iseniz, bu New Balance'da 7.5UK, ancak Brooks'ta 7UK ise kafa karıştırıcı, biliyorum!

Başka bir New Balance 4E'ye bakmak isterseniz, o zaman 860 olabilir. Bu bir uzun mesafe koşu ayakkabısıdır, bu nedenle yastıklama ve stabilite iyidir ve özel olarak tasarlanmış file saya, 1123 ve 1540.

Robin 5 Eylül 2018, 12:20
Bhashini Neve 5 Eylül 2018, 2:25pm

Bu zor bir durum. Birleşik Krallık'ta kadın 4E'leri bulunmamaktadır. 4 numarada sahip olduğumuz en geniş ayakkabı Brooks GTS 2E.

Biraz daha fazla genişlik elde etmek için her zaman biraz daha büyük bir beden almayı veya iç tabanı çıkarmayı deneyebilirsiniz ve bu size ayakkabının içinde biraz daha fazla alan sağlar, ancak ayak altında o kadar yumuşak bir his olmaz.

İşe yarayan bir şey bulmada iyi şanslar.
Bhashini

Karen Livesey 16 Ağustos 2018, 18:37
Shankara Smith 16 Ağustos 2018, 23:04

Speedcross'un geniş versiyonu kesinlikle normal modelden daha geniş olsa da, çok cömert değil. Aslında Inov-8'in cömert bir kaide üzerine inşa ettikleri yepyeni Parkclaw'ı daha da büyütüyor gibi görünüyor. Speedcross genişliği, daha cömert olan New Balance veya Brooks D değil, Asics D genişliği gibidir. Yani, eğer 2 beden büyütüyorsanız (zavallı siz), o zaman 1 beden büyük deneyeceğim ve bunun nasıl hissettirdiğini göreceğim.

Vic Temmuz 25, 2018, 4:46pm
Bhashini Neve 26 Temmuz 2018, 12:12pm

Nike sivri uçları diğerlerinden biraz daha geniş olma eğilimindedir. Yastıklı bir topuk ile şu ikisinden birini öneririm:
Nike Zoom D veya Nike Zoom Rakip D 10.

Nike Zoom D biraz daha anatomik bir şekle sahiptir, yani ön ayağı biraz daha geniştir ve tasarlanmış file biraz daha açıktır, böylece biraz daha iyi esnediğini görebilirsin.

Bu yardımcı olur umarım.
Mutlu parça çalışması,
Bhashini

Tony Johnson 1 Temmuz 2018, 13:55

Speedcross genişliği hakkında merak edilen bir soru. Bunları yeni aldım çünkü standart XA pro, halluks valgusum olduğu için ayaklarıma zarar verdi. Oldukça geniş ayaklarım var, çok geniş değil, çok dikdörtgen altra-ish.

Speedcross geniş ayakkabılar benim için çalışıyor gibi görünüyor ama gerçek tabanın daha geniş olmadığı veya en azından fazla olmadığı izlenimini edindim. Bunun yerine üst kumaşı aşırı boyutlandırmışlar gibi görünüyor. Zarar vermezler ama mükemmel değiller çünkü yanal olarak o kadar stabil değiller. Yanlarda "duvar" olmadığı için ayakkabıların içinde biraz kayabilirsiniz.

Speedcross'ta alt tabanların ne kadar geniş olduğunu söyleyebilir misiniz?

Bhashini Neve 2 Temmuz 2018, 11:55
Bhashini Neve Temmuz 2, 2018, 16:01
Bhashini Neve Temmuz 9, 2018, 11:24am
Arthur Bosman 19 Haziran 2018, 2:22pm
Bhashini Neve 21 Haziran 2018, 12:05

Yaşadığınız sorunlar için üzgünüz. Zavallı baban! Amputasyon çok aşırı bir önlem gibi görünüyor.

Burada Birleşik Krallık'ta, anlaşma yaptığımız üreticilerin hiçbirinde 6E'de mevcut bir koşu ayakkabısı yok. İnternet aramalarında bulduğum tek 6E, bahsettiğiniz MX624 cross trainer. Alabileceğimiz en geniş 4E'dir ve New Balance 1080 ve 860'ı stokladığımız 4E'den en genişi olacaktır. MX624 ile aynı şekilde incelirler ancak özel olarak tasarlanmış file sayalar MX624'ün derisinden biraz daha fazlasını verecektir.

Haklısın -Altra ayakkabılar geniş bir burun tasarımına sahiptir. Doğal ayak şeklimize uyacak şekilde şekillendirilirler, böylece parmaklarınız için yer açmak için ön kısımları daraltmak yerine genişlerler. Şahsen, geniş ayaklarım onları çok rahat buluyor ama her yönden geniş olmaktan ziyade ayak şeklinde olduklarını söyleyebilirim, bu yüzden kemer ve orta ayağınız genişse, muhtemelen ortada çok sıkı olacaklardır. Sadece standart genişlikte bir bağlantıyla gelirler - 4E veya 6E yok. Altra Torin'in geniş bir parmak kutusu ve Escalante'nin ayak şekline bir dereceye kadar uyum sağlayacak esnek bir file sayası var. Daha geniş ayaklar için Altra, ayakkabının içinde biraz daha fazla alan yaratmak için iç tabanın çıkarılmasını önerir.

Umarım bu yararlı bir bilgidir, Arthur.
Ayakkabı aramanızda iyi şanslar,
Saygılarımızla
Bhashini

Si Nisan 19, 2018, 10:19am

Blimey Bhashini. aslında adını duyduğum geniş spor ayakkabıların olduğu bir site!!

Yıllarca süren rugby, footie, koşu ve yürüyüşten tuhaf şekilli ayaklarım var! Ne yazık ki geniş ayaklar ve çok kısa ayak parmakları nedeniyle ayakkabı ve spor ayakkabı bulmak hayatım boyunca bir kabus oldu!! Yani genişlik açısından 9'a gitmem gerekiyor ve uzunluk açısından 8/8.5'im!! Sonuç olarak ayağım genişliğe sığacak, ancak öne ve arkaya kayacak ve topuk dışarı kayacak ve birçok soruna neden olacak! Son zamanlarda kemer desteği ayakkabı vb. almam söylendi. Hala koşu yapmayı ve kanal yolları, ormanlar ve kumsallar gibi sıralayıcı yüzeylerde koşmayı seviyorum. Sert yüzeyli yol koşucularından daha kolay bir triatlon koşucusu.

Hangi koşu ayakkabısının bana en iyi seçeneği sunacağını söylerseniz. Hepsi bana iyi seçenekler gibi görünüyor.

Bhashini Neve 19 Nisan 2018, 1:48pm

Geniş oturan bir destek ayakkabısı doğru bir şey gibi görünüyor. Belki Brooks GTS 2E veya New Balance 860 2E'ye bakabilirim (ayağınız gerçekten genişse 4E'ler de mevcuttur). Öncelikle yol ayakkabısı ama bahsettiğin daha yumuşak yüzeylerde de gayet iyiler &ndash, gerçi ormanın altında gerçekten duygusal olsaydı belki biraz kayabilirsin. Şubelerimizden herhangi birine girebilirseniz, birkaç farklı stil deneyebilir ve en çok neyi sevdiğinizi görmek için biraz dışarıda koşabilirsiniz.
Sizin için işe yarayan bir şey bulma konusunda iyi şanslar.
Bhashini

Nick 7 Nisan 2018, 2:57pm
Bhashini Neve 18 Nisan 2018, 1:03pm

Merhaba Nick,
Bu çok sinir bozucu olmalı!
Elastik bağcıkları denediniz mi?
Bhashini

Mandy Buckley 7 Nisan 2018, 9:09am
Dipika Smith 9 Nisan 2018, 2:34pm

Speedcross genişliği kesinlikle çoğu arazi ayakkabısından daha geniştir, ancak hiçbir arazi ayakkabısının Brooks kadınının 2E genişliği kadar geniş olmadığını tavsiye ederim. 7UK bedenden büyükseniz, Speedcross geniş modelinin erkek versiyonunu deneyebilirsiniz, çünkü erkek ayakkabıları her zaman biraz daha geniştir.

Personelimizin size memnuniyetle yardımcı olacağı mağazalarımızdan birini ziyaret etmekten çekinmeyin.

Sherri 11 Mart 2018, 16:35
Bhashini Neve 13 Mart 2018, 10:28

Dyad 4E veya NB 1080 4E deneyebilirsiniz. İkisi de iyi, sağlam, yastıklı koşu ayakkabısı. Kemerleriniz çökerse, şu ikisinden birini deneyeceğim: Brooks GTS 4E veya NB 860 4E &ndash ayrıca sağlam ve yastıklı ancak kemerlerin içeri girmesini önlemek için içeride biraz destek var.

En iyisi mağazalarımızdan birine girip birkaç farklı mağazayı denemeniz olacaktır.

Christine 6 Şubat 2018, 14:00

Selam
Asics bayanlar nimbus 20 geniş fit beden 5 veya yüksek kemerlerim olduğu için herhangi bir nimbus arıyorum.

Bhashini Neve 12 Mart 2018, 18:24

Merhaba Christine,
Birleşik Krallık'ta, kadın Nimbus'u geniş bir uyum içinde değildir. Benzer bir ayakkabıyı geniş kalıpta denemek isterseniz Brooks Ghost D veya New Balance 1080 D öneririm.
Koşunuzda iyi şanslar,
Bhashini

Ken 9 Ocak 2018, 6:48am

Selam
Şu anda New Balance 860'ta 2E bağlantı parçasıyla çalışıyorum ve bunların benim için mükemmel bir uyum sağladığını ve iyi düzeyde destek sağladığını görüyorum.

Her zamanki rotalarım yol, çim ve toprak yolların bir karışımı. Çamurlu yollarda yol ayakkabılarımla her yerde kayarken kış ayları için bir çift koşu ayakkabısı almayı çok isterim!

New Balance'a e-posta gönderdim ancak stabilite ve ekstra genişlik için bir arazi ayakkabısı olmadığını söylediler. Ayaklarım oldukça geniş ve biraz dengeye ihtiyacım olduğu için (gerçi pek ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum) uygun bir ayakkabı bulmakta zorlanıyorum.

Haftalık kilometresi çok yüksek olan ve deneyimli bir koşucu olan bir arkadaş, Speedcross'u çok yönlü iyi bir arazi ayakkabısı olarak tavsiye etti.

Speedcross 4'ün bana uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

Bhashini Neve 11 Ocak 2018, 3:36pm

Speedcross Wide, çamurlu aylarda size iyi bir tutuş sağlayacaktır, orası kesin. Salomon bana bunun diğer markalarda 2E genişliğine eşdeğer olduğunu söylüyor, ancak arazi ayakkabısı genellikle yol ayakkabılarından biraz daha dardır, bu yüzden çamur tarafından ayaklarınızı çekmezler.

Size 860 kadar destek vermeyecek, ancak zemin yumuşaksa daha az etki olacağından sorun yaşama olasılığınız daha az olacaktır. Kesinlikle onları denemeye değer olduğunu düşünüyorum ama belki de zeminin daha sert olacağı daha kuru günler için yol ayakkabınıza sadık kalın.

Robert 27 Aralık 2017, 20:57pm

Bildiğiniz en dar ve en rahat oturan koşu ayakkabısı nedir?

Yeni koşu ayakkabısı pazarındayım ve dar ve düşük hacimli ayaklarım var. Geçmişte Asics ve Brooks'u dar bedenlerle giydim. Ayaklarıma rahatça sığacak başka bir şey (yarış ayakkabıları gibi) olup olmadığını merak ediyorum.

Bhashini Neve 30 Aralık 2017, 11:56am

Merhaba Robert,
Haklısınız, yarış ayakkabıları genellikle sıradan yol koşu ayakkabılarından daha dar gelir. Brooks Hyperion veya Asteria'yı deneyebilirsiniz
Saucony'de Type A veya Fastwitch'i deneyebilirsiniz.
İyi şanslar,
Bhashini

Robert 4 Ocak 2018, 21:18
Steve 14 Aralık 2017, 11:11

Merhaba, Brooks Adrenalin GTS 17'yi 9.5 4E boyutunda alabilir misiniz, varsa fiyatı nedir?

Bhashini Neve 14 Aralık 2017, 1:10pm
Sian 25 Kasım 2017, 13:16
Bhashini Neve 25 Kasım 2017, 4:26pm

Bu ikisinden birini deneyebilirsin. İkisi de belirli genişlikler değil, ancak her ikisi de oldukça cömert bir şekilde uyuyor, her ikisi de nötr bir koşucu için uygun:
Saucony Peregrine & ndash Mükemmel tutuş, hoş yastıklama, parmak kutusundaki çoğundan daha geniş.
Inov8 TrailTalon 250 &ndash Bu daha minimal ve yere daha yakın, Inov8'in Standard Last'i üzerine inşa edilmiş, bu nedenle parmak kutusunda tekrar geniş.

Ocak ayından itibaren Salomon Speedcross'a geniş bir uyum sağlayacağız, umarım biz geniş ayaklı, patikalarda koşmak isteyenler için iyi bir çözüm olur.

Bu yardımcı olur umarım.
Herşey gönlünce olsun
Bhashini

Brian 20 Kasım 2017, 3:28pm
Bhashini Neve 21 Kasım 2017, 18:24

Merhaba Brian,
NB 1080'i deneyebilirsiniz, belki? 880'den daha fazla yastıklama özelliğine sahip olduğundan size daha uygun olabilir. 8 mm'lik bir düşüş üzerine inşa edilmiştir ve hoş ve esnektir, bu nedenle orta ayak forvet iseniz sizin için iyi olabilir.
Koşunuzda iyi şanslar,
Bhashini

Jane 6 Ekim 2017, 21:28
Bhashini 7 Ekim 2017, 1:00pm

Merhaba Jane,
Alçak kemerler genellikle aşırı terlemeye neden olur, ancak dış kenarlarda çok fazla aşınma varsa, tam tersi olabilir. Doğal yürüyüş analizi yapabilmemiz ve size denemeniz için birkaç farklı ayakkabı sunabilmemiz için şubelerimizden birine gelebilir misiniz?
Herşey gönlünce olsun,
Bhashini

Alice Rawlings 21 Eylül 2017, 21:25
Bhashini Neve 26 Eylül 2017, 10:32

Stoklarımızda bulunan şirketlerin hiçbiri bize özel geniş bir arazi koşu ayakkabısı sunmuyor (ancak Ocak ayında Salomon Speedcross'u gerçekten dört gözle beklediğimiz geniş bir kesime sahip olacağız) yani standart genişliğe bakıyor olacaksınız en geniş gelen seçenekler.

Şu anda Inov8 Trailtalon 250'nin oldukça geniş olduğunu söyleyebilirim. Düşük profilli 4 mm'lik bir düşük arazi ayakkabısıdır, bu nedenle yere Mujin'lerinizden daha yakın olur ve daha az yastıklamaya sahiptir (ancak araziye bağlı olarak, yoldan çıkıyorsanız yastıklama elemanına ihtiyacınız olmayabilir) ve kavrama iyidir.

Cömertçe uyan diğer seçenek Saucony Peregrine'dir. Yine 4 mm ama daha fazla yastıklama ve iyi çekiş ile.

Bu yardımcı olur umarım.
Koşunuzda iyi şanslar,
Bhashini

Catrin Davies 10 Eylül 2017, 9:33
Bhashini Neve 12 Eylül 2017, 11:28

5.5 yaşında, kadın modellerinden birine gitmesi gerekecek. New Balance geniş tabanlı ayakkabılar biraz daha nötr renklidir. 1080, iyi bir yastıklama ile nötrdür ve 860, kemerleri içe doğru çökerse içeride bir miktar desteğe sahiptir:

18 Ağustos 2017'de 22:26'da küçük dava açın
Marina Pekhovich 21 Ağustos 2017, 12:31pm

Şu anda stoklarımızda 2E genişliğinde (ekstra geniş) 2 kadın modeli var: Brooks Dyad 2E (nötr) ve Brooks GTS 17 (2E) (destekleyici).

Bunlar, şu anda İngiltere'de kadın ayakkabılarında tedarik edebileceğimiz en geniş seçenekler.

Linda 5 Temmuz 2017, 17:50
Bhashini Neve 5 Temmuz 2017, 19:09

Merhaba Linda,
En iyisi, mağazalarımızdan birine gelip ayak vuruşuna bakmamıza ve denemesi için ona birkaç farklı seçenek sunmamıza izin vermesi olurdu.
Herşey gönlünce olsun,
Bhashini

Dariusz Drozdowski 28 Mayıs 2017, 12:54
Bhashini 30 Mayıs 2017, 11:07
9 Mayıs 2017, 20:02
Bhashini Neve Mayıs 10, 2017, 11:38am

Tecrübelerime göre, New Balance ayakkabıları en yüksek parmak kutusuna sahiptir. Mağazalarımızdan birine girebilirseniz sizi koşarken izlemek en iyisidir, ancak bazen yaylı bir koşucu biraz pronasyon olsa bile nötr bir ayakkabıyla daha iyidir. Nötr bir ayakkabı için oldukça dengeli olan erkek 1080'i deneyebilirim.

Koşunuzda iyi şanslar,
Bhashini

George Green 4 Mayıs 2017, 8:41pm

8-12 mm'lik geniş, ancak sağlam bir tabana sahip bir şey arıyorum. Halluks Limitus'um var, bu yüzden sınırlı esnekliğe sahip bir şeye ihtiyacım var. 1080 bütçeye uyar mı?

Bhashini 8 Mayıs 2017, 18:35

Teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim.
Koşu ayakkabılarının hiçbiri çok sert değildir - içinde rahatça koşabilmeniz için bir esneklik unsuruna sahip olmaları gerekir. Ancak 1080'in oldukça sağlam bir tabanı var, bu yüzden işinize yarayabilir. Alternatif olarak, Dyad'ın tabanı oldukça sağlamdır - en geniş bağlantı olan 4E genişliğine sahibiz.
Size uygun bir şey bulmakta iyi şanslar.

Owen McDevitt 15 Nisan 2017, 11:27

Geniş oturan su geçirmez koşu ayakkabısı arıyorum.

Bhashini Neve Nisan 20, 2017, 11:04am

Bunun nedeni, bir tane olmamasıdır - en azından Birleşik Krallık'ta mevcut olan bir 4E'de geniş oturan su geçirmez bir koşu ayakkabısı yoktur. Su geçirmez olan Asics Fuji Trabuco GTX stoklarımızda mevcuttur, ancak yalnızca standart genişlikte mevcuttur.

Bazı insanlar, deneyebileceğiniz su geçirmez bir çorap satın alarak sorunu çözüyorlar, ancak deneyimlerime göre çok esnek değiller ve geniş ayaklara o kadar iyi uymuyorlar.

Üzgünüm daha fazla yardımcı olamadım.
Herşey gönlünce olsun
Bhashini

Derek 19 Şubat 2017, 21:47
Bhashini Neve 20 Şubat 2017, 17:43pm
Garet 15 Şubat 2017, 2:23pm
Bhashini Neve 15 Şubat 2017, 16:32

Stoklarımızda bulunan firmaların hiçbiri, korkarım 4 mm'lik bir düşüşe sahip 4E genişliğinde bir ayakkabı üretmiyor.

Sahip olduğumuz 4 mm'lik damlaların en genişi Nike Free RN Distance veya Saucony Kinvara olacaktır, ancak bunlar 4E genişliği kadar geniş olmayacaktır.

Aksi takdirde, bir 4E'de Brooks Dyad var, ancak bu 10 mm'lik bir düşüş, yani 1080'de yaşadığınız aynı sorunu yaşayabilirsiniz.

Colleen Sims 9 Şubat 2017, 12:34pm

Merhaba - Ben uzun mesafeli bir yürüyüşçüyüm ve ağır botlar veya ayakkabılar yerine hafif ayakkabılarla yürümeyi severim. Geçen yıl İspanya'da Via de la Plata boyunca 1006 km'yi Altra Lone Peak ayakkabılarıyla yürüdüm.

2E genişliğinde bir ayağım var ve ekstra genişlik için bir erkek ayakkabısı alma eğilimindeyim. Bu ayakkabının genişliğini çok sevdim ama patikadaki ikinci günden sonra ayak ağrısı çekmeye başladım. Hala evde yalın ayak yürürken yapıyorum. ve sıfır düşüşün bana uymadığını merak ediyorum.

Bu yüzden 2E geniş ayağı olan bir bayana uyan iyi ve hafif bir ayakkabı arıyorum (normal ayakkabı numaram 8 ama yürüyüş ayakkabımla bir numara büyük alıyorum). Tüm parkurlarda çalışacak ve uzun mesafelerde destek sağlayacak bir ayakkabıya ihtiyacım var.

Fransa'da yaşıyorum ve buraya sığacak bir ayakkabı bulmanın neredeyse imkansız olduğunu anladım, bu yüzden posta siparişinin benim için tek yol olduğunu biliyorum. Uygun değilse denemek ve eve dönmek için birkaç çift sipariş etmekten mutluluk duyuyorum. ama bazı fikirleri ve yardımları memnuniyetle karşılarım.

Bhashini Neve 9 Şubat 2017, 18:57pm

Yürüyüşünüz makul derecede nötr olduğu ve kemeriniz için desteğe ihtiyacınız olmadığı sürece, New Balance 1080 veya Brooks Ghost'u deneyebilirsiniz. Her ikisi de erkekler 2E genişliğindedir. İkisi de yürüyüş botlarından daha hafif, hoş, yastıklı ve esnek olacak. Her ikisi de esas olarak yol için tasarlanmıştır, ancak size yolda belirli bir miktar kavrama sağlarlar.

Biraz daha fazla tutuşa ihtiyacınız varsa, çamurlu koşullarda size daha fazla tutuş sağlaması için bir arazi ayakkabısı olan Saucony Xodus'u deneyebilirsiniz. Özellikle geniş oturan bir ayakkabı olmasa da çoğundan daha geniş oluyor. Oldukça düşük ama Altras'ınız kadar aşırı olmayan 4 mm'lik bir düşüş, bu yüzden onunla daha iyi çalışabilirsiniz.

Alternatif bir arazi ayakkabısı, yine oldukça geniş olan ve iyi, kavrayıcı bir dış tabana sahip olan Mizuno Mujin olabilir.

2 Şubat 2017, 8:42'de işaretle

Şu anda rotasyonumda Asics 16'lar (8.5 beygir gücüm) ve New Balance 1080v5 (9) ve Nike Pegasus 31 (9) var. Hepsi 500 mile yaklaşıyor ve artık biraz daha yaşlı oldukları için internette herhangi bir yer bulamıyorum! )

Daha yeni modellerde Nimbus 16 gibi benzer bir oturma ve yastıklama için ne önerirsiniz?

Bhashini Neve 2 Şubat 2017, 10:38

En son Nimbus'u denediniz mi? Harika bir yastıklamaya ve uyum sağlayan hoş bir üst kısma sahiptir. Şu anda sadece standart genişlikte mevcut, ancak daha geniş bir ayakkabıya ihtiyacınız varsa, belki Ghost 2E'yi deneyebilirim.

Shirley 23 Ocak 2017, 12:37pm
Bhashini Neve 24 Ocak 2017, 10:30am

Arazi ayakkabısı söz konusu olduğunda bu zor. Stoklarımızda bulunan arazi ayakkabılarının hiçbiri belirli geniş bağlantı parçalarına sahip değildir, bu nedenle standart genişlikteki en geniş bağlantı parçalarını denemek söz konusudur. Mizuno Mujin veya Saucony Peregrine'i öneririm.

Laura 13 Ocak 2017, 12:10pm

Merhaba, bu konuyu buldum çünkü orantılı olarak geniş bir ön ayağım ve çok dar bir topuğum var. Ayrıca ön ayağımın ne kadar düz olduğuna kıyasla kemerim oldukça yüksek. Koşma konusunda oldukça yeniyim ve ilerlemeye hevesliyim ama şu anki antrenörlerimin bir çeşit asics'in benim için yeterince geniş olmadığını görüyorum ama aynı zamanda topuğum sürtündüğü için kabarcıklar alıyorum. Dar topuklu olduğu bilinen daha geniş bayan ayakkabılarından herhangi biri var mı? Yeterince geniş oldukları için pompa tipi günlük ayakkabılar giyemiyorum ve onları arkadan dışarı çıkıyorum, çünkü asla yeterince doğru değil.

Bhashini Neve 18 Ocak 2017, 11:27

Yorumun için teşekkürler. Burada yer alan tüm kadın koşu ayakkabılarının ön ayağı geniş, topuk kısmı dar olmalıdır. Ancak, Asics spor ayakkabılarınız topuktan kayar ve su toplamanıza neden olursa, özellikle dar bir topuğunuz varmış gibi görünür. Bu durumda, yapılacak en iyi şeyin onları topuk çevresinde daha iyi kavrayacak ve hareketi azaltacak şekilde bağlamak olduğunu düşünüyorum. Bunu genellikle kendi ayakkabılarımla yapmak zorunda kalıyorum. İşte bunu gösteren bir video.

İyi şanslar.
Bhashini

Lucy 3 Ocak 2017, 10:44
Bhashini Neve 3 Ocak 2017, 17:18

Arazi ayakkabısı söz konusu olduğunda bu zor. Stoklarımızda bulunan arazi ayakkabılarının hiçbiri belirli geniş bağlantı parçalarına sahip değildir, bu nedenle standart genişlikteki en geniş bağlantı parçalarını denemek söz konusudur. Mizuno Mujin'i öneririm
veya Saucony Peregrine

Chloe Satışları 30 Ekim 2016, 11:54am

Merhaba, bende brooks keçileri 9D'ye sahip olduğum için kadın geniş nötr yol koşu serinizde yeni stiller ortaya çıkarıp çıkarmayacağınızı merak ediyordum.

Bhashini 1 Kasım 2016, 11:00am

Ocak ayında çıkacak olan yeni bir New Balance W1080 olacak ve gerçekten çok hoş görünüyor ve bunun gelmesini dört gözle bekliyoruz. Anlaşma yaptığımız şirketlerden, geniş kesimli nötr ayakkabılarda oradaki kadar çok stok yok. destek ayakkabısı içindedir. Bir dizi stoklamaya çalışıyoruz, ancak bize çok fazla seçenek sunmuyorlarsa, küçük bir aralık olmalı :)

Koşunuzda iyi şanslar,
Bhashini

Moana 5 Ekim 2016, 19:55
Bhashini Neve 11 Ekim 2016, 12:35pm

Nötr bir ayakkabıya mı yoksa bir destek ayakkabısına mı ihtiyacınız var? Tecrübelerime göre en yüksek parmak kutuları New Balance ayakkabılarında, W1080 nötr ayakkabı ve W860 destek ayakkabısı.
Şimdiye kadar hangi ayakkabıyı kullandınız ve nasıl kullandınız? Maraton bir ay sonra ise, sizin için işe yaradıysa, antrenman yaptığınız şeye mümkün olduğunca yakın bir şeye bağlı kalmak iyi bir fikir olacaktır.

Yarışta iyi şanslar,
Bhashini

Kate 19 Eylül 2016, 11:00pm
Bhashini Neve 20 Eylül 2016, 3:03pm

Brooks GTS, 2E ile geliyor. Kasım ayında çıkacak yeni bir model olduğu için şu anda sınırlı bedenler mevcuttur.

Kadınlar için D genişliğine uyan ayakkabılardan bazıları diğerlerinden daha geniştir. Örneğin New Balance D genişlikleri, Brooks Ds'den biraz daha geniş ve daha derin çıkıyor.

Louise 19 Eylül 2016, 3:04pm
Bhashini Neve 20 Eylül 2016, 2:56pm

Bildiğim kadarıyla 4E genişliğinde bir kadın koşu ayakkabısı mevcut değil. 2E, elde edebildiğimiz en geniş olanıdır. Erkekler 4E'leri UK 6 veya 7 ile başlar, umarım bunlardan birine sığarsınız.

Riaan Myburgh 13 Eylül 2016, 12:27pm

Koşmak ve çalışmak için kullanabileceğim 2E veya 4E olan geniş bir gore tex koşu ayakkabısının peşindeyim?
Spor televizyon kameramanlığı yapıyorum ve uzun saatler ayakta duruyorum?
Ayakkabının içine sığması gereken kendi ortezlerim de var mı?
Tavsiyeniz çok takdir edilecek mi?

Bhashini 13 Eylül 2016, 18:55

Stoklarımızda bulunan markalarda 2E veya 4E Goretex ayakkabı bulunmamaktadır. Yol koşu ayakkabılarında birkaç farklı 2E ve 4E seçeneğimiz var. Koşmak/çalışma için bol miktarda yastıklamaya sahiptirler ve iç tabanları çıkarıp yerine ortezlerinizi koyabileceğiniz kadar geniş olacaktır.

Brooks Ghost 2E'yi veya Brooks Dyad 4E'yi veya 2E ve 4E'de bulunan New Balance M1080'i deneyebilirsiniz.

Tek dezavantajı, file sayaların yağmura izin vermesi, ancak diğer yandan, sıcakken koşmak ve giymek için hoş ve nefes alabilir olmalarıdır.

7 Eylül 2016, 1:00pm

4E boyutunda sıfır damla olan ayakkabılar arıyorum. sahip olduğunuz herhangi bir düşünce takdir edilmektedir. Ben ders kitabı mükemmel adımı olan tarafsız bir koşucuyum. 220 lbs'de çoklu spor yapan çoğu koşucudan daha iriyim. Ayrıca daha ince topuklu geniş parmak kutusuna ihtiyacınız var.

Bhashini Neve 7 Eylül 2016, 17:03

Şu anda stoklarımızda bulunan hiçbir markada sıfır damla koşu ayakkabısı bulunmamaktadır. Eskiden vardı ama artık hepsi kesildi. Sahip olduğumuz en düşük 4 mm'dir ve stokladığımız nötr 4 mm'lik düşük ayakkabılardan en geniş olanı muhtemelen Saucony Kinvara veya Nike Free RN Distance olacaktır.

Jane Brooks 22 Ağustos 2016, 16:05
Bhashini Neve 30 Ağustos 2016, 17:07
Ben 21 Ağustos 2016, 12:37
Bhashini Neve 30 Ağustos 2016, 17:03
Tracy 8 Ağustos 2016, 19:12
Bhashini Neve 9 Ağustos 2016, 12:41pm
Mike Allen 27 Temmuz 2016, 2:28pm

Ara sıra gut oluyorum ve ayağım şişiyor -- 4e ya da daha iyi bir geniş ayakkabıya ihtiyacım var -- Şişmenin olduğu yerde uç kısmı o kadar sıkışık değil. ve Desophagus ve Oksipital Boyun altında iyi bir yastığa ihtiyaç duyar.

Bhashini Neve 27 Temmuz 2016, 4:59pm

Merhaba Mike,
Yorumun için teşekkürler. Umarım çok acı verici değildir. İşte stokladığımız 4E ayakkabılar:

New Balance ayakkabıları burun kısmında biraz daha derin ve yuvarlak olma eğilimindedir, bu nedenle şişmiş bir ayak için daha iyi bir bahis olabilir. Uzun mesafe koşu ayakkabısı oldukları için yastıklama hepsinde iyidir.

Eddie Wilson 26 Temmuz 2016, 16:09

Merhaba - Teknik arazi için geniş kesim (en azından geniş burunlu) ayakkabılar hakkında tavsiyede bulunup bulunamayacağınızı merak ediyorum. Minimal tarza oldukça iyi adapte oldum. Ana yol ayakkabılarım NB minimus MR10 ve burada Somerset'teki yerel çamurlu patikalarda NB MT10'u hem v2 hem de v3 kullandım ve onlardan çok memnun kaldım.

Ancak benim görüşüme göre, NB MT10 çok teknik araziler için yeterli korumaya veya kavramaya sahip değil, örneğin Göller Bölgesi'nde koşarken düştü.

Düşen ayakkabıların çoğu ayağıma çok dar geliyor. Kendime bir çift Inov8 Roclite 295 aldım - bu hemen hemen iyi, göründüğü diğer tüm inov8'den daha geniş, ama yine de parmak kutusu benim için yeterince geniş değil - özellikle yokuş aşağı koşarken, büyük arasında bir temas alıyorum gerçekten iyi olmayan ayak parmağı ve ayak parmağı kutusu.

Bhashini Neve 27 Temmuz 2016, 11:22

Bu zor. Düşen ayakkabıların çoğu oldukça dar gelir, bu nedenle çamurlu parçalardan geçerken ayağınızı çekmezler, ancak bu, aramızdaki geniş ayaklılara yardımcı olmaz.
Elimizdeki en geniş ayakkabı, daha geniş Standard Fit (Roclite ile aynı) üzerine inşa edilmiş olan bu yeni Inov8 koşu ayakkabısı X Claw 275. Ultra kavrayıcı Mudclaw dış tabanına sahiptir, bu nedenle Somerset'in çamurlu yollarında size harika bir tutuş sağlar.

Alternatif olarak, yeni New Balance MT10 v4, daha önce sahip olduğunuz ikisinden farklı yapılandırılmış bir dış tabana sahiptir. X Claw kadar sürükleyici değil ama bir göz atmaya değer olabilir.

İyi şanslar,
Bhashini

Joanna 24 Temmuz 2016, 2:00pm

Merhaba, bu sayfadaki tüm tavsiyeleri okumak harika.
Mizuno wave connect'i yaklaşık bir yıldır takıyorum ama oldukça dar oldukları için ağrılı bir ayak parmağıma sahip olmama neden olduklarını keşfettim.
Bu yüzden, son derece rahat, güzel ve geniş, ancak biraz yumuşak ve şimdi topukta yeterince destekleyici olan ve Aşillerimi ağırlaştıran New Balance W870'e geçtim. (kazanamaz!)

Bir mizunoya geri dönmek istiyorum ama Wave Connect'ten daha geniş olacak ve daha sonra ayak parmağımı üzmeyecek bir ayakkabı olup olmadığından emin değilim! (Ben biraz fazla pronatorum) herhangi bir öneride bulunabilir misiniz?

Bhashini Neve 26 Temmuz 2016, 10:46am

Mizuno Wave Inspire'ı deneyebilirsiniz. Connect'ten biraz daha destekleyici ama dürüst olmak gerekirse, daha geniş olacağından emin değilim. Oldukça geniş ayaklarım var ve onları giyiyorum ama onları daha geniş bir ayakkabıyla alacağımdan yarım numara büyük alıyorum.

New Balance'da, her zaman W870'ten daha sıkı ve daha destekleyici olan ve ihtiyacınız olduğunda D kalıbıyla gelen W860'ı deneyebilirsiniz.

Brooks'u hiç denedin mi? Ravenna D genişliği geniş ve destekleyici, W860 kadar değil, ancak hafif bir pronator iseniz muhtemelen yeterli olacaktır.

Jenny Allan 21 Temmuz 2016, 9:41am
Bhashini Neve 21 Temmuz 2016, 11:11

Tabanlık kullanmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? Bu durumda, geniş oturan nötr ayakkabılardan birini öneririm: Brooks Ghost 9 D veya New Balance W1080 V6 D.

İkisi de geniş ama New Balance ayakkabısı biraz daha derin olma eğiliminde. Bunun Morton's Neuroma'nın üzerindeki baskıyı önlemeye yardımcı olduğunu düşünüyorum.

İç tabanı kullanmayı bırakmak istiyorsanız ve tabanlık ayakkabıda fazladan yer kapladığından ve bir nöroma ile ayağa mümkün olduğunca fazla yer açmak istediğinizden bu iyi bir fikir olabilir ve ayaklarınız pronate'dir. destek ayakkabıları: New Balance 1080 V6 D, Brooks GTS 16 D veya Brooks GTS 16 2E.

Yine, Yeni Denge en derindir, ancak 2E genişliğindeki GTS, yanal olarak en geniştir.

Umarım bu yardımcı olur.
Herşey gönlünce olsun,
Bhashini

22 Haziran 2016, 17:58

harika liste - 2E yüksek kemerli ve farklı büyüklükteki ayakların (266 sol ve 272 sağ) gururlu sahibiyim. Bir iz gösterisi ve yol için yastıklı bir ayakkabının peşindeyim. Bir şey önermek ister misin?

FWIW Şu anda ikisini de Hoka Bondi'de kullanıyorum ama oldukça pahalılar - ve sol ayakkabı çok küçük.

Bhashini 27 Haziran 2016, 11:11

Yorumun için teşekkürler. Ek parçalarla, sanırım yol için nötr bir ayakkabıya ihtiyacınız var? Bu durumda New Balance 1080 veya Brooks Ghost'u deneyeceğim.

İz daha zor çünkü 2E genişliğinde elimize geçebilecek hiçbir şey yok.Şu anda sahip olduğumuz standart genişlikler arasında sanırım bu ikisi en genişi: iyi kavrama ve biraz medial desteğe sahip Mizuno Mujin veya daha düşük profilli Inov8 Roclite 295.

Koşunuzda iyi şanslar,
Bhashini

Hayley 8 Haziran 2016, 11:22
Wendy 8 Haziran 2016, 12:00am
Bhashini 8 Haziran 2016, 10:23

Yorumun için teşekkürler. Topuğun öne eğilmesi oldukça normaldir, daha sonra olanlar ve önemli olan kemer içe doğru çöküyor mu (pronasyon) yoksa dik mi duruyor (nötr ayak vuruşu)?

Brooks Ghost 7'den bunyon bölgesini giymenin dışında memnun kaldıysanız, muhtemelen nötr bir ayakkabı size uyacaktır. Biraz daha geniş olan New Balance kadın 1080'i düşünebilirsiniz, belki? Veya Ghost 7'den farklı bir üst kısma sahip olan ve aşınmaya karşı biraz daha dayanıklı olabilecek mevcut Ghost &ndash Ghost 8 &ndash'a bir göz atın.

Herhangi bir noktada mağazalarımızdan birine girebilirseniz, koşarken bir göz atabilir ve size başka önerilerde bulunabiliriz.

Geoffrey 28 Mayıs 2016, 16:24
Bhashini Neve Haziran 2, 2016, 1:54pm

Bu oldukça zor, en azından stoklarımızda bulunan ve Birleşik Krallık'ta bulunan markalardan bildiğimiz, özel olarak geniş oturan arazi koşu ayakkabısı yok. Bu yüzden standart genişlikteki ayakkabıların en genişini seçmelisiniz. Belki Inov 8 Roclite 295'i deneyebilirim. Profil olarak Reebok Spartan ayakkabısına benziyor ve &ndash düşük ve kavrayıcı &ndash ama biraz daha geniş olabilir.

Yarışta iyi şanslar,
Bhashini

Bay McCaffrey 19 Mayıs 2016, 18:19
Shankara Smith 20 Mayıs 2016, 10:44

Çoğu zaman bunyonlardan muzdarip insanlar, ayak başparmağı ekleminden geçen basıncı azaltmak için kemerin altından bir miktar destekten yararlanan daha düz ayaklara sahiptir. Ayaklarınızı görmeden hangi ayakkabının sizi en iyi şekilde destekleyeceğini kestirmek çok zor ama New Balance M860 4E'nin geniş, üst kısımları yumuşak ve üst kısımda destek bantları olmadığı için bir şans olacağını düşünüyorum. bunyon bölgesi ve kemer desteği sunar.

Mağazalarımızdan birini ziyaret edebilirseniz, size tam olarak uyum sağlayabilir ve ayakkabıların sizi mükemmel şekilde desteklemesini sağlayabiliriz.

Darby Lewes 16 Mayıs 2016, 11:56pm
Bhashini 17 Mayıs 2016, 10:20

Birleşik Krallık'ta bildiğim, özel olarak geniş oturan yarış daireleri yok. Mizuno Hitogami şu anda elimizdeki en geniş olanı. Parmak kutusunda hoş ve yuvarlaktır ve genellikle daha geniş bir ayağa uyum sağlar.

Kelly 6 Mayıs 2016, 4:13pm
Bhashini Neve 10 Mayıs 2016, 1:10pm

Merhaba Kelly
Ghost 8, sürüm 7'den daha geniştir ancak önceki Ghost'ların bazıları kadar geniş değildir.
Nötr bir ayakkabı arıyorsanız, New Balance 1080 kadın ayakkabısını deneyebilirsiniz. Ghost'tan daha geniş, hafif ve yastıklı.
İyi şanslar,
Bhashini

Ocak 20 Nisan 2016, 21:26
Bhashini Neve 21 Nisan 2016, 11:16

Merhaba, bu zor bir şey. Bildiğimiz, en azından Birleşik Krallık'ta bulunan geniş ayak izi ayakkabısı yok.
Şu anki ürün yelpazemize göre bu ikisinin en genişi olduğunu söyleyebilirim: Inov-8 Roclite 295 ve Saucony Xodus.

David Wright 11 Haziran 2021, 10:48
Nandanti Martaskova 12 Haziran 2021, 15:22
24 Mart 2016, 22:48

10 1/2 Ayakkabı giyiyorum. 24 numarada New Balance ayakkabım var. Çok geniş ama D çok dar. Daha geniş D Beden veya E ayakkabı genişliğine sahip olabilecek diğer markalardan herhangi bir öneriniz var mı?

Bhashini 29 Mart 2016, 10:05
NA Mart 19, 2016, 1:11am

Rahat ayakkabılar buldum ama spor ayakkabı bulamadım (garip bir şekilde eskiden tam tersi oluyordu). Birkaç New Balance ayakkabım var ama onları 6+ ay giydiğim için pek rahat değiller. Eskiden rahat olan Mizuno Wave Rider 17'lerim vardı.

Geniş ve derin bir parmak kutusuna sahip geniş bir antrenöre ihtiyacım var (bir antrenör için olabildiğince). Genellikle yeterince geniş olan 2e eğitmenlere gitme eğilimindeyim. Ayrıca sert bir cilde, mısırlara vb. eğilimli olduğum için yumuşak bir antrenöre ihtiyacım var.

Bhashini 19 Mart 2016, 17:25
Eileen cowan 11 Mart 2016, 17:25
Bhashini Neve 12 Mart 2016, 3:22pm

Tüm koşu ayakkabılarının çıkarılabilir tabanlıkları vardır ve yürüyüş için de inanılmaz rahattır. Nötr bir ayakkabı arıyorsanız, New Balance 1080 'D' genişliği iyi bir seçenek olacaktır.

Bir mağazaya dönüştürebilirseniz, mükemmel uyumu bulmanıza yardımcı olabiliriz.

Rob 14 Şubat 2016, 11:34

Geniş fit arazi koşu ayakkabılarına ne dersiniz?

Bhashini Neve 15 Şubat 2016, 10:27

Evet, gerçekten de geniş fit arazi koşu ayakkabılarına ne dersiniz? Stokladığımız markalardan, şu anda belirli bir geniş kalıpta gelen patika ayakkabı akıllıca elde edebileceğimiz hiçbir şey yok. Bu gönderide listelenen daha geniş standart genişlik seçeneklerinden bazılarına sahiptim, ancak onları kaldırdım çünkü insanları aslında belirli bir geniş kesim olduklarına inandırmak istemedim.
Mevcut yelpazemizden, bu ikisinin en geniş olduğunu söyleyebilirim:
Saucony Xodus ve Inov8 Trailroc (artık üretilmiyor ancak hala stoklarımız var)

Koşunuzda iyi şanslar,
Bhashini

Amit 9 Şubat 2016, 7:56am
Bhashini Neve 9 Şubat 2016, 10:28
Natasha Reece 29 Ocak 2016, 10:34
Bhashini Neve 1 Şubat 2016, 12:40pm

Merhaba Nataşa,
Pronasyon önleme seçeneklerinden birine bakmak en iyisi gibi görünüyor. En iyisi mağazalarımızdan birine gelip mümkünse birkaç farklı çift denemek. Ayaklarınızın genişliğine bağlı olarak D genişliğinde New Balance Kadın 860 veya D veya 2E genişliğinde Brooks Kadın GTS olabilir.
Tüm bu seçenekler, ayaklarınızın içe doğru yuvarlanmasını durdurmak için bol miktarda yastıklama ve desteğe sahiptir.
İyi şanslar,
Bhashini

Marion 13 Ocak 2016, 18:59
Bhashini 14 Ocak 2016, 10:59am
Fiona 28 Aralık 2015, 3:14pm
Bhashini 30 Aralık 2015, 1:22pm

Bu biraz zor, çünkü bildiğimiz geniş fitilli arazi ayakkabısı yapmıyorlar.
Stoklarımızda bulunan ayakkabılardan en genişi bu diyebilirim ama artık üretilmiyor o yüzden tüm bedenlerimiz yok: Saucony Excursion TR 8
İkinci en geniş bu, Cascadia'dan daha düşük profilli ama iyi tutuş: Inov-8 Roclite 280

Umarım yardımcı olur,
Herşey gönlünce olsun,
Bhashini

Michael Robinson 28 Kasım 2015, 21:27

Merhaba, bu ayakkabılardan birkaçını denedim ama geniş New Balance ayakkabılar ayakkabı boyunca geniş olma eğilimindedir ve ayağımın gerçekten parmak boşluğuna ihtiyacı var. İlk 3 parmağım aynı uzunlukta ve düzenli olarak 3. parmağımda su toplaması oluyor. Ayak parmağı odası için neyin işe yarayacağına dair bir fikriniz var mı?

Bhashini 30 Kasım 2015, 11:48

Dediğiniz gibi, çoğu sadece parmak kutusundan ziyade geniş olma eğilimindedir. Brooks ayakkabılarından herhangi birini denediniz mi/ Farklı bir şekle sahip oldukları için daha iyi çalışabilirler.

Mary 26 Kasım 2015, 9:40pm
Bhashini 27 Kasım 2015, 10:05

Merhaba Mary,
Desteğe ihtiyacınız varsa, New Balance W860 D'yi veya Brooks W GTS'yi D veya 2E'de öneririm, eğer gerçekten geniş bir desteğe ihtiyacınız varsa. Kara Cuma indirimi yok ama indirimimiz Pazartesi başlıyor, bu yüzden kontrol etmeye devam edin.
Herşey gönlünce olsun,
Bhashini

John 26 Ekim 2015, 1:08pm
Bhashini Neve 26 Ekim 2015, 4:03pm

Bu zor. Birleşik Krallık'ta bulabileceğimiz minimum ayakkabılar, yalnızca standart genişlikte bir uyum içinde mevcuttur. Mevcut serimizdeki en geniş model, muhtemelen 4 mm'lik bir düşüşe sahip ve destek veya kontrol içermeyen New Balance MR10'dur, ancak 4E ayağa sığacak kadar geniş olup olmayacağından emin değilim.
Ayrıca Altra ayakkabılarında sıfır damla ve ayak şeklinde bazı bedenlerimiz var, bu yüzden çoğu ayakkabıdan daha geniş olacaklar, ancak artık onları stoklamıyoruz çünkü bizim için çok iyi satmadılar.

İşe yarayan bir şey bulmada iyi şanslar.

Michelle 23 Eylül 2015, 10:24
Bhashini Neve 23 Eylül 2015, 11:44
Sue Edgley 22 Eylül 2015, 2:06pm
Bhashini Neve 23 Eylül 2015, 11:43am

4UK'ta henüz Gore-Tex versiyonuna sahip değiliz, ancak yakında - muhtemelen önümüzdeki haftanın başında elimizde olacak. Bunlar diğer arazi koşu ayakkabılarına kıyasla oldukça geniş olsa da, Gore-Tex saya o kadar fazla vermediği için onları yine de biraz düzenli bulabilirsiniz. D genişliğindeki yol ayakkabıları daha geniş olacak ancak file sayalar ıslanmayı bir dereceye kadar sağlayacak ve ortak araziniz gerçekten çamurlanırsa çok fazla tutuş sağlamayacaktır - yine de hepsi 4 numarada geliyor.

Umarım kendinize uygun bir şeyler bulursunuz.
Herşey gönlünce olsun,
Bhashini

Ruth 25 Eylül 2015, 6:42am
Ruth 25 Eylül 2015, 6:45am
Jenny 25 Temmuz 2015, 8:26am
Bhashini Neve 27 Temmuz 2015, 11:08

Merhaba Jenny,
Bu zor. 2E genişlik tertibatında sahip olduğu Brooks GTS mi? Bu, şimdi 2E'den bile daha geniş olan 4E genişliğinde mevcuttur. Bu bir çözüm olabilir. Ayağın üzerinde çok fazla zıplamanın ayakkabıları normal koşudan daha fazla zorlayabileceğini görebiliyorum ama ayakkabıda biraz daha fazla yer varsa, bu yardımcı olabilir.
İyi şanslar,
Bhashini

Padmore Plodder 22 Haziran 2015, 22:53
Bhashini Neve 23 Haziran 2015, 17:54
Mel Haziran 3, 2015, 3:29pm

Bunyonlarımı barındıracak bir ayakkabı bulmam gerekiyor, üst ve yan örgü veya yumuşak kumaştan ama aynı zamanda daha önce eğitmenleri denediğim ve sürtünmesi gibi bunyon bölgesinde minimum bindirme / dikiş veya desenler var, Brooks Ghost olur mu? benim için iyi olur musun?

Bhashini Neve 3 Haziran 2015, 3:41pm
Jacqueline 3 Haziran 2015, 3:27pm

Brooks Dyad 8, supinasyon/nötr yürüyüş/koşu için çok iyi bir ayakkabıdır.

Bu ayakkabı ABD'de kadınlar için D (geniş) ve 2E (ekstra geniş) genişliğinde satılıyor, ancak bu genişliği İngiltere'de bayanlar için bulmak neredeyse imkansız.

Bayan koşu ayakkabılarında 2E genişliğinde stoklamaya başlamanız olası mı? İngiltere nüfusunun giderek artması ışığında insanların ayaklarının daha da genişlemesi kaçınılmazdır.

Kendi siteniz, müşterilere, uygun bir uyum vb. sağlamak için ayakkabıları mağazada denemenin çok daha iyi olduğunu tavsiye ediyor, ancak gerekli genişlikleri stoklamıyorsanız, bu, müşterilerin çevrimiçi sipariş vermesi ve teslimat için uzun süre beklemesi gerektiği anlamına gelir. ayakkabı tam olarak uymuyor, bu onları geri gönderip yeniden sipariş vermek anlamına geliyor.

Shankara Smith 3 Haziran 2015, 3:38pm

Ayakkabılar farklı bir şekilde ortaya çıkıyor ve bazı stiller diğerlerinden daha geniş, yalnızca nadir durumlarda, taşıdığımız seçimden bir müşterinin ayağına sığamadığımızı görüyoruz. Şu anda New Balance 860'ın D kalıbı muhtemelen en geniş kadın ayakkabısıdır, ancak o zaman bile en iyi neyin uyacağı ayağın şekline bağlıdır.

Markalar İngiltere'de daha geniş ayaklar için daha fazla seçenek yaratmaya başlıyor, daha fazla stilde daha geniş seçenekler görüyoruz. Bu kış Dyad'ı erkekler için geniş bir kesimle sipariş edebileceğiz ve New Balance 4E'de mevcut olan modellerin sayısını artırdı. Şu anda bu daha geniş seçenekleri başlangıçta sadece erkek yelpazesine getiriyorlar, markalar ekstra geniş kesimlere yeterince ilgi gösterdiği sürece, zamanla bu kadınların da genişleyecektir. Kadınlar için 2E Dyad gibi bazı daha geniş modeller ABD'de mevcuttur ancak şu anda burada bulunmamaktadır.

Corinne 6 Ekim 2014, 3:14pm
Bhashini Neve 6 Ekim 2014, 3:48pm

Koştuğunu görmeden tavsiye vermek zor. Doğal yürüyüş analizi için şubelerimizden birine gelebilir misiniz?

Ayakkabılarınız ön ayağın dışında mı yoksa sadece topuğun dışında mı giyilir? Ön ayağın dışını da giyerlerse, Brooks Ghost gibi bir nötr ayakkabıyla muhtemelen en iyisi olursunuz. Bu bir yol koşu ayakkabısı ama dış taban arazide de size biraz yol tutuşu sağlar. Asics eğitmeniniz hangi modeldi? Dizlerde, kaval kemiğinde veya aşil tendonlarında ağrı oluyor mu? Asics ayakkabılarının iç tabanını çıkarırsanız, aşınma oldukça eşit mi yoksa ön ayağın iç kısmında daha fazla girinti mi var?

Ghost oldukça sağlam bir ayakkabı ve eğer yarım ironman yapıyorsan bacaklarının oldukça güçlü olduğunu hayal etmeliyim, bu yüzden senin için uygun olacağını tahmin ediyorum. Mağazalarımızdan birine girebiliyorsanız, koşarken nasıl göründüğünüze bir göz atabilir ve size birkaç farklı seçenek sunabiliriz.

Steve 14 Ağustos 2014, 8:56pm

Uzun süredir geniş (2E veya 4E) destek/stabilite, arazi koşusu ayakkabısı arayışında olduğum için bu makaleyi bulduğumda şanslı olduğumu düşündüm. Yol ve kuru parkurlar için Brooks Adrenaline'den memnunum ama kış ve Transarabya için bir şeye ihtiyacım var. Uzun yarışlar yapıyorum ve desteğe ihtiyacım var ama aynı zamanda çok geniş ayaklarım var. Geniş oturan/yol/destek ayakkabıları eksik olan tek kategori gibi görünüyor. İmkansızı mı arıyorum. Bir uzlaşma yapmak zorunda kalsaydım, muhtemelen ortezlere geri dönüp geniş bir ayak izi ayakkabısı giymem gerekecekti. Herhangi bir öneri takdir edildi

Çok teşekkürler ve harika bir makale

Bhashini Neve 2 Eylül 2014, 4:49pm

Yorumun için teşekkürler. Maalesef, en azından Birleşik Krallık'ta mevcut olanlardan imkansızı arıyorsunuz. Brooks, Adrenalinin arazi versiyonu olan ASR'yi, ancak yalnızca standart D genişlik bağlantısında yapıyor. Mizuno Kazan oldukça geniştir, ancak genellikle 2E veya 4E'de iseniz, yeterince geniş olacağını düşünmüyorum.

Bence en iyi bahsiniz, dediğiniz gibi, ortezli geniş bir arazi ayakkabısı olacaktır. Trailroc 245 ve Lone Peak arasında, Lone Peak, uzun mesafeler için biraz daha fazla yastıklamaya sahip olduğundan daha iyi bir bahis olabilir. Ayrıca Trailroc'tan biraz daha sağlam olduğundan ortotiği daha iyi tutabilir.

Umarım bu yardımcı olur, koşunuzda iyi şanslar.
Herşey gönlünce olsun,
Bhashini

Kevin 21 Ocak 2016, 21:45
Bhashini 25 Ocak 2016, 9:45am
Britgurlrocks 12 Haziran 2014, 22:32
Bhashini Neve 13 Ağustos 2014, 12:54pm
Chantel 11 Nisan 2014, 18:59
Shankara Smith 15 Nisan 2014, 1:43pm

Daha önce sahip olduğunuz Asics, ön ayağınıza rahat olmanız için yeterince yer vermese de daha destekleyici olabilir ve 1080'de kemerin altındaki desteği kaçırmış olabilirsiniz. bir çift tabanlık ama en iyisi ayakkabılarınızla gelmek olacak ve tam olarak neler olup bittiğini kontrol edip en iyi çözümün ne olduğunu görebiliriz. Mutlu bunyon bölgesi ve mutlu kemerler arasındaki mükemmel denge orada olacak. Sadece onu bulmamız gerek!


ASETABULUM KIRIKLARI, KALÇA ÇIKIKLIKLARI VE FEMORAL BAŞ KIRIKLARI

asetabular kırıklar. Birkaç açıklayıcı terimi vurguluyoruz.
asetabulum kırıklarının tartışılması. İç iliak fossa,
dörtgen yüzey ve retroasetabular yüzey büyük
innominat kemiğin kortikal yüzeyleri. Pelvik kenar işaretler
iç iliak fossa ve dörtgen yüzeyin birleşimi.
siyatik çentik, dörtgen yüzeyin ve
retroasetabular yüzey (Şekil 18.1).

vardır
eklem yer değiştirmesinin ölçüldüğü standart olmuştur,
ameliyattan önce ve sonra. Gelişen dijital çağda
Bununla birlikte, AP pelvisinin ve Judet'in boyutunun olduğu radyografi
görünümleri değiştirilirse, BT görüntüsü daha güvenilir bir yöntem haline gelebilir.
eklem değerlendirmesi. BT, belirli durumları değerlendirmek için daha uygundur.
marjinal impaksiyon, rotasyon dahil olmak üzere kırılma özellikleri
ana parçalar, koronal kırık çizgileri ve hapsedilmiş osteokondral
fragmanlar (Şekil 18.3) (18, 28, 51).

yüzey
ana kırık hattının kenarının yer değiştirmesi ikincil olarak
altta yatan süngerimsi kemiğin impaksiyonu, malrotasyon ile
üstteki eklem yüzeyi. Şekil 18.3'te,
marjinal çarpma, eğrilik yarıçapındaki bir değişiklik olarak not edilir.
eklem yüzeyi. Cerrahların bunu fark etmesi önemlidir.
düzeltebilmeleri için eklem yer değiştirmesinin radyografik özelliği
yer değiştirme. Kompleks arka duvar kırıkları şunları içerebilir:
tüm retroasetabular yüzey ve daha büyük veya daha büyük bir kısmını içerir
daha az siyatik çentik ve iskiyal tüberozite. ilioiskial çizgi
AP görünümünde bozulmadan kalır (Şekil 18.4A).

belirgin bir şekilde
bozulmamış arka iliak kanadın akrabasının kırık kenarını ortaya çıkarır
mediale yer değiştirmiş eklem segmentlerine. Bu işaret
her iki kolon yaralanmasının patognomonik (Şekil 18.5) (28).

eklem yüzeyinin impaksiyonu ve eklem uyumsuzluğu ile tutulan osteokondral fragmanlar (54).

hasta traksiyondayken kalça ve diz hareketine izin verir (40).
Çekiş, femur başının dikkatini dağıtacak kadar büyük olmamalıdır.
asetabulum. İskelet traksiyonu, özellikle erken başlatılırsa
kırık hematomu sıvı iken, bazen
şaşırtıcı derecede iyi bir azalma (62). serbest bırakılması
Bununla birlikte, tam iyileşmeden önce çekiş, tipik olarak
kırığın yeniden yer değiştirmesi. Yanal iskeletin olduğuna inanıyoruz.
büyük trokanterden traksiyon faydalı değildir ve hatta
büyük trokanter enfeksiyonu gibi ciddi sorunlara neden olur veya
kalça ekleminin lateralindeki yumuşak dokular. üzerinden çekiş kullanmayın.
Herhangi bir cerrahi tedavi düşünülüyorsa daha büyük trokanter.

marjinal gömülü duvar kırıklarının yanı sıra karmaşık desenler
daha büyük siyatik çentiği içerir. Yüzüstü pozisyon önler
redüksiyonu zorlaştırabilecek femur başının subluksasyonu.

bileşen diğerinin yeri minimum düzeydedir. Bu durumda genellikle tek bir cerrahi yaklaşım yeterlidir.

yer değiştirme
kusurlu: 2 ila 3 mm maksimum yer değiştirme ve kötü: 3 mm'den fazla
maksimum yer değiştirme. Klinik sonuç, modifiye edilmiş bir
d’Aubigne ve Postel kalça skoru ( Tablo 18.7 ). Kırık tipine göre redüksiyon kalitesi Tablo 18.8'de listelenmiştir.

kırık
parçalar ve eklem yüzeyinin azaltılması. Johnson ve ark. rapor edildi
21 ila 120 gün arasında cerrahi olarak tedavi edilen 188 kırık üzerinde
yaralanma ( 24 ).
Siyatik sinir felci insidansında artış vardı (%12) ve
osteonekrozun %50'si ile birlikte femur başı osteonekrozu (%13)
3 haftadan uzun süre kalıcı çıkık ile ortaya çıkan. Genel olarak,
%65'lik bir iyi veya mükemmel sonuç insidansı vardı. en fakir
basit ön duvar kırıklarında, basit arka
duvar kırıkları, ilişkili enine ve arka duvar kırıkları ve
T şeklinde kırıklar.

femur başının gömülü kırıklarıydı. eklem impaksiyonu
muhtemelen femur başının gövdeye çarpmasından kaynaklanmıştır.
asetabulumun ön kenarına karşı geri teptiği için ön kenarı
asetabulumdan. Ön çıkık tipik olarak kalça
aşırı kaçırılmış ve aşırı uzatılmış.

acil durum ayarı önemlidir. Kalça redüksiyonundan önce ve sonra hastanın nörolojik durumunu dikkatlice inceleyin.

femur başı ve asetabulum arasında kalan uyumsuzluk,
femur başı kırıklarını belirleyen asetabulum kırıklarının değerlendirilmesi,
ve kalça içinde tutulan osteokondral fragmanların tanımlanması
eklem ( 15 ).

Yapmak
sırasında femur boynunun yer değiştirmemesini sağlamak için yapılan her girişim
azalma. Yer değiştirme ile ilgili herhangi bir soru varsa,
redüksiyon girişimi sırasında femur boynu, femur boynunu sabitleyin
femur başının açık veya kapalı redüksiyonunu gerçekleştirmeden önce
çıkık. Lateral korteksten yukarı doğru bir Schantz pimi yerleştirin.
T-koluna bağlı femur başı
femur boynundaki kesme kuvvetlerini azaltmak ve
azalma. Deplase femur boyun kırığı olan kalça çıkıkları
femur boyun kırığının açık redüksiyonu için mutlak bir endikasyon
ve femur başı çıkığı.

nın-nin
Küçük femur başı çarpma yaralanmalarında artrit. veri yok,
ancak, bu yöntemin hastalığın gelişmesini engellediğini göstermek için
uzun vadede travma sonrası artrit.


Devlet Voleybol Parantezleri ve Sonuçları

Sheridan, Cody, Wright ve Cokeville Cumartesi günü Casper'da voleybol şampiyonluğu kazandı. Sheridan birinci oyunda Laramie'ye düştü, ancak sonraki üç maçı zorlu bir mücadeleyle kazanarak 1986'dan bu yana ilk şampiyonluklarını elde etti.& #xA0  Cody de 1. oyunda 3A şampiyonluk maçında Douglas'a düştü, ancak yine şampiyon olarak tekrarladı.    Wright, Lovell'ı silip süpürerek 1998'den bu yana ilk tacını kazandı.   Tersine,& #xA0 Cokeville, Kaycee'nin beşte kazandığı geçen yılki şampiyonluk maçının rövanş maçında Kaycee'yi süpürerek 18. şampiyonluğunu kazandı.

27 Ekim Perşembe:

(#4G) Riverton 1, (#1E) Sheridan 3 (18-25, 25-27, 26-24, 18-25)

(#3E) Gillette 3, (#2W) Evanston 1 (25-23, 19-25, 25-23, 25-15)

(#3W) Rock Springs 2, (#2E) Laramie 3 (17-25, 21-25, 25-23, 25-18, 13-15)

(#4E) Doğu 0, (#1K) Kelly Walsh 3 (20-25, 19-25, 13-25)

28 Ekim Cuma:

teselli turu:

Riverton'sxA03, Evanston 2 (25-21, 23-25, 25-21, 10-25, 16-14)

Rock Springs'xA02, Doğu 3 (25-15, 25-12, 18-25, 20-25, 11-15)

Sheridan 3 Gillette 2 (25-23, 23-25, 25-20, 18-25, 15-7)

Laramie's03, Kelly Walsh 1 (25-15, 25-20, 27-29, 25-22)

29 Ekim Cumartesi:

teselli turu:

Doğu 1 Gillette 3 (25-23, 20-25, 22-25, 22-25)

Riverton 3, Kelly Walsh 2 (19-25, 20-25, 26-24, 25-19, 19-17)

Gillette 3, Riverton 0 (25-20, 25-21, 25-14) 3. sıra

Sheridan 3 Laramie 1 (22-25, 29-27, 25-16, 28-26) şampiyonluk

(#4W) Pinedale 0, (#1E) Douglas  3 (10-25, 22-25, 22-25)

(#3E) Wheatland 3, (#2W) Lander Valley 2 (23-25, 26-24, 19-25, 25-20, 15-8)

(#3B) Star Valley 3, (#2E) Glenrock 1 (25-20, 22-25, 25-10, 25-16)

(#4E) Torrington 0, (#1K) Cody 3 (15-25, 12-25, 14-25)

28 Ekim Cuma:

teselli turu:

Pinedaleਃ, Lander 1 (19-25, 25-15, 25-15, 25-20)

Glenrock'sxA02, Torrington 3 (17-25, 25-18, 22-25, 25-23, 9-15)

Douglasਃ, Wheatland 0 (25-20, 25-21, 25-22)

Star Valley's00, Cody 3 (18-25, 20-25, 18-25)

29 Ekim Cumartesi:

teselli turu:

Torrington 3 Wheatland 1 (10-25, 18-25, 25-16, 20-25)

Pinedale 0 Yıldız Vadisi 3 (22-25, 23-25, 10-25)

Torrington 1, Star Valley 3 (15-25, 25-22, 21-25, 16-25)  3. sıra

Douglas 1, Cody 3 (25-20, 24-26, 21-25, 18-25) şampiyonluk

(#4W) Greybull 0, (#1E) Wright 3 (16-25, 25-27, 8-25)

(#3E) Pine Bluffs 3, (#2W) Shoshoni 0 (25-20, 25-20, 25-20)

(#3W) Thermopolis 1, (#2E) Big Horn 3 (22-25, 25-15, 22-25, 19-25)

(#4E) Güneydoğu 0, (#1K) Lovell 3 (16-25, 20-25, 20-25)

28 Ekim Cuma:

teselli turu:

Greybull'sxA01, Shoshoni 3 (25-20, 15-25, 14-25, 19-25)

Thermopolis'sA02, Güneydoğu 3 (21-25, 27-25, 25-20, 17-25, 8-15)

Wrightਃ, Pine Bluffs 1 (17-25, 25-17, 25-9, 25-21)

Big Horn਀, Lovell 3 (19-25, 21-25, 16-25)

29 Ekim Cumartesi:

teselli turu:

Güneydoğu 0 Pine Bluffs 3 (22-25, 10-25, 24-26)

Shoshoni 2, Büyük Boynuz 3 (24-26, 25-23, 19-25, 25-23, 11-15)

Pine Bluffs 2, Big Horn 3 (25-17, 25-12, 15-25, 21-25, 12-15) 3.lük Oyunu

Wright 3, Lovell 0 (25-12, 25-21, 25-12) şampiyonluk

(#4W) H.E.M. 1, (#1E) Kaycee  3 (12-25, 25-23, 18-25, 13-25)

(#3E) Hulett 0, (#2B) Little Snake River 3 (13-25, 18-25, 11-25)

(#3K) Cokeville 3, (#2E) Guernsey 0 (25-22, 25-23, 25-18)

(#4E) Arvada-Clearmont 0, (#1K) Burlington 3 (13-25, 15-25, 16-25)

28 Ekim Cuma:

teselli turu:

H.E.M.਀, Hulett 3 (21-25, 15-25, 23-25)

Guernsey'sxA03, Arvada-Clearmont 2 (25-16, 16-25, 22-25, 25-16, 15-13)

Kaycee's, Little Snake River 0 (25-21, 25-18, 25-21)

Cokevilleਃ, Burlington 1 (25-20, 26-24, 23-25, 25-21)

29 Ekim Cumartesi:

teselli turu:

Guernsey 2 Little Snake River 3 (25-18, 19-25, 22-25, 25-19, 10-15)


18.4E: Alıştırmalar

Go Playground, golang.org'un sunucularında çalışan bir web hizmetidir. Hizmet bir Go programı alır, inceler, derler, bağlar ve programı bir sanal alan içinde çalıştırır, ardından çıktıyı döndürür.

Program testler veya örnekler içeriyorsa ve ana işlev içermiyorsa, hizmet testleri çalıştırır. Program sınırlı kaynaklara sahip korumalı bir ortamda çalıştığından karşılaştırmalar büyük olasılıkla desteklenmeyecektir.

Oyun alanında çalıştırılabilecek programların sınırlamaları vardır:

 • Oyun alanı, bazı istisnalar dışında standart kitaplığın çoğunu kullanabilir. Bir oyun alanı programının dış dünyayla olan tek iletişimi, standart çıktıya ve standart hataya yazmaktır.
 • Oyun alanında saat 2009-11-10 23:00:00 UTC'de başlar (bu tarihin önemini belirlemek okuyucu için bir alıştırmadır). Bu, programlara deterministik çıktı vererek önbelleğe almayı kolaylaştırır.
 • Yürütme süresi ile CPU ve bellek kullanımında da sınırlamalar vardır.

"Go Playground İçinde" makalesi, oyun alanının nasıl uygulandığını açıklar. Kaynak kodu https://go.googlesource.com/playground adresinde mevcuttur.

Oyun alanı, Go'nun en son kararlı sürümünü kullanır.
Mevcut sürüm go1.16.5'tir.

Oyun alanı hizmeti, resmi Go projesinden daha fazlası tarafından kullanılmaktadır (Örnekle Git başka bir örnektir) ve bunu kendi sitenizde kullanmanızdan memnuniyet duyarız. Tek istediğimiz, önce bizimle iletişime geçmeniz (bunun herkese açık bir posta listesi olduğunu unutmayın), isteklerinizde benzersiz bir kullanıcı aracısı kullanmanız (sizi tanımlayabilmemiz için) ve hizmetinizin Go topluluğunun yararına olması.


Erkekler Brooks Dyad 10

Müşterilerimize birinci sınıf bir hizmet sunmak için Fit Uzmanlarımız, uygun şekilde anlamak üzere eğitilmiştir. ayakkabı takma ilkeleri, performans ayakkabısı işlevselliği, uygun ayak ölçümü/boyutu, ayakkabı ve ortez arasındaki ilişkive nasıl yapılır yürüyüş analizi.

Uzmanlığımıza ek olarak, birçoğu farklı ayak şekillerine uyum sağlamak için genişlik seçenekleriyle gelen çok çeşitli ayakkabı markaları taşıyoruz. New Balance, Brooks, Mizuno, Asics, Saucony ve Dunham gibi ayakkabı markalarıyla uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz olduğundan, bu geniş enleri ve daha büyük bedenleri düzenli olarak stoklarımızda tutmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu, müşterilerimize çok çeşitli montaj seçenekleri sunar.

Uzmanlığımızı ve hizmetlerimizi geniş bir ayakkabı seçenekleri kataloğu ile birleştirerek, mağazalarımızı gerçekten unutulmaz bir deneyim haline getirmeyi umuyoruz.

1982 yılında kurulan Sports 4, sadece 1000 metrekarelik bir alanda, 4 kişilik küçük bir kadro ve sadece 2 koşu ayakkabısı modeliyle alçakgönüllülükle başladı. İşletmenin büyümesine ve yıllar içinde yapılan birçok değişikliğe rağmen, bir şey sabit kalıyor: Ottawa bölgesi için davetkar, benzersiz ve bilinçli bir aktif giyim alışveriş deneyimi yaratma taahhüdümüz.

Hala "anne ve pop shop" tarzı bir ortama ve küçük topluluk odaklı işlerle gelen özen düzeyine inanıyoruz. Büyük bir kurumsal mağazanın tüm ihtişamına sahip olmayabiliriz, ancak 37 yıllık iş hayatından sonra, müşterilerimizle ilgilenmenin bazen pahalı reklamlardan ve teşhirlerden çok daha ileri gidebileceğini gördük.


Bölüm II E+W+S Lisanslama ve Düzenleme—Özel Faaliyetler

9 10'dan 27'ye ve 38'den 44'e kadar bölümlerin uygulanması. S

(1) Bu Yasanın 10 ila 27. bölümleri (20. bölüm hariç), söz konusu 20. bölüm ve 38 ila 43. bölümler [F1 (41A bölümü hariç)] ve 44(1)(a) maddesi uyarınca yapılan herhangi bir düzenleme. ) bu Yasanın (bu bölümdeki düzenlemelerin ve düzenin “isteğe bağlı hükümler” olarak adlandırıldığı bölümler) bir lisanslama makamı alanında, ancak yetkili makamın (2) ila () numaralı bentlere uygun olarak karar vermesi halinde ve o ölçüde geçerli olacaktır. 8) aşağıda. #xD

(2) Lisans veren makam, bu maddeye göre, kararda belirtilen bir günden itibaren (kararın verildiği günle başlayan dokuz aylık sürenin bitiminden önce olmamalıdır) karar verebilir. lisanslanması ve düzenlenmesi isteğe bağlı hükümlerle yapılan her türlü faaliyet hükmü, bu Kanunun o faaliyete ilişkin hükümlerine göre ruhsat verilmesini gerektirir ve bu hükümlerle düzenlenir. #xD

(3) Aşağıdaki (4) ve (5) numaralı alt bölümlere tabi olarak, bu bölüm kapsamında bir karar alınabilir -

(a) yukarıdaki fıkra (2)'de atıfta bulunulan faaliyetlerin tümü veya herhangi biri ile ilgili olarak

(b) lisanslama makamının alanının tamamı veya herhangi bir kısmı ile ilgili olarak

(i) isteğe bağlı hükümlerden herhangi birinde veya 'de atıfta bulunulan bir faaliyetin tüm sınıfları

(ii) istisnalara tabi tüm bu tür sınıflar veya

(iii) bu tür belirli herhangi bir sınıf veya sınıflar. #xD

(4) Ruhsatlandırma makamı, bu Kanunun 10 ila 23 üncü maddelerinde ruhsatlandırılması ve düzenlenmesine ilişkin hüküm verilen faaliyetlerden (yani bir taşıtın bir taşıt olarak çalıştırılması) bu madde kapsamında karar veremez. taksi, bir aracın kiralık araç olarak işletilmesi, taksi kullanımı ve kiralık araç kullanımı) tüm bu faaliyetlerle ilgili olmadığı sürece. #xD

(5) Lisans veren makam tarafından bu bölüm uyarınca verilen karar -

(a) Bu Kanunun 24 ila 27. maddelerinde ruhsatlandırılması ve düzenlenmesine ilişkin faaliyet hükmü (yani ikinci el satıcısı olarak işin yürütülmesi), o faaliyetin belirli sınıfını veya sınıflarını belirtecektir. bu nedenle lisanslı ve düzenlemeye tabi olacaktır

(b) bu ​​Yasanın 41. maddesinde (yani binaların kamusal eğlence yeri olarak kullanılması) ruhsatlandırılmasına ilişkin faaliyet hükmü, bu nedenle lisanslı olmak düşer. #xD

(6) Bir lisans veren makam, aşağıdaki şartlara sahip olmadıkça bu bölüm kapsamında bir karar veremez -

(a) bir gazetede veya kendi bölgelerinde dolaşan gazetelerde yayınlanan bir bildiri ile birlikte önerilen kararın şartlarını -

(i) kararı ve yapmak niyetinde olduklarını

(ii) kararla ilgili beyanların, bildirimin ilk yayınlandığı tarihten itibaren 28 gün içinde yetkili makama yazılı olarak yapılabileceğini ve

(b) bu ​​şekilde yapılmış herhangi bir beyanı dikkate alır. #xD

(7) Bir lisans makamı, bu madde kapsamında bir karar vermeye başlamadan önce, teklif edilen kararda, kendisine yapılan açıklamalar ışığında uygun gördüğü şekilde, bu değişikliklerin kapsamını genişletmemesi koşuluyla, bu tür değişiklikleri yapabilir. #xD

(8) Lisans veren makam, yukarıdaki fıkra (2) uyarınca bir karar alır almaz, bir gazetede veya kendi bölgesinde dolaşan gazetelerde yayınlar -

(a) ile birlikte yapılan kararın şartları

(i) kararın yürürlüğe girdiği tarih olarak belirtilen tarihten itibaren geçerli olmak üzere, kararın lisans alınması gereken bir faaliyet olarak belirttiği her şeyi lisanssız yapmanın bu Yasanın 7(1) maddesi uyarınca bir suç olacağını; ve

(ii) faaliyetle ilgili lisans başvurularının, kararın alındığı tarihten itibaren bir aylık sürenin bitiminden sonra makam tarafından değerlendirileceğini. #xD

(9) Bu bölüm kapsamındaki bir karar, yürürlüğe girdiği zaman ile ilgili olarak, bu alt bölüm kapsamındaki bir kararın -

(a) kapsamını veya 'xD'yi azaltmak için bu bölüm altındaki bir kararı değiştirmek

(b) bu ​​bölüm kapsamındaki bir kararı iptal etmek

kararın alınmasından sonraki herhangi bir tarih olarak belirtilebilecek tarihte yürürlüğe girer.

(10) Bu Kanunun I. Kısmı veya bu Kısmı uyarınca veya bu Kısım uyarınca yapılması gereken veya yapılabilecek herhangi bir şey, lisans veren makam tarafından kararın verilmesinden sonra herhangi bir zamanda, gerekli veya uygun olduğu ölçüde yapılabilir. Kararın yürürlüğe girdiği tarihte veya sonrasında tam olarak yürürlüğe girmesinin amacı, ancak karar sonucunda lisans alınmasını gerektiren bir faaliyetle ilgili olarak lisans başvurusu yapılmaması, kararın yürürlüğe girmesinden bir ay sonrasına kadar merci tarafından dikkate alınır. kararın yapılması. #xD

Değişiklikler vb. (metni değiştirmemek)

Taksilerin ve özel kiralık araçların ruhsatlandırılması ve düzenlenmesi E+W+S

10 Taksi ve özel araç kiralama lisansı. S

(1) Bir aracın işletilmesi için, "taksi ehliyeti" veya duruma göre "özel kiralık araç ruhsatı" olarak bilinecek bir ehliyet gerekli olacaktır -

(2) Bir lisans makamı, lisansın ilgili olduğu aracın tip, boyut ve tasarım açısından taksi veya özel kiralık araç olarak kullanılmaya uygun olduğuna ikna olmadıkça, bir taksi lisansı veya özel kiralık araç lisansı veremez veya yenileyemez. , duruma göre ve bu kullanım için güvenlidir ve araçla ilgili olarak, 1972 M1Road Trafik Yasası Bölüm VI'ya uygun bir sigorta veya güvenlik poliçesi yürürlüktedir.

[ F2 (3) Bu Yasanın 1. Ekinin 5. paragrafına halel getirmeksizin, bir taksi ruhsatı verilmesi, aşağıdaki durumlarda ruhsat verilen taksilerin sayısını sınırlamak amacıyla bir ruhsat makamı tarafından reddedilebilir: ancak ancak, bölgelerindeki taksi hizmetlerine yönelik karşılanmayan önemli bir talebin olmadığı konusunda tatmin olurlarsa. ]

(4) Bir araç, yukarıdaki fıkra (2)'nin amaçları doğrultusunda, bir lisanslama makamı tarafından işlem görecektir [ F3 —

(a) ] kendi alanlarına göre bu Yasanın 20(2) maddesi uyarınca Dışişleri Bakanı tarafından yapılan düzenlemelere uygunsa, tip, boyut ve tasarım olarak uygun olarak [ F4 ve

(b) uygun olmadığı takdirde çok uygun olmadığı şeklinde. ]

(5) Taksi ruhsatı veya özel kiralık araç ruhsatı, ruhsatın verildiği veya duruma göre, ruhsat veren makamın ikame araç olması halinde en son yenilenen aracın yerine geçen bir aracın işletilmesini kapsar. yukarıda (2) numaralı fıkrada belirtilen hususlara uygun araç bulunması ve bu fıkra kapsamında bir taksi ruhsatı veya özel kiralık araç ruhsatının ikame bir araca uzandığı durumlarda, ikame ile değiştirilen araç için aşağıdaki (6) numaralı fıkra uygulanmaz. araç. #xD

(6) Yukarıdaki fıkra (5)'e tabi olarak, bir taksi veya özel kiralık araç ruhsatı sahibi, ruhsatın ilgili olduğu aracı satmasından veya başka bir şekilde elden çıkarmasından sonraki 28 gün içinde ruhsatını ve herhangi bir plakasını ruhsat makamına teslim eder. veya aracın bir taksi olduğunu veya duruma göre özel kiralık araba olduğunu belirtmek amacıyla lisans makamı tarafından verilen başka bir şey ve makul bir mazereti olmaksızın bunu yapmazsa, suçlu olacaktır. suçtur ve özet mahkûmiyet halinde [standart ölçekte F5 2. düzeyi] aşmayan bir para cezasına çarptırılır. #xD

11 Araçların muayenesi ve test edilmesi. S

(1) Taksi veya özel kiralık araç lisansı sahibi, taksi veya özel kiralık arabayı, lisans veren makam tarafından veya onun adına, bildirimde bulunarak makul olarak talep edebilecekleri bir süre içinde ve yerde muayene ve test için sunacaktır.

(2) Bir ruhsatlandırma makamının yetkili memuru (yetki alanı için ruhsatlı bir taksi veya özel kiralık araba ile ilgili olarak) [F6, yetkili bir sivil çalışan] veya bir polis memuru, herhangi bir makul zamanda inceleme ve test etme yetkisine sahip olacaktır, uygunluğunu tespit etmek amacıyla, lisanslı bir taksi veya özel kiralık araba veya uygunluğunu veya doğruluğunu test etmek amacıyla herhangi bir taksimetre ve taksinin veya taşınması için özel kiralık arabanın güvenliğinden memnun değilse, veya taksimetrenin uygunluğu veya doğruluğu hakkında yazılı olarak bildirimde bulunarak -

(a) taksi veya özel kiralık araç lisansı sahibinin, duruma göre taksi, özel kiralık araç veya taksimetreyi, bildirimde belirtilebilecek makul bir zaman ve yerde daha fazla inceleme için hazır hale getirmesini istemek. xD

(b) ruhsatlandırma makamının yetkili bir memuru [ F7 , yetkili bir sivil çalışan ] veya bir polis memuru tatmin olana kadar ruhsatı askıya alabilir:

Ancak, ruhsatın askıya alındığı tarihten itibaren 28 günlük bir süre dolmadan yetkili bir memur [ F8 , çalışan ] veya polis memuru bu kadar tatmin olmazsa, bu bent uyarınca anılan ruhsat geçerli sayılacaktır. bu Kanunun Ek 1'inin 11. paragrafı uyarınca lisans veren makam tarafından askıya alınmış olması.

12 Taksi ve özel araç kiralama lisansları için ücretler. S

Bir lisans makamı, taksi ve özel kiralık araç lisansları ve bu tür lisans başvuruları ile ilgili olarak zaman zaman kararlaştırabilecekleri bu tür ücretleri talep edecek ve bu tür ücretlerin toplam tutarının yapılan masrafları karşılamaya yeterli olmasını sağlamaya çalışacaktır. bu tür lisanslarla ilgili olarak bu Yasanın 10 ila 23. bölümleri (bölüm 19 hariç) kapsamındaki görevlerini yerine getirirken onlar tarafından.

13 Taksi ve özel araç kiralama ehliyeti. S

(1) "Taksi ehliyeti" veya duruma göre "özel kiralık araba ehliyeti" olarak bilinecek bir ehliyet, aşağıdaki (2). taksi veya özel kiralık araba ücreti. #xD

(2) Taksi ehliyeti sahibi, özel kiralık arabayı kullanmak veya bu şekilde çalışırken başka bir şekilde ücretlendirmek için özel bir kiralık araba sürücü belgesine ihtiyaç duymaz. #xD

(3) Bir ruhsatlandırma makamı, başvuru tarihinden önce [12 aylık süre boyunca F9], kendisine bir motorlu araç kullanma yetkisi veren bir ehliyete sahip olmadıkça, bu madde kapsamındaki herhangi bir kişiye ehliyet vermez. 1972 tarihli M2Road Trafik Yasası'nın III. #xD

(4) Ruhsat veren makam, herhangi bir zamanda, kendisinin fiziksel olarak bir taksi kullanmaya veya duruma göre özel araç kiralamaya uygun olduğundan emin olmak amacıyla, bir taksi ehliyeti başvurusunda bulunan veya sahip olan bir kişiden talep edebilir. veya masrafları kendilerine ait olmak üzere, kendileri tarafından görevlendirilen bir tıp doktoru tarafından tıbbi muayeneye tabi tutulmak üzere özel kiralık araç sürücü belgesi. #xD

(5) Bir ruhsat makamı, bir taksi ehliyeti için başvuranın ruhsatın ilgili olduğu alan, o bölgedeki yolların düzeni ve taksinin işletilmesi ile ilgili diğer hususlar hakkındaki bilgisini test etmesini isteyebilir. yetkili makamın uygun gördüğü şekilde bir taksiye binebilir ve makam, bu konulardan herhangi biri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu konusunda kendisini tatmin etmeyen bir kişiye ruhsat vermeyi reddedebilir. #xD

(6) Bu madde kapsamında ehliyet sahibi bir kişinin herhangi bir nedenle kanunen karayolunda araç kullanma yetkisinin sona ermesi halinde. . . F10 Lisansın ilgili olduğu araç, lisansın geçerliliği sona erecektir. #xD

14 Taksi dışındaki araçlardaki işaretler. S

(1) Aşağıdaki alt bölüm (2)'ye tabi olarak, özel kiralık arabanın üzerinde veya içinde, aracın taksi olarak kiralanabileceğini düşündüren herhangi bir kelime, işaret, bildirim, işaret, aydınlatma veya başka bir özellik gösterilmeyecektir. #xD

(2) Yukarıdaki (1) numaralı fıkra, ilgili olduğu aracın özel bir kiralık araç olduğunu belirtmek amacıyla lisans makamı tarafından verilen herhangi bir plaka veya başka bir şeyle ilgili olarak veya 1971 tarihli M3Vehicles (Tüketim) Yasası'nın 21. bölümü uyarınca.

(a) (1) alt bölümü ihlal edilen veya olan bir aracı sürmek

(b) herhangi bir araçla ilgili olarak bu alt bölümün ihlal edilmesine neden olan veya bilerek izin veren,

bir suçtan suçlu olacak ve özet mahkûmiyet halinde [standart ölçekte F11 seviye 3]'ü aşmayan bir para cezasına çarptırılacaktır.

15 Taksilerin ruhsat alanları dışında işletilmesi. S

(1) Bir ruhsat makamı, başka bir ruhsat makamının anlaşmasıyla, diğer makamın sahasındaki varış yerlerini veya varış yerlerinin sınıflarını isimlendirebilir ve yukarıda bahsedilen anlaşma ile, kendi bölgesinden yapılan seyahatler için bu Yasanın 17. bu tür varış noktalarına veya sınıflarına kendileri tarafından lisans verilen taksiler. #xD

(2) Taksi veya taksi şoförünün bu tür bir yolculuk yapması halinde, taksi veya taksi ehliyetinin tabi olduğu şartlar uygulanmaya devam eder. #xD

(3) Bu bölümde veya bu Kanunun I. Kısmında yer alan hiçbir şey, bir taksi sürücü belgesine, ehliyetinin bulunduğu bölge dışında herhangi bir varış noktasına yolculuk yapmasını gerektiren bir koşul getirilmesine izin vermez. #xD

16 Bu Kanun kapsamında lisanslı araçlar ve sürücüler tarafından İngiltere ve Galler'de yolculuklar. E+K+S

1976 M4 Yerel Yönetim (Çeşitli Hükümler) Yasası'nın 75. bölümünde (belirli araçlar için bu Yasa'nın II. Kısmının özel kiralık araçlarla ilgili gerekliliklerinden muaftır), alt bölümden sonra aşağıdakiler eklenecektir:

“ (2A) Bir aracın taksi veya özel kiralık araç olarak kullanılması durumunda, bu Kanunun 46(1) maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları, aracın kullanımına veya sürülmesine uygulanmaz. ya da onu sürmek için bir kişinin istihdam edilmesi -

(a) 1982 tarihli Sivil Hükümet (İskoçya) Yasasının 10. maddesi uyarınca taksi olarak veya duruma göre özel kiralık araç olarak kullanılması için verilmiş bir lisans o tarihte yürürlüktedir ve

(b) sürücü, bu Yasanın 13. maddesi uyarınca taksi veya duruma göre özel kiralık araba kullanmak için verilmiş bir ehliyete sahiptir. #xD

Bu alt bölümde, “özel kiralık araba” ve “taksi”, 1982 Sivil Hükümet (İskoçya) Yasası'nın 10 ila 22. bölümlerindekilerle aynı anlama gelir ”

Değişiklikler vb. (metni değiştirmemek)

C3 ss metni. 16, 18(11), 51(7) ve 52(6) ilk olarak yürürlüğe girdiği formdadır: Yürürlükteki Tüzükte yeniden üretilmemiştir ve daha önce yapılmış olabilecek herhangi bir değişiklik veya iptali yansıtmamaktadır. 1.2.1991.

17 Taksi ücretleri. S

(1) Herhangi bir bölgede taksi kiralama ücretleri ve bir taksinin kiralanmasıyla veya kiralanmasıyla ilgili düzenlemelerle ilgili tüm diğer ücretler, bu bölüm ve bu bölümün 18. maddesi uyarınca o bölge için belirlenen ücretlerden daha fazla olmayacaktır. Davranmak. #xD

[ F12 (2) Lisans makamı, tarifelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 ay içinde (1) alt bölümünde belirtilen ücretler ve diğer ücretler için cetveller belirlemelidir. #xD

(3) (2). alt bölüm kapsamındaki terazilerin sabitlenmesinde, lisans veren makam -

(a) ücretleri veya diğer ücretleri değiştirmek,

(b) ücretleri veya diğer ücretleri aynı oranlarda sabitlemek. #xD

(4) (2) numaralı fıkra uyarınca terazileri sabitlemeden önce, lisans veren makam terazileri (4A) numaralı fıkraya göre gözden geçirmelidir. #xD

(4A) Bir incelemeyi yürütürken, lisans veren makam -

(a) kendi bölgesinde faaliyet gösteren taksi işletmecilerinin temsilcisi veya temsilcisi gibi görünen kişi veya kuruluşlara danışmak,

(b) böyle bir istişarenin ardından —

(i) mevcut ölçekleri gözden geçirin ve

(ii) yeni ölçekler önermek (değişik oranlarda veya aynı oranlarda),

(c) önerilen ölçekleri kendi bölgesinde dolaşan bir gazetede yayınlamak -

(i) önerilen ölçeklerin belirlenmesi,

(ii) önerilen ölçeklerin etkisinin açıklanması,

(iii) önerilen ölçeklerin yürürlüğe gireceği bir tarihin önerilmesi ve

(iv) İlgili tarihe kadar herhangi bir kişinin yazılı olarak beyanda bulunabileceğinin belirtilmesi ve

(d) bu tür temsilleri dikkate almak. #xD

(4B) (4A)(c)(iv) alt bölümündeki “ilgili tarih”, önerilen ölçeklerin otorite tarafından ilk yayınlanmasından en az bir ay sonrasına denk gelen, lisans veren otorite tarafından belirlenen bir tarihtir. #xD

(4C) (2) numaralı fıkra kapsamındaki terazileri sabitledikten sonra, lisans veren makam (4D) numaralı fıkra uyarınca bildirimde bulunmalıdır. #xD

(4D) Lisanslama makamı şunları yapmalıdır:

(a) ölçekleri sabit olarak belirleyin ve etkisini açıklayın,

(b) — 'nin (4E) alt bölümünde belirtilen kişileri bilgilendirin

(i) sabit olarak ölçeklerin yürürlüğe gireceği tarih ve

(ii) 18. madde uyarınca temyiz hakları.

(a) kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tüm taksi işletmecileri ve

(b) alt bölüm (4A)(a) kapsamında danışılan kişi ve kuruluşlar. ]

(5) Yukarıdaki [ F13 (4D)(b) ] alt bölümünün amaçları doğrultusunda - tarafından bildirim yapılacaktır.

(a) yukarıda F14 (4E) alt bölümünde belirtilen kişi ve kuruluşların bilinen son adreslerine, normal posta akışı içinde en geç [ F15 yedi ölçeklerin yukarıdaki (2) ] alt bölümünde veya altında sabitlenmesinden sonraki günler

(b) bildirimin bu süre içinde bu kişilere kişisel olarak tebliği. #xD

18 Taksi ücretlerine ilişkin itirazlar. S

[ F16 (1) Alt bölüm (1A)'da belirtilen herhangi bir kişi, bölüm 17(4C) uyarınca bildirimde bulunulmasını takip eden 14 gün içinde, bu ölçeklere karşı Kamunun amaçları doğrultusunda oluşturulan İskoç Trafik Bölgesi trafik komisyoncusuna itiraz edebilir. 1981 Binek Araçlar Yasası. ]

(a) bölüm 17(2)'ye göre kantarların sabitlendiği bir alanda taksi işleten herhangi bir kişi ve

(b) trafik komiserine bu tür taksi operatörlerinin temsilcisi olarak görünen herhangi bir kişi veya kuruluş. ]

(2) Trafik [ F18 komiseri ], yukarıda (1) numaralı alt bölümde belirtilen süre içinde [ F19 kendisine ] yapılmamış olmasına rağmen, bu bölüm kapsamında bir temyiz başvurusunda bulunabilir. #xD

(3) İtiraz üzerine F20. Yukarıdaki (1) nolu alt bölüm altında, trafik [ F18 komisyoncusu ] -

(a) ölçekleri onaylayın veya değiştirin veya

(i) temyizin herhangi bir aşamasında, [ F22 eğer ] [ F23 düşünüyorsa ] temyiz edenin durumu, ruhsatlandırma makamı alanında faaliyet gösteren taksi operatörlerinin önemli bir bölümünün görüşünü temsil etmiyorsa

(ii) aynı merciin aynı ölçekteki bir kararına karşı bir temyiz başvurusunda bulunmasının [F23 kararına varmasının] üzerinden iki yıldan az bir süre geçmişse ve [F23'ün] konuyu yeniden [F23'ün incelemesi gerektiğini] uygunsuz buluyorsa . #xD

(4) Bu bölüm kapsamındaki bir temyiz, temyizden vazgeçildiği tarihe veya duruma göre, temyiz edene kendisine tavsiyede bulunan bildirimde bulunulana kadar yukarıdaki (1). onun bertarafı. #xD

(5) Yukarıdaki alt bölüm (3)(a) kapsamındaki [F24 tarifelerini değiştirirse], trafik [F18 komiseri] bu cetvellerin yürürlüğe girmesi için farklı bir tarih değiştirebilir. #xD

(6) Dışişleri Bakanı, bu bölüm kapsamındaki itirazlara ilişkin usule ilişkin kurallar [yasal belge ile verilen emirle F25] koyabilir. #xD

(7) Trafik [F18 komiseri]'nin bu madde kapsamındaki temyize ilişkin kararı kesindir. #xD

(8) Trafik [F18 komiseri], [F26'nın] kararını temyiz edene ve lisans veren makama yazılı olarak bildirecek ve temyiz edene şu şekilde bildirimde bulunulacaktır:

(a) [F26'nın] kararından sonra en geç beş gün içinde, bilinen son adresine veya duruma göre kendilerine, normal posta yoluyla varmak üzere kayıtlı bir teslimat mektubu ile gönderilmesi veya & #xD

(b) bu ​​süre içinde temyiz edene bildirimin kişisel olarak sunulması. #xD

(10) Bir ruhsat makamı, bu madde kapsamındaki itirazlarla ilgili olarak trafik komisyoncuları tarafından bu madde kapsamında yapılan masrafları karşılar. #xD

[ F29 18A Taksi ücretlerinin yayımlanması ve yürürlüğe girmesi E+W+S

(1) Bölüm 17(2) kapsamında bir lisans otoritesi tarafından tartıların sabitlenmesinin ardından, lisans veren otorite -

(a) ölçeklerin yürürlüğe gireceği tarihi belirleyin ve

(b) (3) ila (5) numaralı alt bölümlere göre ölçekleri yayınlar. #xD

(2) Ölçekler, yayınlandıkları tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yürürlüğe girebilir. #xD

(3) Lisanslama makamı aşağıdakileri yapmalıdır:

(a) kendi bölgesinde dolaşan bir gazeteye ilan vererek teraziyi ilan etmek ve

(b) bu ​​ilanda terazilerin yürürlüğe gireceği tarihi belirtmek. #xD

(4) Yetkili makam, tartıları bildirmelidir -

(a) 18. bölümün (1) alt bölümü uyarınca herhangi bir itirazda bulunulmamışsa, bu alt bölümde belirtilen 14 günlük sürenin bitiminden sonra mümkün olan en kısa sürede,

(b) böyle bir temyiz başvurusu yapılmışsa, temyizin karara bağlanmasından sonra mümkün olan en kısa sürede. #xD

(5) (4) numaralı fıkranın amaçları doğrultusunda, temyizden vazgeçildiği veya temyiz edene kararının temyiz edildiğine ilişkin bildirimin verildiği tarihte bir itiraz belirlenir. ]

19 Taksi duruşları. S

(1) Bir lisanslama makamı, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren taksi operatörlerini temsil eden veya temsil eden kişi veya kuruluşlara danıştıktan sonra, herhangi bir yolda günün tamamı veya herhangi bir kısmı için taksiler için duraklar atayabilir. kendi bölgeleri içinde veya yetkili makamın sahip olduğu herhangi bir arazi üzerinde veya sahibinin rızası ile kendisine ait herhangi bir arazi üzerinde. #xD

(2) Bir lisans veren makam -

(a) işaretleri dikmek ve aydınlatmak

(b) yollarda çizgiler veya işaretler yapılmasına neden olmak

taksi duraklarının sınırlarını gösteren.'xD

(3) Bir lisanslama makamı, zaman zaman, yukarıdaki (1) numaralı alt bölümde belirtildiği gibi danıştıktan sonra, her bir durakta bulunmasına izin verilen taksi sayısını değiştirebilir ve bu durakların konumunu değiştirebilir veya bunların atanmasını iptal edebilir. #xD

(4) Taksiler için herhangi bir duruş tayin etmeden veya her bir duruşta bulunmasına izin verilen taksi sayısını değiştirmeden önce, lisans veren makam, duruşun bulunduğu bölgenin emniyet müdürlüğüne bildirimde bulunur ve ayrıca teklifi kamuya duyurur. kendi bölgelerinde dolaşan en az bir gazeteye ilan vererek ve bu teklife ilişkin olarak kendilerine yazılı olarak yapılabilecek itirazları veya beyanları, bu bildirimin ilk yayınlandığı tarihten itibaren 28 gün içinde dikkate alırlar. #xD

(5) Bu bölümdeki hiçbir şey, bir lisans makamına, herhangi bir binaya erişimi makul olmayan bir şekilde engelleyecek şekilde herhangi bir taksi durağı tayin etme veya [F30 karayolları idaresinin] rızası olmadan, herhangi bir [F31 yolu] üzerinde herhangi bir taksi durağı tayin etme yetkisi vermez. veya oraya herhangi bir levha dikemez veya aydınlatamaz veya herhangi bir yolda herhangi bir çizgi veya işaret yapılmasına neden olamaz. . . F32

20 Taksiler ve özel kiralık arabalar ve sürücüleri ile ilgili düzenlemeler. S

(1) Bu Yasanın 1. Ekinin 5(2) paragrafına bakılmaksızın, Dışişleri Bakanı yönetmeliklerle lisans makamlarının taksi, özel kiralık araba, taksi şoförleri veya özel kiralık araba ehliyetleri ile ilgili olarak, Yönetmeliklerde öngörülebilecek bu tür koşullar veya koşul sınıfları, bu şekilde öngörülebilecek diğer koşulları veya koşul sınıflarını empoze etmez [ F33 ve bu koşulların getirilmesini sağlayabilir veya duruma göre, farklı alanlar veya alan sınıfları için empoze edilebilir ve farklı taksi veya özel kiralık araç kategorileri ile ilgili olarak farklı koşullar veya koşul sınıfları öngörülebilir. ]

(2) Dışişleri Bakanı F34 yönetmeliklerine göre olabilir. Bu Yasanın 10(4) bölümünün amaçları doğrultusunda araçların tiplerini, boyutlarını ve tasarımlarını belirler ve bunu yaparken farklı alanlara göre farklı araç türleri, boyutları veya tasarımları önerebilir. #xD

[ F35 (2A) Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı fıkraların genelliğine halel getirmeksizin, bu fıkralardaki düzenlemeler, engellilerin taksilerde taşınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanına gerekli veya uygun görülen hükümler getirebilir. kişiler ([2010 Eşitlik Yasasının F36 bölüm 6 ] anlamı dahilinde) ve bu hüküm özellikle aşağıdakileri belirtebilir -

(a) tekerlekli sandalyelerin, rehber köpeklerin, işitme köpeklerinin ve diğer köpek kategorilerinin taşınmasına ilişkin gereklilikler

(b) bu ​​tür herhangi bir hükmün uygulanacağı tarih ve ne ölçüde uygulanacağı ve

(c) herhangi bir taksi veya taksi şoförü ile ilgili olarak bu hükümden muafiyet tanınabileceği durumlar,

“rehber köpek”, kör bir kişiye rehberlik etmek üzere eğitilmiş bir köpek anlamına gelir

“işiten köpek”, sağır bir kişiye yardım etmek üzere eğitilmiş bir köpek anlamına gelir ve

“Diğer köpek kategorileri”, Dışişleri Bakanının reçete edebileceği, kendisinin reçete edebileceği türden engelleri olan engelli kişilere yardımcı olmak üzere eğitilmiş diğer köpek kategorileri anlamına gelir. ]

[ F37 (2AA) İskoç Bakanlar, yönetmeliklerle, engelli kişilerin özel kiralık arabalarında taşınmasıyla ilgili olarak kendilerine gerekli veya uygun görülen hükümler getirebilirler (2010 Eşitlik Yasası'nın F38 bölüm 6'sı anlamında) ) ve bu hüküm özellikle şunları öngörebilir -

(a) rehber köpeklerin, işiten köpeklerin ve diğer köpek kategorilerinin taşınmasına ilişkin gereklilikler

(b) bu ​​tür herhangi bir hükmün uygulanacağı tarih ve ne ölçüde uygulanacağı ve

(c) herhangi bir özel kiralık araç veya özel kiralık araç sürücüsü ile ilgili olarak bu hükümden muafiyet tanınabileceği durumlar,

ve bu alt bölümde “rehber köpek”, “işiten köpek” ve “diğer köpek kategorileri” yukarıdaki (2A) alt bölümündeki ile aynı anlama sahiptir. #xD

(2AB) Yukarıdaki (2AA) alt bölümü altındaki düzenlemeler, suçların oluşturulmasını ve suçluların, standart ölçekte 3. seviyeyi aşmayan bir para cezasına mahkum edilmesinden sorumlu tutulmasını sağlayabilir. #xD

(2AC) Yukarıdaki (2AA) alt bölümü altındaki düzenlemeler, İskoç Parlamentosu'nun bir kararı uyarınca iptale tabi olan yasal düzenleme ile yapılır. ]

(3) [Yukarıdaki F39 alt bölüm (1) veya (2)] kapsamındaki düzenlemeler, Parlamento Kamarası'nın bir kararı uyarınca iptale tabi olan kanuni düzenleme ile yapılır. #xD

Değişiklikler vb. (metni değiştirmemek)

21 Suçlar. S

(a) işletilmesinin gerekli olduğu ancak ruhsatlı olmadığı veya sürücünün olması gerektiği halde ruhsatlı olmadığı bir alanda bir taksi işletir veya taksinin işletilmesine izin verir veya

(b) faaliyetinin gerekli olduğu ancak ruhsatlı olmadığı veya sürücünün olması gerektiği halde ehliyetli olmadığı bir alanda özel bir kiralık arabada yolcu alır veya yolcuların özel bir kiralık araba tarafından alınmasına izin verirse, xD

bu kişi bir suç işlemiş olacak ve mahkumiyet kararının kısa verilmesi halinde [standart ölçekte F40 seviye 4]'ü aşmayan bir para cezasına çarptırılacaktır.

(2) Yukarıdaki (1) numaralı fıkra, bir taksi veya özel kiralık arabanın, faaliyetinin veya sürücüsünün ehliyetinin olmadığı bir alanda, kiralama talebinin şoförü tarafından alınması halinde geçerli değildir [ F41 ( umuma açık bir yerde, içinde taşınacak kişiden veya onun adına hareket eden bir kişiden, oradan başlayan bir yolculuk için ve sonra) ] iken—

(a) faaliyetinin ve sürücüsünün ruhsatlandırıldığı alanda veya bölümünde;

(b) o bölgede veya kısımda başlayan veya orada sona erecek olan veya

(c) kiralık bir yolculuğun tamamlanmasından hemen sonra o bölgeye veya bölüme geri dönmek. #xD

(3) Yukarıdaki (1)(b) bendi, eğer yürürlükteyse, çalıştırılması veya sürücüsünün ruhsatlı olmadığı bir alanda bir aracın çalıştırılması için geçerli değildir -

(i) araçla ilgili olarak, 1847 tarihli M5Town Polis Maddeleri Yasasının 37. bölümü (hackney arabalarının ruhsatlandırılması) veya 1976 tarihli M6Yerel Yönetim Yasasının (Çeşitli Hükümler) 48. bölümü (özel kiralık araçların ruhsatlandırılması) kapsamında bir lisans ve xD

(ii) sürücüsü ile ilgili olarak, 1847 tarihli söz konusu Kanunun 46. maddesi (hackney taşıma sürücülerinin ruhsatlandırılması) veya duruma göre, 1976 tarihli söz konusu Kanunun 51. maddesi (özel kiralık sürücülerin ruhsatlandırılması) kapsamındaki bir ehliyet Araçlar). #xD

[ F42 (3A) Yukarıdaki (1)(b) alt bölümü, yürürlükte olduğu takdirde, çalıştırılması veya sürücüsünün ruhsatlı olmadığı bir alanda bir aracın çalıştırılması için geçerli değildir -

(a) araçla ilgili olarak, 1998 tarihli Özel Kiralık Araçlar (Londra) Yasası'nın 7. bölümü ve

(b) Sürücüsü ile ilgili olarak, bu Yasanın 13. maddesi uyarınca bir ehliyet. ]

(4) Bir araçla ilgili olarak taksi ehliyeti veya özel araç kiralama ruhsatı sahibi olan bir kimsenin, duruma göre mevcut taksi ehliyeti veya özel araç kiralama ehliyeti olmayan başka bir kişiye izin vermesi halinde, aracı taksi olarak veya duruma göre özel kiralık araba olarak kullanmak, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyet kararının hemen ardından [standart ölçekte F40 seviye 4]'ü aşmayan bir para cezasına çarptırılır. #xD

(5) Herhangi bir kişi, taksi kiralama veya bu Kanunun 17 ve 18. maddelerinde belirlenen ölçüleri aşan taksimetre ile donatılmış özel bir kiralık araba kiralaması için ücret veya diğer ücretler talep ederse, bir suçtan suçlu olacak ve yargısız infaz durumunda [standart ölçekte F40 seviye 4]'ü aşmayan bir para cezasına çarptırılacaktır. #xD

(6) Herhangi bir kimse, taksimetrenin mührünü haklı bir sebep olmaksızın kırarsa veya taksimetredeki mührün kırıldığını bilerek taksi veya özel kiralık araç işletir veya kullanırsa, suçlu olur ve yargısız infazdan sorumlu olur, [standart ölçekte F40 seviyesi 4 ]'ü geçmeyen para cezasına veya 60 günü aşmayan bir süre için hapis cezasına veya her ikisine birden. #xD

(7) Herhangi bir kişi, makul bir mazereti olmaksızın, bu Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca bir lisans makamı tarafından bu duruşun tayin edildiği herhangi bir süre boyunca, taksi dışındaki herhangi bir aracın taksiler için herhangi bir duruşta beklemesine neden olur veya izin verirse, bir suçtan suçlu ve yargısız mahkûmiyet halinde [standart ölçekte F40 seviye 2]'yi aşmayan bir para cezasına çarptırılabilir. #xD

(8) Yukarıdaki (7) nolu alt bölümün etkisine ilişkin bildirim, 1967 tarihli M7 Karayolu Trafik Düzenleme Yasasının 54. maddesi kapsamındaki yetkileri uyarınca Dışişleri Bakanı tarafından yetkilendirildiği şekilde belirtilebilecek trafik işaretleri ile belirtilecektir. #xD

22 Belirli araçlar için kaydetme vb. S

Bu Yasanın 10 ila 21. bölümlerindeki hiçbir şey (21. bölümün (7) alt bölümü hariç) —

(a) yapılan aracın kiralanması için bir sözleşme uyarınca aracın taksi veya özel kiralık araç olarak ruhsatlı olmadığı bir alana yolcu veya eşya getirmek ve onları çıkarmak için kullanılan bir araca başvurmak alan dışında araç kiralamaya uygun değilse alanı içinde

(b) bir cenaze veya düğün ile bağlantılı olarak kullanılan bir araca başvurmak

(c) 24 saatten az olmayan bir süre için münhasır kiralaması için bir sözleşme kapsamında yolcu taşımak için kullanılan herhangi bir araca uygulanır. #xD

23 10'dan 22'ye kadar olan bölümlerin yorumlanması. S

(1) Bu Kanunun 10'dan 22'ye kadar olan bölümlerinde —

“Taksi”, içinde taşınacak kişi (veya onun adına hareket eden bir kişi) ile sürücüsü arasında halka açık bir yerde yapılan düzenlemelerle, oraya ve oradan başlayan bir yolculuk için kullanılan bir kiralık araba anlamına gelir ve

“özel kiralık araç”, bu alt bölüm anlamında taksi dışında bir kiralık araç anlamına gelir.'xD

(2) Yukarıdaki (1) numaralı alt bölümde "kiralık araba", sürücüsü olan bir motorlu araç anlamına gelir (bir araç, 1981 tarihli M8 Kamu Yolcu Araçları Yasası'nın 1(1)(a) bölümünün anlamı dahilinde bir kamu hizmeti aracıdır). ) kâr amacı güterek, kişisel taşıma için kamu tarafından kiralanmaya müsait olan. #xD

(3) Taksi olarak işletilmesi için ruhsatı bulunan bir aracın, herhangi bir durumda, yukarıdaki (1) numaralı alt bölümde atıfta bulunulan şekilden farklı bir şekilde kiralık araba olarak kullanılmasına rağmen, ilgili kanunlar taksi olarak işletilmesi ve bu şekilde sürülmesi (bu Kanundaki bu tür kanunlar dahil olmak üzere) yine de onunla ilgili olarak uygulanacaktır ve bu durumdaki diğer angajman şekli, kendi başına, taksinin çalışmasına veya sürülmesine neden olmayacaktır. lisanslı taksi, bu Yasanın amaçları doğrultusunda, yukarıdaki (1) numaralı alt bölüm anlamında özel bir kiralık arabanın işletilmesi veya sürülmesi olarak kabul edilecektir. #xD

İkinci el satıcıların ruhsatlandırılması ve düzenlenmesi S

24 İkinci el bayi lisansları. S

(1) Aşağıdaki (3) numaralı fıkra saklı kalmak kaydıyla, ikinci el satıcı olarak faaliyet gösterebilmek için “ikinci el satıcı lisansı” olarak anılacak bir lisans gerekir. #xD

(2) Bu maddede ve bu Kanunun 25 ila 27 ve 36. maddelerinde “ikinci el satıcı”, ikinci el eşya veya her türlü eşyanın satıcısı olarak ticaret yapan kişi anlamına gelir. #xD

(3) Faaliyetlerini sürdürmek için ikinci el bayilik lisansı aranmaz -

(a) bir rehincinin işi (yani, 1974 tarihli M9Consumer Credit Act kapsamında düzenlenmiş bir anlaşma kapsamında, bir eşyayı rehin olarak alan bir kişi)

(b) münhasıran bu Kanun kapsamında lisanslı ikinci el satıcılardan satın alan bir toptancı satıcısı olarak bir işletme

[ F43 (c) bir hayır kurumunun işi (yani, İskoç Yardım Kuruluşu Siciline kayıtlı bir kuruluş) ]

(d) ikinci el eşya veya eşya satıcısı olarak, tesadüfen bu eşya veya eşya satıcısının işi olmayan başka bir iş

(e) ya kiralama-satın alma sözleşmeleri, koşullu satış sözleşmeleri veya kredili satış sözleşmeleri (1974 M10Tüketici Kredi Yasası'nın 189(1) bölümünde tanımlandığı gibi) yoluyla mal edinimini finanse eden veya malların kullanımını finanse eden bir işletme işe alım anlaşmaları yoluyla. #xD

(4) Bu Yasanın Ek 1'inin 5. paragrafına halel getirmeksizin, bir ruhsatlandırma makamı, emniyet müdürü ile görüştükten sonra, ikinci el bir satıcı ruhsatına, satıcının stok durumu ile ilgili kayıtların tutulmasını gerektiren koşullar ekleyebilir. ekli ticaret ve koşullar, bu alt bölüm kapsamındaki makamın yetkisine halel gelmeksizin, aşağıdakilere ilişkin hükümler içerebilir:

(a) bu kayıtlara dahil edilecek bilgiler

(c) tutulacakları tesisler ve

(d) tutulacakları süre. #xD

(5) İşi gereği ikinci el bir motorlu aracı yeniden satmak amacıyla alan ikinci el satıcısı, aracı aldığında aracın kilometre sayacına yapılan kilometre okumasının kaydını tutar. #xD

(6) Yukarıdaki alt bölüm (5)'e aykırı davranan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyet kararı verilmesi halinde [standart ölçekte F44 seviye 3]'ü aşmayan bir para cezasına çarptırılabilir. #xD

(7) Yukarıdaki (6) bendine göre bir suç isnat edilen kişinin, suçun işlenmesini önlemek için her türlü özeni gösterdiğini kanıtlaması savunmadır. #xD

25 Ticari stokların elden çıkarılması. S

(1) İkinci el satıcı, aşağıdaki (2) ve (3) alt bölümlerine ve bu Yasanın 27. bölümüne tabi olmak üzere, 48 saatin sonuna kadar (herhangi bir zaman hariç) ticaretteki stokunun hiçbir parçasını elden çıkarmayacaktır. Cumartesi veya Pazar) satın aldıktan sonra. #xD

(2) Bayi tarafından halka açık bir toplulukta edinilen ve işyerine getirilmeden elden çıkarılan hiçbir eşyaya yukarıdaki (1) numaralı fıkra uygulanmaz. #xD

(3) Bir ruhsatlandırma makamı, ikinci el satıcılık ruhsatı verilmesi üzerine veya daha sonra herhangi bir zamanda, satıcının başvurusu üzerine ve emniyet müdürü ile görüştükten sonra, yukarıdaki fıkra (1)'in satıcı tarafından elden çıkarılmasına uygulanmamasını emredebilir. ticari stoğunun veya herhangi bir belirli bölümünün herhangi bir kaleminin veya belirli bir kalemin veya kalem sınıfının satıcısı. #xD

(4) Yukarıdaki alt bölüm (3) kapsamındaki bir sipariş -

(a) makamın uygun gördüğü koşullara tabi tutulacaktır

(b) siparişin ilgili olduğu bayi tarafından halen elde edilecek olan ticari stok veya bunların kalemleri ile ilgili veya

(c) lisans veren makam tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya iptal edilebilir. #xD

(5) Yukarıda (3) numaralı alt bölümde "belirtilmiş", o alt bölüm kapsamındaki bir sırayla belirtilen anlamına gelir. #xD

(6) İkinci el satıcı lisansı sahibi, bu bölüm ve bu Ek 1'in 24(3) ila (9) ve (11) ve (12) paragrafları uyarınca lisans makamının kararına karşı şerife itiraz edebilir. Kanun, gerekli değişikliklerle birlikte, bu alt bölüm kapsamındaki bir itiraz için geçerli olacaktır. #xD

(7) Yukarıdaki (1) numaralı fıkraya aykırı davranan herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyet kararının alınması halinde [standart ölçekte F45 seviye 3]'ü aşmayan bir para cezasına çarptırılır. #xD

26 İkinci el eşya satıcıları: suçlar vb. S

(1) İkinci el bir satıcıya herhangi bir şey satarken, satıcıya sahte bir isim veya adres veren herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve yargısız infaz üzerine, standartta [ F46 seviye 3'ü aşmayan bir para cezasına çarptırılır. ölçek ] . #xD

(2) Bir ikinci el satıcısına işi sırasında herhangi bir şey teklif edilirse ve bunun çalındığına veya başka bir şekilde hukuka aykırı olarak elde edildiğine inanmak için bir nedeni varsa, aşağıdaki alt bölüm (3)'e tabi olarak, bunu sunan kişiyi gözaltına alabilir. ve bir polis memuru o kişiyi tutuklayabilir ve onu ele geçirebilir. #xD

(3) Yukarıdaki (2). alt bölümdeki hiçbir şey, ikinci el satıcısına bir kişiyi bir polis memurunun katılımını sağlamak için makul olarak gerekli olandan daha uzun süre alıkoyma yetkisi vermez. #xD

(4) Bir kişinin yalnızca yukarıdaki (2). fıkra uyarınca iyi niyetle tutulması sonucunda hiçbir hukuki sorumluluk doğmaz. #xD

27 Suçtan hüküm giymiş ikinci el tüccarlarla ilgili olarak mahkemenin görevleri. S

(1) İkinci el satıcısı, ikinci el ticaretle ilgili bir suçtan hüküm giydiği takdirde, hüküm giydiği mahkeme, bu Yasanın 7 (6). bu mahkûmiyet ve (varsa) ceza, mahkûmiyet tarihinden itibaren 6 gün içinde mahkeme katibi tarafından ruhsatı veren ruhsat makamına iletilir. #xD

(2) İkinci el satıcısının hüküm giydiği durumlarda -

(a) ikinci el ticaretle ilgili bir suçun veya

(b) mahkemenin kanaatine göre sahtekârlık içeren bir suç,

mahkeme, vermeye yetkili olduğu diğer herhangi bir karara ek olarak, edindiği ikinci el eşyayı, ediniminden sonraki 7 günlük sürenin dolmasına kadar elden çıkarmamasına karar verebilir.

(3) Yukarıdaki (2). fıkra uyarınca bir karar verirken, mahkeme, yürürlükte kalacağı 2 yılı aşmayan bir süre belirler, ancak mahkeme, kişinin başvurusu üzerine böyle bir kararı her zaman iptal edebilir. kiminle alakalı. #xD

(4) Kendisiyle ilgili olarak yukarıdaki alt bölüm (2) uyarınca verilen bir emre uymayan herhangi bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyet kararının alınması halinde [standart ölçekte F47 seviye 4]'ü aşmayan bir para cezasına çarptırılabilir. veya 60 günü geçmemek üzere hapis cezasına veya her ikisine birden. #xD

[ F48 Bıçak satıcılarının ruhsatlandırılması ve düzenlenmesi E+W+S

F48 Ss. Hapis Cezaları ve Silahlar (İskoçya) tarafından 27A-27S ve çapraz başlık eklenmiştir (1.11.2007 belirli amaçlar için, 1.6.2009 belirli amaçlar için, 1.9.2009 belirli amaçlar için, 1.6.2010 halihazırda yürürlükte olmadığı sürece) 2007 Yasası (asp 17), ss. 58, 67(2) S.S.I. 2007/431, sanat. 3, sch., S.S.I. 2009/197, sanat. 2, Ş.

27A Bıçak bayi lisansları E+W+S

(1) (2) numaralı fıkrada belirtilen herhangi bir maddede bayi olarak faaliyet gösterebilmek için “bıçakçılık lisansı” olarak anılacak bir lisans gereklidir. #xD

(a) bıçaklar (bıçakları 3,5 inç (8,91 cm)'yi geçmeyen [F49 katlanır cep bıçakları veya evde kullanım için tasarlanmış bıçaklar] dışında)

[ F50 (aa) hançerler (bıçakları 3,5 inç (8,91 santimetre) uzunluğunu aşmayan kirpanlar veya skean dhus hariç) ]

(b) bıçak ağızları (evde kullanım için tasarlanmış olanlar hariç)

(ii) sivri uçlu,

ve kişinin yaralanmasına neden olacak şekilde yapılmış veya uyarlanmış. #xD

(3) Bıçak satıcılığı ruhsatında, satıcının faaliyet gösterdiği faaliyetin yanı sıra faaliyetin yürütüleceği veya yürütüleceği yer de belirtilir. #xD

(4) Alt bölümlerde (1) ve (3)'te "satıcı", tamamen veya kısmen aşağıdakilerden oluşan bir işi yürüten kişi anlamına gelir:

(c) satışa sunma veya kiralama

(d) satışa veya kiralamaya teşhir etmek

bir iş veya meslek faaliyetinde bulunmayan kişiler için (2) numaralı fıkrada belirtilen herhangi bir madde ((a) ila (f) paragraflarında belirtilen faaliyetlerin tesadüfen gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, bunun dışında bölümü, bir bıçak satıcısı lisansı gerektirir). #xD

(5) (4) numaralı fıkrada, (2) numaralı fıkrada belirtilen bir madde ile ilgili “satış” —

(i) böyle bir makalenin açık artırma ile satılması

(ii) böyle bir eşya için (kısmen veya tamamen) ödemeli mal veya hizmetleri kabul etmek, ancak

(b) bu ​​tür bir eşyanın bir başkası adına bir kişi tarafından (açık artırma yoluyla veya başka bir şekilde) satılmasını içermez.

ve “satış” buna göre yorumlanmalıdır. #xD

(6) Alt bölüm (4) amaçları için, bir eşya, sahibi dışında bir kişi tarafından (açık artırma yoluyla veya başka bir şekilde) satışa çıkarılmışsa, satışa arz edilmiş olarak değerlendirilmeyecektir. #xD

(7) İskoç Bakanlar, aşağıdaki şekilde alt bölüm (2)'yi düzenleyerek değiştirebilirler -

(a) makaleleri veya makale sınıflarını ekleyin

(b) makalelerin tanımlarını veya 'xD' maddesinin sınıflarını değiştirmek

(c) makaleleri veya makale sınıflarını kaldırmak. #xD

(8) İskoç Bakanlar sipariş üzerine -

(a) "bayi" tanımını değiştirmek için (4) alt bölümünü değiştirin.

(b) o alt bölümün (veya değiştirilmiş haliyle o alt bölümün) amaçları doğrultusunda işletme olarak kabul edilmeyecek faaliyet tanımlarını belirtin. #xD

(9) (8)(a) alt bölümündeki yetki, özellikle iş tanımları ekleme yetkisini içerir. #xD

Değişiklikler vb. (metni değiştirmemek)

27B Bıçak satıcısı lisansları için başvurular: not E+W+S

(1) Bir ruhsat makamı, bir bıçak satıcısı ruhsatının verilmesi veya yenilenmesi için kendisine yapılan her başvurunun kamuya duyurulmasını sağlamalıdır. #xD

(2) Ek 1'in 2. paragrafının (8) alt paragrafı, o paragrafın (7) alt paragrafı uyarınca kamuya duyuru yapılmasına uygulandığı gibi, alt bölüm (1) uyarınca kamuya duyuru yapılmasına da uygulanır. #xD

27C Bıçak bayi lisansları: koşullar E+W+S

(1) Bir bıçak satıcısının ruhsatını verirken veya ruhsatını yenilerken, bir ruhsat makamı —

(a) İskoç Bakanları tarafından (özellikle veya genel olarak) belirtilen koşullar lisansa eklenmelidir

(b) Ek 1'in [ F51 bölüm 3B ve ] paragraf 5'ine halel getirmeksizin, lisansa farklı maddeler veya maddesinin farklı sınıfları ile ilgili farklı koşullar ekleyebilir.

(c) bu [ F52 bölümü ve ] paragrafına halel getirmeksizin, aşağıdakilerle ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak lisans koşullarını ekleyebilir:

(i) lisans sahibi tarafından kayıtların tutulması

(ii) 27A(2) ve bölümlerinde belirtilen eşyaların saklanması

(iii) bu tür makalelerin gösterimi. #xD

(2) Alt bölüm (1)(a) kapsamındaki bir emir, farklı eşyalara veya farklı eşya sınıflarına uygulanacak farklı koşullar sağlayabilir. #xD

27D Bıçak satıcısı lisansı sahibine bilgi verilmesi E+W+S

(1) Alt bölüm (2), bir bıçak satıcısı lisansı sahibinin (“satıcı”) —

(a) bir kişiden lisansta belirtilen türde bilgi edinmesi lisans tarafından gerekli olması ve

(b) bayinin (sözlü, yazılı veya başka bir şekilde) kişiden bilgi talep etmesi. #xD

(2) (1)(b) bendindeki bir talebe cevaben bilerek veya pervasızca yanlış bilgi veren bir kişi veya kişi adına hareket eden herhangi bir kişi, bir suçtan suçludur ve özet mahkûmiyet nedeniyle cezaya çarptırılmamakla yükümlüdür. standart ölçekte 3. seviyeyi aşıyor. #xD

27E Bıçak satıcısı lisansları: E+W+S makalelerine girme, arama ve el koyma garantileri

(1) Alt bölüm (2), bir sulh hakimi veya şerifin aşağıdaki yeminli delillerle tatmin olması halinde uygulanır:

(a) alt bölüm (3) geçerlidir ve

(b) alt bölüm (4) veya (5) geçerlidir. #xD

(2) Sulh hakimi veya şerif, bir polis memuruna veya yetkili bir memura yetki veren bir emir verebilir.

(a) arama emrinde belirtilen binalara girmek ve arama yapmak ve

(b) ilgili herhangi bir eşyayı ele geçirmek ve kaldırmak için. #xD

(3) Bu alt bölüm, bir kişinin (“şüpheli”) herhangi bir binada 27A maddesi uyarınca bıçak satıcısı ruhsatının gerekli olduğu bir faaliyette bulunduğundan şüphelenmek için makul gerekçeler varsa geçerlidir. #xD

(4) Bu alt bölüm, faaliyete ilişkin olarak yürürlükte bıçak bayiliği ruhsatı bulunmaması durumunda uygulanır. #xD

(5) Bu bent, faaliyetle ilgili olarak bıçak satıcılığı ruhsatının yürürlükte olması, ancak şüphelinin ruhsatın bir şartına uymadığı veya yerine getirmediği konusunda makul şüpheler bulunması halinde uygulanır. #xD

27F Polis ve yetkili memurların yetkileri E+W+S

(1) Bir polis memuru veya yetkili bir memur, 27E(2) maddesi uyarınca verilen bir emri yerine getirirken makul gücü kullanabilir. #xD

(2) 27E(2) maddesi uyarınca verilen yetkiler kapsamında herhangi bir binaya girmek üzere olan, girmekte olan veya girmiş olan üniformalı olmayan bir polis memuru, bina içinde veya üzerinde bir kişi tarafından istenmesi halinde, kimliğini üretir. #xD

(3) Yetkili bir memur, 27E(2) maddesi uyarınca verilen yetkiler kapsamında herhangi bir binaya girmek üzereyse, giriyorsa veya girmişse, bina içinde veya üzerinde bir kişi tarafından istenmesi halinde, yetki belgesini ibraz etmelidir. #xD

(4) Bir polis memurunun (2)'nci fıkra uyarınca kimliğini göstermesi gerekiyorsa, binaya girme veya binayı arama veya duruma göre orada kalma veya binayı teslim edene kadar aramayı sürdürme hakkı yoktur. #xD

(5) Yetkili bir memurun (3)'üncü fıkra uyarınca yetkisini ibraz etmesi istenmişse, bu kişi, mülke girme veya arama yapma veya duruma göre, beyanda bulununcaya kadar orada kalma veya binayı aramaya devam etme hakkına sahip değildir. o. #xD

(a) 27E(2) maddesi uyarınca verilen bir izin uyarınca hareket eden bir polis memurunun veya yetkili bir memurun, makul bir mazereti olmaksızın herhangi bir binaya veya

(b) bir polis memurunun veya bu şekilde hareket eden yetkili bir memurun herhangi bir binaya girişini veya binayı aramasını engellerse,

bir suçtan suçludur ve standart ölçekte 3. seviyeyi aşmayan bir para cezasına özet mahkumiyetten sorumludur. #xD

(7) 27E(2) maddesi uyarınca verilen bir tutuklama emriyle el konulan ve çıkarılan her türlü ilgili eşya, şüpheli aleyhine takibat sonuçlanıncaya kadar alıkonulabilir. #xD

(8) (7) numaralı fıkranın amaçları doğrultusunda, bir şüpheliyle ilgili işlemler aşağıdaki durumlarda sonuçlandırılır:

(a) suçlu bulunur ve suçtan mahkûm edilir veya başka bir şekilde yargılanır

(c) suçla ilgili takibatlara devam edilmez

(d) hakkında kovuşturma yapılmamasına karar verilir. #xD

(9) Bu bölümde, “şüpheli”, 27E(3) maddesine göre yorumlanacaktır. #xD

27G Belgeleri inceleme gücü E+W+S

(1) Alt bölüm (2) şu durumlarda geçerlidir:

(a) bir polis memurunun veya yetkili bir memurun, 27A maddesi uyarınca bıçak satıcılığı ruhsatı gerektiren bir faaliyetin yürütülmekte olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa ve

(b) faaliyetle ilgili olarak böyle bir lisans yürürlükte değildir. #xD

(2) Polis memuru veya yetkili zabit -

(a) ilgili bir kişinin faaliyetle bağlantılı herhangi bir kaydı veya diğer belgeleri sunmasını talep etmek,

(b) bu ​​tür kayıtları veya belgeleri incelemek ve

(c) bu tür kayıtların veya belgelerin kopyalarını veya alıntılarını almak. #xD

(a) (2) numaralı fıkra uyarınca kayıt veya belge ibraz etmesi ve

(b) makul bir mazereti olmaksızın başarısız olursa,

bir suçtan suçludur ve standart ölçekte 3. seviyeyi aşmayan bir para cezasına özet mahkumiyetten sorumludur. #xD

(4) Alt bölüm (2) — tarafından verilen yetkiyi kullanmadan önce

(a) üniformasız bir polis, kimliğini ilgili kişiye ibraz etmelidir

(b) Yetkili bir görevli, yetki belgesini ilgili kişiye ibraz etmelidir. #xD

(5) Bu bölümün amaçları bakımından, eğer polis memuru veya yetkili memurun, kişinin kayıtlara veya belgelere erişimi olduğuna inanmak için makul gerekçeleri varsa, bir kişi “ilgili” sayılır. #xD

27H Bölüm 27E - 27G: yorumlama E+W+S

(1) 27E ve 27F bölümlerinde —

“tesisler” bir araç veya gemiyi içerir

“ilgili madde”, 27A bölümünün (2) numaralı alt bölümünün (a) ila (d) paragraflarından herhangi birinde belirtilen bir makale anlamına gelir. #xD

(2) 27E'den 27G'ye kadar olan bölümlerde, "yetkili memur", 27E, 27F veya duruma göre 27G amaçları için makam tarafından yetkilendirilmiş bir lisans makamının memuru anlamına gelir. #xD

27J El koyma emirleri E+W+S

(1) Alt bölüm (2), bir kişinin (“fail”) ilgili bir madde ile ilgili olarak 7. bölümün (A1) veya (2) alt bölümü kapsamındaki bir suçtan mahkûm edilmesi durumunda geçerlidir —

(a) bölüm 27E(2) veya kapsamında verilen bir izin nedeniyle el konan

(b) ilgili zamanda suçlunun elinde veya kontrolünde. #xD

(2) Failin hüküm giydiği mahkeme, ilgili maddeye göre müsadere (“müsadere kararı”) verebilir. #xD

(3) Mahkeme müsadere kararı verebilir -

(a) Suçla ilgili olarak faille başka bir şekilde ilgilenip ilgilenmediği ve

(b) herhangi bir kanun hükmünde müsadere ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya bakılmaksızın. #xD

(4) Bir müsadere kararı verilip verilmeyeceğini değerlendirirken, mahkeme aşağıdakileri dikkate almalıdır -

(a) ilgili makalenin değeri ve

(b) emrin verilmesinin fail üzerindeki muhtemel mali ve diğer etkileri (mahkemenin vermeyi düşündüğü diğer herhangi bir emirle birlikte ele alındığında). #xD

“ilgili makale”, 27A bölümünün (2) numaralı alt bölümünün (a) ila (d) paragraflarından herhangi birinde belirtilen bir makale anlamına gelir.

suçlunun suç nedeniyle tutuklanma zamanı veya

suçla ilgili olarak sanık olarak anıldığı zaman. #xD

27K El koyma kararının etkisi E+W+S

(1) 27J(2) maddesi uyarınca bir müsadere emri, suçluyu ilgili olduğu mülk üzerinde sahip olduğu her türlü haktan mahrum etmeye çalışır. #xD

(2) Bir müsadere emrinin ilgili olduğu mülk, polisin mülkiyetine alınmalıdır. #xD

(3) Suçlunun mahkûm edildiği mahkeme, aşağıdakileri yapan bir kişinin başvurusu üzerine -

(a) bir müsadere emrinin ilgili olduğu ancak

(b) kaybedildiği suçlu değil,

Mahkemeye mülkün sahibi olduğu anlaşılırsa, mülkün başvurana teslimi için bir emir ("kurtarma emri") verin. #xD

(4) (3) numaralı fıkra kapsamında başvuru yapılmalıdır -

(a) Erteleme Yasası tarafından öngörülen şekilde ve

(b) el koyma kararının verildiği tarihten itibaren 6 aylık sürenin bitiminden önce. #xD

(5) Bir başvuru, ancak başvuru sahibi mahkemeyi tatmin ederse kabul edilebilir:

(a) suçlunun mülke sahip olmasına rıza göstermemiş veya

(b) suçun işlenmesinin muhtemel olduğunu bilmiyordu ve şüphelenmek için hiçbir nedeni yoktu. #xD

(6) Bir kişinin, bir geri alma emriyle bir başkasının tasarrufunda bulunan bir mülkü geri alma hakkı varsa, bu hak —

(a) siparişin verildiği günden başlayarak 6 aylık sürenin bitiminden önce herhangi bir zamanda geri ödeme emrinin verilmesinden etkilenmez

(b) bu ​​sürenin sonunda kaybedilir. #xD

(7) İskoç Bakanlar, aşağıdaki durumlarda, bir müsadere emri kapsamında müsadere edilen mülkün elden çıkarılması için veya bununla bağlantılı olarak, talimatla hüküm koyabilirler -

(a) El koyma kararının verildiği veya

(b) böyle bir uygulama başarılı olmamıştır. #xD

(8) Alt bölüm (7) kapsamındaki bir emir, özellikle -

(a) elden çıkarmadan elde edilen herhangi bir gelirle ilgilenmek

27L Ortaklıklara göre suçlar E+W+S

- kapsamında bir ortaklık tarafından işlenen bir suç olduğunda

(a) 5. bölüm (suçun bıçak satıcısı ehliyetiyle ilgili olduğu ölçüde)

(b) 7. bölüm (suçun ilgili olduğu kadarıyla)

bir ortağın, ortağın rızasıyla veya göz yummasıyla veya herhangi bir ihmaline atfedilebilir olduğu kanıtlanırsa, ayrıca ortaklık suçtan suçludur ve aleyhine takibat ve buna göre cezalandırılması gerekir. . #xD

27M Uygun lisans gerekli E+W+S

Bir kişinin bir işi yürüttüğü yerde —

(a) 24. bölüm uyarınca ikinci el satıcı lisansı ve

(b) 27A bölümü uyarınca bıçak satıcısı lisansı gerektirir,

kişi, her bir faaliyet için uygun lisansa ihtiyaç duyar. #xD

27N Uzaktan bıçak satışı vb. E+W+S

(1) Bu bölüm, 27A(2)- bölümünde belirtilen bir eşyanın satışı ile bağlantılı olarak geçerlidir.

(a) satışın ardından eşyanın gönderildiği tesisler ("ilgili tesisler"), eşya siparişinin alındığı yerler ("satış tesisleri") ile aynı değildir,

(b) ilgili tesisler İskoçya'dadır ve

(c) satış yeri İskoçya'da değil. #xD

(2) Bu Yasanın amaçları bakımından, eşyanın satışı, ilgili tesislerde yapılıyormuş gibi muamele görecektir. #xD

27P Farklı yerel yönetim alanlarında satış ve sevkiyatlar E+W+S

(1) Alt bölüm (2), bölüm 27A(2)- 'de belirtilen bir eşyanın satışı ile bağlantılı olarak geçerlidir.

(a) ilgili tesisler bir yerel yönetim alanında bulunuyorsa ve

(b) satış yeri, bölüm 2(2) uyarınca, ürün siparişinin alınmasıyla ilgili olarak lisans veren makam olan başka bir yerel makamın bölgesinde bulunuyorsa. #xD

(2) Bu Yasanın amaçları doğrultusunda, eşyanın satışı gerçekleşmiş olarak kabul edilecektir -

(a) ilgili tesislerde ve

(3) Bu bölümdeki “ilgili mülk” ve “satış yeri”, 27N bölümündeki ile aynı anlamlara sahiptir. #xD

27Q Lisans koşulları arasındaki çelişkiyi önleme görevi E+W+S

(1) (2) numaralı fıkra, bir ruhsat makamına, o makam tarafından verilen bıçakçılık ruhsatı sahibi tarafından ikinci el satıcılık ruhsatı verilmesi veya yenilenmesi için başvuruda bulunulması halinde uygulanır. #xD

(2) Ruhsat veren makam, başvuruyu kabul ederken, bıçak satıcısının ruhsat şartı ile çelişen veya tutarsız olan herhangi bir şart koymamalıdır. #xD

(3) (4) numaralı bent, bir ruhsat makamına, o makam tarafından verilen ikinci el satıcılık ruhsatı sahibi tarafından bıçakçılık ruhsatı verilmesi veya yenilenmesi için başvuruda bulunulması halinde uygulanır. #xD

(4) Lisans veren makam, başvuruyu kabul ederken, Çizelge 1'in 10. paragrafına uygun olarak, bıçak satıcısının hüküm veya koşullarıyla herhangi bir çelişki veya tutarsızlığı önlemek için ikinci el satıcısının lisansının hüküm ve koşullarını değiştirmelidir. lisans. #xD

27R Bıçak satıcılarının lisanslarıyla ilgili suçlar: istisnalar E+W+S

İskoç Bakanlar, talimatla, aşağıdakiler kapsamında bir suçun -

(a) 5. bölüm (suçun bıçak satıcısı ehliyetiyle ilgili olduğu ölçüde)

(b) 7. bölüm (suçun ilgili olduğu kadarıyla)

siparişte belirtilebilecek istisnalara tabidir. #xD

27S 27A - 27R bölümleri altındaki siparişler E+W+S

(1) Emir vermek için 27A(7), 27A(8), 27C(1)(a), 27K(7) veya 27R bölümleri tarafından verilen herhangi bir yetki yasal düzenleme ile kullanılabilir. #xD

(2) Alt bölüm (3)'e tabi olarak, bu bölümlerden herhangi biri kapsamında bir emir içeren bir kanuni belge, İskoç Parlamentosu'nun bir kararı uyarınca iptal edilebilir. #xD

(3) 27R maddesi uyarınca bir emir içeren bir kanuni belge, belgenin bir taslağı önceden hazırlanmadıkça ve İskoç Parlamentosu kararıyla onaylanmadıkça yapılamaz. ]

Metal satıcılarının ruhsatlandırılması ve düzenlenmesi S

28 Metal satıcıları: lisanslama ve düzenleme. S

(1) Aşağıdaki (2) numaralı fıkraya tabi olmak üzere, metal ticareti yapmak için “metal bayilik lisansı” olarak anılacak bir lisans gerekir. #xD

(2) Bu Kanunun 29(1) veya (4) maddeleri (aşağıda (3) ve 30. maddelerde atıfta bulunulan) uyarınca, kendisi hakkında yürürlükte bulunan bir yetki belgesi bulunan bir kişi, bir metal satıcısı lisansı talep edemez. 37'ye “muafiyet emri” ve “geçici muafiyet emri” olarak sıralanmıştır. #xD

(3) Bu Kanunun 30'dan 36'ya kadar olan bölümleri, hakkında muafiyet kararı veya geçici muafiyet kararı yürürlükte bulunan kişilere uygulanmaz. #xD

(4) Metal tüccarı ruhsatında, faaliyet gösterdiği faaliyetin yanı sıra faaliyetin yürütüleceği veya yürütüleceği yer de belirtilir. #xD

29 Metal bayilerinin muafiyet garantileri. S

(1) Bir ruhsatlandırma makamı, bir metal satıcısının başvurusu üzerine, kendisine metal satıcısının işinin denetçisi tarafından, dönem içinde sona eren bir mali yılda bunu belirten bir sertifika ibraz edilmesi halinde, kendisi hakkında bir muafiyet emri düzenler. Sertifikanın kendilerine sunulmasından hemen önceki 18 ay içinde, satıcı tarafından herhangi bir kesinti yapılmadan satılan veya tedarik edilen metalle ilgili olarak olağan iş akışı içinde anapara olarak aldığı toplam tutar 100.000 sterlini aşmışsa veya Dışişleri Bakanının emriyle bu meblağ yerine ikame edilebilecek başka bir meblağ. #xD

(2) Yukarıdaki (1)'inci fıkranın amaçları doğrultusunda verilen bir emir, herhangi bir Parlamento Meclisinin kararı uyarınca iptale tabi olan kanuni düzenleme ile yapılır. #xD

(3) Muafiyet kararı, düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle yürürlükte kalır. #xD

(4) Bir ruhsatlandırma makamı, bir metal satıcısının başvurusu üzerine, onun bir metal satıcısı olarak faaliyette bulunmadığına kanaat getirmesi halinde kendisi hakkında geçici bir muafiyet emri verebilir. #xD

(5) Bir metal satıcısına ilişkin geçici bir muafiyet emri, düzenlendiği tarihten veya lisanslama makamının belirleyeceği daha sonraki bir tarihten itibaren yürürlükte kalacaktır -

(a) 18 aylık bir süre için veya

(b) (bu sürenin bitiminden daha önceyse) o bayiye bir muafiyet emri veya

(c) Bu süre içinde metal tüccarlığı lisansı başvurusunda bulunmuşsa, verildiği veya verilmiş sayıldığı tarihe kadar veya reddedildiği takdirde başvuruda bulunabileceği sürenin sonuna kadar, bu Yasanın Ek 1'in 18. paragrafı uyarınca, bu ret aleyhine veya böyle bir itirazda bulunmuşsa, reddedilene veya aleyhine karar verilene kadar temyiz başvurusunda bulunabilir. #xD

(6) İlişkili olduğu satıcının metali ancak ticaret veya ticaret amacıyla satan veya başka şekilde elden çıkaran kişilerden alması geçici muafiyet emrinin şartıdır. #xD

(7) Lisans veren kuruluş, ilgili olduğu metal satıcısının yukarıdaki (6) numaralı fıkrada belirtilen koşula uymadığı gerekçesiyle geçici muafiyet emrini iptal edebilir. #xD

(8) Bir ruhsat makamının yetkili memuru veya bir polis memuru, memur veya polis memurunun, bir metal satıcısı lisansına sahip olmaksızın bir metal satıcısı olarak iş yaptığına inanmak için makul gerekçeleri olan herhangi bir kişiden muafiyet emri veya geçici muafiyet emri ibraz etmesini isteyebilir. Metal bayiliği ruhsatı olmayan ve bu süre içinde muafiyet veya geçici muafiyet belgesini ibraz etmesi bu şekilde talep edilen herhangi bir kişi, makul bir mazereti olmaksızın bunu yapamaz. bir suçtan suçlu olacak ve yargısız infaz durumunda [standart ölçekte F53 seviye 1]'i aşmayan bir para cezasına çarptırılacaktır. #xD

(9) Üniforması olmayan bir ruhsat makamının memuru veya bir polis memuru, yetki belgesini veya duruma göre kimlik belgesini ibraz edene kadar yukarıdaki (8) numaralı fıkra uyarınca kullanabileceği yetkileri kullanma hakkına sahip değildir. icra edilecek olan kişiye. #xD

“denetçi” [2006 Şirketler Yasasının 42. Bölümü uyarınca yasal denetçi olarak atanmaya uygun F54] olan ve

Bir metal tüccarı ile ilgili olarak “mali yıl”, işinin mali yılı veya mali yılı yoksa 6 Nisan'da başlayan yıl anlamına gelir.


Videoyu izle: BMW F Modelle codieren mit E-SYS komplette Anleitung - BMW F Coding E-SYS (Ekim 2021).