Yakında

Değişkenlik


Toplam genlik: En büyük ve en küçük gözlem arasındaki fark olarak tanımlanır

Örneğin, 8 12 14 16 18 arasındaki genlik 10'dur.

Standart Sapma (SD): DP varyansın kare köküdür. Örnekte yer alan tüm bilgileri dikkate alan bir değişkenlik ölçüsüdür.

Aşağıdaki gibi bir örnek, standart sapma ölçüsünün uygulanışını iyi göstermektedir.

Örneklemin ortalama yaşı 15.00 yıl olup, standart sapma 1.05 yıl olup, katılımcıların çoğunluğu 14-16 yaş arasındadır.

Örneğin, örnekte (10 12 14 16 18), standart sapma

Sonraki: Hipotez Testi


Video: 8 Standart Sapma, Varyans, Değişim Katsayısı. Değişkenlik Ölçüleri 2. İSTATİSTİK. XDERS (Ekim 2021).